Dünyaca ünlü Mevdudi’nin Gelin Bu Dünyayı Değiştirelim adlı kitabı var; görmedim, lazım da değil; çünkü içi boş. Belli ki İslam üzerinden bir değişimden bahsediyor. Ancak ‘değişim’ tanımı, tamamen nesneler için geçerlidir. Araba, ev, elbise değişimi gibi. İslam’da ihya, tebliğ vardır; zamana yayılır. Mevdudi’nin bahsettiği anlamda değişimi, Allah’ın elçisi ancak “şehir devleti çapında” gerçekleştirebildi. Mevdudi bu gerçeği anlasaydı biraz mütevazı olur ve “gelin evlerimizi değiştirelim” derdi. Değişim, ideolojik merkezli ve düğmeye basar gibi ‘devrim’ çağrıştırır.  Marx, “dünyayı anlamak yetmez, değiştirmek lazım” demiş; Mevdudi de dünya çapında bir değişimden bahsediyor; aynı yöntem… Yöntem olarak karşıtına dönmek budur. Dünyayı tanımlayamayan dünya hakkında konuşamaz. Tanım; bir düşünceye, bir alan tayini yapmaktır. Aşağıdaki tanımlar dünyada bir ilk... Her birisi için ayrı bir metin; belki ileride…

    Arzuhalci yazarlar, Devşirme yazarlar: Kavramları bilmediği için mecburen zan, vehim, kuruntusunu yazan veya “sahibinin sesi” olan yazar ve okur ehlinin tamamına denir.

      Açık büfe İslamcı, kapalı gişe demokrat: Hac-78’e ve mükerreri ayetlere inanan kişinin tanımı Müslüman’dır. Müslüman’a muhafazakâr, İslamcı vs. diyenler bütün ayetlerin üzerini örtmüş gibidir.

      Açık Hava Kumarhanesi: Her hangi bir kumarhane ve kumar arkadaşı aramadan, kupon, fiş, bilet, hisse üzerinden kumar oynama biçimine denir. Türkiye dahil her yer bu tanıma girer.  

      Yedi Düvel Ajanı: Aydın, entelektüel, yedi düvel öncüsü ve ajanıdır. Müstemleke memurudur.

Müslümanların öncüsü âlim’dir. Öyle idi; şimdi yok. Özetle âlim kavramının mürtedi, aydındır.     

      Bu çağın falcısı: Medya! Medya; falcı, sihirbazdır ve sermaye ve iktidarın stepnesidir.

      Besmelesi düdük: Besmeleyi reddeden profesyonel ligde futbol dininin besmelesi düdüktür.  

      Başörtüsü: Başörtüsü seraörtüsüdür; tesettür başka şey... Seraörtüsü; örtüyor, gizleyemiyor.        

      Beyaz intihar: Dijital veya mekanik ortamda “gözden ve kulaktan” alınan uyuşturucuya denir…

      Bir Esnaf Tanımlaması: İslamcı. Müslüman tanımının takas edildiği türedi tanım.

      Cihanşümul organize tuzaklar: Moda, futbol, müzik, sinema gibi kültür dininin bileşenleri…

      Cahiliyenin 12 çekeri: Besmeleyi reddeden ve bu başlıkla yazdığımız beğeni ve arzular.

      Cahiliyenin kara kutusu: İnternet… Ne ararsan var, derde devadan gayrı…

      Cinsiyetsiz ideolojiler: lgbt… Bütün ithal kavramlar, kesinlikle lgbt tarlasının tohumudur.

      Cinsiyetli ideolojiler: Allah inancı var ama demokrasi (=ideolojiler) üzerinden amel edip, İslam üzerinden sonuç alacağını zannedenlerin tanımı: Cinsiyetli ideolojiler.

      Din acenteleri: Kendini İslam’ın bölge ve başbayii kabul edenler; tarikatlar, tasavvuf çevreleri.    

      Dindar yeşili: Demokrasiyi (ideolojileri), İslam havasına boyayanlar…

      Din doyum merkezleri: Müritlerine şefaat edeceği saçmalığını inandıran acenteler…  

      Dünyanın düzen bekçisi: İthal, beşeri, türedi kavram kullanan herkes; dünya sisteminin tetikçisi. 

      Düzen bekçisi mollalar: Demokrasi (=ideoloji) üzerinden amel edip, İslam üzerinden sonuç alacağını zanneden, zannını ve vehmini din edinen siyasi şeyh ve taraftarları…

      Din küfürü ve ahlak silgisi: İslam dini, İslam ahlakı diyemeyen, İslam’ın adını bile anmaktan korkan Türkiye’nin okullarında okutulan sözde din dersi. İslam, yüce; kültür ise sefil kavramdır.  

      Milli din dersi: İslam’ın adını örten din dersleri; İslam’ın milli takım gibi millileştirilmesi…       

      Demokrasinin Doğru Tanımı: Zijderweld, “bir hokus pokus sözcüğü” diyor. Maske ve makyaj sistemi; siyasi tarikatların çatı adı. Her türden terör ve lanet odaklarının tabela asabildiği ortam…

       Flört: Aşkın test sürüşü, cinsi ticaretin test edilişine flört denir. Genellikle cinayetle sonlanır.   

       Fakir Doyuran Cumhuriyeti: TC’ni, hilali ahmer cemiyeti yapmak isteyen tencere-tava tüccarlarının sürekli yoksulluktan bahsetmesi, herkese maaş- maddi destek sözü vermeleri…

       Gayri sâfî milli felaket: İthal kavram nihayetsiz felakettir. Terör, yabancı firari istilası, israf, yangın, sel, deprem, yabancılara mülk/vatandaşlık satışı, kişilik/kimlik ve vatan kaybıdır.

     İmaj budalası: Makyaj, marka, moda, müzik, tüketim ve kimliksizliğin getirdiği maskeli baloyu, görüntüyü, kaportayı esas alan zihniyet; düşünme vasfı olmayan vatansız dünya vatandaşı.

     İslam’a göre İdeolojinin tanımı: Güncellenebilen kayıt dışı din; 18 yy’dan itibaren İslam’ı reddetmenin adı ideolojidir. Demokrasi, ideolojilerin saklama kabı ve çatı adıdır.

    İtikattan devrimci: Deniz Gezmiş (Samimi, gerçek, itikattan/inançtan devrimcidir.)

    Karşıtından devrimci: Nuri Pakdil ve niceleri karşıtından devrimcidir. Niceleri, asli tanımından uzaklaştı, karşıtının tanımını (devrim’i) çaldı. İslam’da itikat/fütuhat, ideolojilerde devrim esastır.

     Rakip mücahit grupları: Falancı, filancı diye tanımlanan bütün sözde İslami yapılanmalar.