Şeyh Sigorta: Bir şeyhe bağlanınca öbür dünyasını sigorta ettirdiğine inananlar topluluğu.

      Şefaat sigorta: Şeyhinin, şefaati garanti ettiğine inanan müritler topluluğu…    

      Felsefi Düşünce: İslami düşünceyi reddeden, Felsefenin babası ilk 22 filozofun “insan konuşan hayvandır” ilkesini kabul edenin düşüncesi. Düşünceye ne ile atıf yapılırsa kişinin dini odur.

     Siyasi Tarikatlar: Siyasi partilerin tanımıdır. Tarikat, din, mezhep, hadis; dördü de “gidilen yol” demektir. Siyasi partiler de kendine has birer yoldur. Her yol; gidişat, tarz, bir dine tekabül eder.

      Sömürgeci Eğitim Modeli: İthal kavramları esas alan Türkiye gibi ülkelerdeki eğitim modeli.

      Küreselleşme çukuru: İthal kavramların üzerini gerekçeli çizemeyen herkesin battığı çukur.

      Tuzak Bilgi Sistemleri: Felsefe, sosyoloji, psikoloji vs. okuyup, okutma, kabullenme tuzağı…

      Tek dünya devletinin çimentosu: Kültür, ideoloji, felsefe, tanrı, insan hakları gibi kavramlar.

      Kebair günah sektörleri: Sermayenin tamamının faiz, fuhuş, içki, kumar üzerine bina edilmesi.

      “Kadın hakları sakızı”: Allah’ın tayin ettiği insan haklarını örtbas etmeye kadın hakları denir.  

      Koyun sayma yöntemi: Kimliğe, keyfiyete değil; kemiyete/rakam üstünlüğüne inanmak. 

      JİTEMMM: joker, ithal, türedi, emanet, maymuncuk, melez, mürted; bu kelimelerin kod ismi. 

      Kariyerizmin kâğıttan kaplanları: İthal kavramların üzerini çizemeyen diplomalı cahiller.

      Kapitalizmin Tahliye Boruları: İslami kimlik beyanı olmadığına göre, yapılan imar, yol, köprü vs. hepsi kapitalizmin tahliye boruları hükmündedir. Kalkınma, kimlik temellendirmesi değildir.

      Kariyerizm: Bir unvan endüstrisidir. Diplomalı cahilliğin, tahsil yolu ile elde edilmesidir.

      Kimlik Temellendirmesi: İnancına; İslam mı; ideolojiler mi temel teşkil ediyor? Temelin ne?

      Konjonktüre iman etmek: Hem “Esselemü aleyküm”, hem “günaydın” demek; çifte standart. Demokrasi (=ideolojiler) üzerinden amel edip, İslam üzerinden sonuç alacağını zannetmek.

      Kültür: Tek dünya devletinin ve lgbt’nin çimentosu, ruhu; dünyayı fesada sokan kavram.

      Kavramların diktatörlüğü: Akılcı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, sanat, moda, kültür, kadın-insan hakları (onlarca) vs. kavramların her kişiyi diktatör (saldırgan) yaptığını kâfirler de kabul ediyor.

      Medya mezhebi: Fikre değil, medyaya itibar eden, düşünme vasfı olmayıp, görüntü üzerinden faaliyet yürütenlerin mezhebi (yolu). Mezhep, “gidilen yol” demektir. Hak ya da batıl…

      Muhafazakâr: ‘Konserve’ demektir. Hac-78’deki, “adınız Müslüman” emrini unutmak ve değiştirmektir. Arapça-Farsça melez bir kavramdır. Muhafazakârlık, bir şark kurnazlığıdır.

      Mürtedlik mühendisliği: İslami kavramlara yama-takas-vekâlet uygulayanlar. Gannuşi, (haşa) “siyasal İslam’dan demokratik İslam’a geçiyoruz” dedi. Bu yamalamaya sessiz kalanların tanımıdır.

      Merdivenaltı cemaati: Kuytu köşelerde dindar ve âsî, kamu alanında icraatçı- itaatkâr olanlar.

      Muasır Dilencilik: “Biz din, dil, ırk, kimlik, gözetmiyoruz” diyen tabela sahipleri.

      Muasır Medeniyet: Muasır cehalet demektir. Tuvalette taharet musluğu olmayan necis batı medeniyetine hayranlık duyanlar kullanır. Muasır medeniyet; “çağdaş şehirleşme” demektir. Alkol, fuhuş, cinsiyetsizlik, küfür, moda, faiz vs.nin şehre damga vurmasına “muasır medeniyet” denir.     

      Sosyal medya mezhepleri… 10 kadar; Tik-Tok, Facebook, Twitter, Whatsapp, İnstagram vs.

      Söz Grupları: Kavramlar ve tasnifi, sloganlar, yamalı kavramlar, teslis inançları, tuzak bilgi sistemleri vs. Doğrusu bilinmediği zaman din kaybının mutlaka vaki olacağı kelime ve sözler.      

      Paralel dil/Takıyye cemaati: İthal kavram kullanan herkes düşünce üzerinden batı ile iltisaklı ve irtibatlıdır. Terör ile iltisak ve irtibat, bir grup ile sınırlı değildir; esasen ithal kavramlar ile olur.

     Tencere Tava Tüccarları: Türkiye’yi yönetmeye talip olup, sadece maddi geliri esas alan tüccarlar. Toplum olarak, “mikroplar, vitaminler, sosyal güvence” teslisine inananlar.

     Tüketim toplumumun tetikçileri: İsraf ehli… Alıverişten, bir mabet’ten haz alır gibi haz alanlar. Tüketim toplumunun mabedi marketlerdir... Müşteriler de bu mabetlerin müritleridir.

     Teknoloji tufanı: Kavramları bilmeyenlerin uğradığı tufan; süründüren teknoloji silsilesi. Dünya iki tufan gördü; Nuh tufanı ve teknoloji tufanı. Muasır medeniyetin ağzına layık.  

     Tevhidi filtre: Tevhidi kavramlara vurulan yamaları sökebilme düşüncesine sahip olanın vasfı. Yokluğu konjonktüre iman ettirir. Filtreyi edinmenin şartı, Joker Kavramları okuyup, anlamaktır.

     Vatansız dünya vatandaşı: İthal kavramlara itibar eden ve tek dünya devletinin vatandaşı konumuna düşen herkes. İthal kavramların üzerini gerekçeli bir şekilde çizemeyen insanın adı.

    Z Kuşağı; zurnanın son deliği… Mesajı, kimliği, düşüncesi olmayan; makyajı, imajı, kaportayı esas alan, çizgi film ve coca cola kuşağı, tek dünya devletinin ürünü, imalatı, aparatı olan gençlik.