İnsanın en çok sevdiği şeylerden biri de kendini aynada görmektir. Siyasetçiler aynaya bakmaktan pek hoşlanırlar; içlerindeki takdir edilme duygusunu tatmin edemedikçe büyük göstermelere başlarlar. Yani boyunu aşan işlere kalkışır, hatta olmayacak işlere 'amin' derler. Bu durum, siyasi arenada sıkça karşılaştığımız bir tablo. Peki, bu durumun altında yatan psikolojik ve sosyolojik dinamikler neler olabilir?

Siyasetçilerin aynaya olan düşkünlüğü, aslında her insanın kendini beğenme ve onaylanma ihtiyacının bir yansımasıdır. Ancak siyasetçilerin bu ihtiyaçları, kamuoyunun gözünde sürekli olarak değerlendirilmeleri ve eleştirilmeleri nedeniyle daha da büyümüş olabilir. Bu durum, onların daha fazla takdir edilme arzusu içinde olmalarına ve bu uğurda bazen gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmalarına yol açabilir.

Siyasetin doğası gereği rekabetçi ve çekişmeli bir alan olması, siyasetçilerin kendilerini sürekli olarak ispatlama ihtiyacını da beraberinde getirir. Bu durum, onların halk nezdinde itibarlarını koruma ve artırma çabası içinde olmalarını sağlar. Ancak bu süreçte, gerçekleştirilebilir olmayan projelere imza atma veya abartılı vaatlerde bulunma gibi riskler de mevcuttur.

Sonuç olarak, siyasetçilerin aynaya bakma alışkanlıkları ve bu alışkanlığın getirdiği sonuçlar, toplumun siyasi liderlerden beklentileri ve siyasetin kendi iç dinamikleri ile yakından ilişkilidir. Siyasetçilerin toplum nezdinde saygınlık kazanma ve koruma çabaları, bazen onları boyunu aşan işlere yönlendirebilir. Ancak önemli olan, siyasi liderlerin toplumun gerçek ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun politikalar geliştirmesi ve gerçekleştirilebilir vaatlerde bulunmasıdır.

#SiyasetVeAyna #LiderlikPsikolojisi #GerçekleştirilebilirPolitikalar