Anıl Halis Akar, Kadıköy Belediyesinde müdür olarak atandı Anıl Halis Akar, Kadıköy Belediyesinde müdür olarak atandı

Eskişehir'deki Çatacık Kızılgeyik Üretme İstasyonu'nda, doğal yaşam koşullarını taklit eden bir ortamda korunan erkek kızılgeyiklerin, her yıl bir kez yaşadığı döngüsel bir olay gözlemlendi. Bu olay, erkeklerin üzerinde taşıdıkları etkileyici ve çatallı boynuzların dökülme süreciyle başlar. Her yılın Mart ve Nisan aylarında, kızılgeyikler eski boynuzlarını döker ve hemen ardından yeni boynuzlar filizlenmeye başlar. Bu süreç Haziran ayına doğru ilerledikçe, yeni boynuzlar yavaş yavaş şekillenir ve Ağustos ayına kadar tamamen oluşur. Bu döngü, kızılgeyiklerin üreme mevsimine hazır hale gelmelerini sağlayan önemli bir evrimsel adaptasyonu temsil eder. Bu olay, doğal yaşamı taklit eden koşullar altında korunan kızılgeyiklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve üremesini sağlamaktadır. İstasyon yetkilileri, bu döngüsel olayın kızılgeyiklerin doğal davranışlarına ve çevreleriyle olan etkileşimlerine uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla bir dizi önlem almakta ve süreci yakından takip etmektedir. Çatacık Kızılgeyik Üretme İstasyonu, kızılgeyiklerin nadir ve tehlikedeki bir tür olduğu düşünülerek kurulmuştur. Burada, kızılgeyiklerin korunması, üremelerinin desteklenmesi ve türün popülasyonunun artırılması amaçlanmaktadır. İstasyon, kızılgeyiklerin doğal yaşam alanlarında karşılaştıkları tehditleri minimize etmek ve türlerinin geleceğini garanti altına almak için çalışmalar yürütmektedir. Kızılgeyiklerin boynuz dökme süreci, onların cinsiyet ve yaş gibi birçok bilgiyi taşımasına yardımcı olur. Boynuzlar, kızılgeyiklerin gücünü ve üreme yeteneklerini simgeler. Dökülen boynuzların ardından büyüyen yeni boynuzlar, kızılgeyiklerin sosyal statüsünü ve genetik kalitesini gösteren bir işaret haline gelir. Bu nedenle, kızılgeyiklerin boynuz dökme süreci, hem koruma çalışmalarında hem de bilimsel araştırmalarda büyük bir öneme sahiptir. Bu döngü, kızılgeyiklerin doğal yaşam döngüsünü taklit etmekte ve bunun sonucunda üreme mevsimlerine hazır hale gelmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, Çatacık Kızılgeyik Üretme İstasyonu'ndaki çalışmalar, kızılgeyik türünün korunması ve tür popülasyonlarının artırılması için önemli bir rol oynamaktadır.