Kilis, Afyonkarahisar ve Zonguldak'ta gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Elbeyli TM İrtibatları" projesi güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Afyonkarahisar'daki "Ümraniye KÖK-Gözeli KÖK" enerji nakil hattı ve Zonguldak'taki "Karadon TM -Yeniçates DM" enerji nakil hattının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Adıyaman'daki Göksu-Araban 1. Merhale projesi kapsamındaki Çetintepe barajı ve Kahta (Koçali Barajı ve sulaması) projesi kapsamındaki Koçali Barajı için alınan kamu yararı kararlarının ilan sürelerinin bitiminden itibaren başlayan kamulaştırma süresi, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatılacak.