31 Mart seçimleri öncesi şehrimizi ortak akıl ve istişare kültürüyle yöneteceğinin sözünü veren Başkan Burcu Köksal, vatandaşların görüş, beklenti ve önerilerini almak amacıyla ‘Katılımcı Memnuniyet Anketi” başlattı.

Ankete afyon.bel.tr den ulaaşbilirsiniz.

ANKETTE VATANDAŞA SORULAN SORULAR:

1- Afyonkarahisar Belediyesinin genel faaliyetleri ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi düzeyiniz nedir?

2- Bu Bilgiyi Hangi Yolla Edindiniz.

3-  Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? 

4-   Afyonkarahisar Belediyesi hangi hizmetlere öncelik vermelidir? Önceliğe göre sıralayınız. ( Soldaki kutucuğa rakam ile belirtiniz 1, 2 , 3 gibi ) 

Trafik-Ulaşım

Alt Yapı Hizmetleri (Su, Kanalizasyon, Asfalt, Yol…vb.))

İmar Hizmetleri

Park Bahçe-Yeşil Alan Düzenlemeleri

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler

Temizlik Hizmetleri

Zabıta Hizmetleri

Trafik-Ulaşım

Alt Yapı Hizmetleri (Su, Kanalizasyon, Asfalt, Yol…vb.))

İmar Hizmetleri

Park Bahçe-Yeşil Alan Düzenlemeleri

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler

Temizlik Hizmetleri

Zabıta Hizmetleri

5-   Afyonkarahisar Belediyesinin yaptığı hizmetlerle ilgili sizle olan koordinasyonunu yeterli buluyor musunuz?

6-    Afyonkarahisar’da toplu taşıma hizmetlerinden memnun musunuz?

7-     Afyonkarahisar’da trafik sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?(Otopark ve şehir içi trafik akışı)

8- Afyonkarahisar Belediyesinin Web sitesindeki veri paylaşımından memnun musunuz.

9- Afyonkarahisar Belediyesinin Tarihi ve Kültürel değerlere karşı duyarlılığını yeterli buluyor musunuz?

10- Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde korunması gerekli Tarihi ve Kültürel alanlarının olumsuz etkileri var mıdır?

11- Afyonkarahisar Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu aşağıda belirtilen sosyal sorumlulukların hangileri hakkında bilgi sahibisiniz?

12-  Belediyemizin zaman zaman düzenlemiş olduğu ilaç toplama kampanyalarından bilgi sahibi misiniz?

13- Belediyemizce hizmete açılan Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret ettiniz mi?

Eğer ziyaret ettiyseniz memnuniyet durumunuzu belirtiniz.

14- Yaşadığınız mahallede sokak hayvanları için beslenme odağı noktaları oluşturulmasını ister misiniz?

15-    Aşağıda Belirtilen maddelerde Afyonkarahisar Belediyesi hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kurum İmajı

Saygınlık

Güvenilirlik

Hizmet Kalitesi

İşlem Hızı

Hatasızlık

Bilimsel Düzey

Yeniliklere ve Değişime Açıklık

Çalışanlarının Bilgi ve Beceri Düzeyi

Topluma Yararlılık

Doğaya Saygı

Diğer Kurumlarla İşbirliği

Yatırımların Verimliliği

İletişim ve Bilgi Edinme

Dürüstlük

Katılımcılık

Sosyal Yardımlaşma

Şeffaflık

Tarihi Çevreyi Koruma ve Kültürel Mirasa Sahip Çıkma

Kurum İmajı

Saygınlık

Güvenilirlik

Hizmet Kalitesi

İşlem Hızı

Hatasızlık

Bilimsel Düzey

Yeniliklere ve Değişime Açıklık

Çalışanlarının Bilgi ve Beceri Düzeyi

Topluma Yararlılık

Doğaya Saygı

Diğer Kurumlarla İşbirliği

Yatırımların Verimliliği

İletişim ve Bilgi Edinme

Dürüstlük

Katılımcılık

Sosyal Yardımlaşma

Şeffaflık

Tarihi Çevreyi Koruma ve Kültürel Mirasa Sahip Çıkma

16- Afyonkarahisar Belediyesine bağlı Müdürlüklerden memnuniyet durumunuz nedir?

Başkan

Başkan Yardımcıları

Özel Kalem Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İşletme Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri ve Makine İkmal Müdürlüğü

Başkan

Başkan Yardımcıları

Özel Kalem Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İşletme Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri ve Makine İkmal Müdürlüğü

17-  Afyonkarahisar Belediyesinin çalışmaları açısından başarılı bulduğunuz alanları öncelik sırasına göre değerlendiriniz. ( Soldaki kutucuğa rakam ile belirtiniz 1, 2 , 3 gibi )

Park Bahçe Hizmetleri

Alt Yapı Hizmetleri

Ulaşım Hizmetleri

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması

Kültür Sanat Hizmetleri

Sosyal Hizmetler

Eğitim ve Spor Hizmetleri

e belediyecilik işlemleri

Zabıta Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

İtfaiye Hizmetleri

Belediye Hizmet Tesisleri

Park Bahçe Hizmetleri

Alt Yapı Hizmetleri

Ulaşım Hizmetleri

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması

Kültür Sanat Hizmetleri

Sosyal Hizmetler

Eğitim ve Spor Hizmetleri

e belediyecilik işlemleri

Zabıta Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

İtfaiye Hizmetleri

Belediye Hizmet Tesisleri

18- Afyonkarahisar Belediyesini çalışma kriterleri açısından değerlendiriniz?

Değişimi Yönetebilme

2.Fiziksel Altyapı satır

Hizmet Çeşitliliği

Hizmet Sunum Hızı

İşbirliği Yapabilme Kabiliyeti

Mali Kaynak

Nitelikli İnsan Kaynağı

Sosyal Duyarlılık

Teknik Yeterlilik

Teknolojik Altyapı

Değişimi Yönetebilme

2.Fiziksel Altyapı satır

Hizmet Çeşitliliği

Hizmet Sunum Hızı

İşbirliği Yapabilme Kabiliyeti

Mali Kaynak

Nitelikli İnsan Kaynağı

Sosyal Duyarlılık

Teknik Yeterlilik

Teknolojik Altyapı

19-  Afyonkarahisar Belediyesinin çalışmaları sırasında geliştirilmesini istediğiniz hizmetler nelerdir?

Üniversiteli gençlerden örnek davranış Üniversiteli gençlerden örnek davranış

20-  Şehrimizde Kentsel Dönüşüm yeterlimidir?

21- Şehrimizde zemin iyileştirmesi gereken bölgelerde yüksek katlı yapılaşma sizce uygun mudur?

22- Belediyemiz web sitesindeki Kent Rehberi Uygulamasından haberdar mısınız / memnun musunuz?

23-  Belediyemiz bünyesinde düzenlenen El Sanatları ve Mesleki Eğitim kurslarını yeterli buluyor musunuz?

24-   Kent Konseyi çalışmalarından bilginiz var mı?

25-    Kent Konseyi çalışma gruplarında ve Meclislerinde gönüllü olarak görev almak ister misiniz?

26- İlimizde Kültürel etkinlikler kapsamında neler yapılmasını istersiniz? 

27- Belediyemiz çalışmalarını ve projelerini içeren Beldemiz Dergisi ve İlimizin tarihi ve kültürel dokusunu içeren Taşpınar Dergisi yayınlarımızı yeterli buluyor musunuz?

28-  Restore edilen camii, medrese ve müze gibi tarihi ve kültürel değerleri bulunan mekânlarımızın tanıtımını yeterli buluyor musunuz?

29-   Belediye spor kulübümüz tarafından halkımıza sporu sevdirme adına düzenlenen çalışmaları yeterli buluyor musunuz?

30- Belediyemiz tarafından halka açık olarak düzenlenen Yol koşusu, Futbol turnuvası, Satranç turnuvası, Bisiklet yarışı gibi aktiviteler haricinde yapılmasını uygun gördüğünüz sportif faaliyetler nelerdir? 

31- Belediyemizce yapılan hobi bahçelerinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

32-  Belediyemizce yapılan sentetik çim halı saha, açık spor aletleri, basketbol sahası, voleybol sahası ve çocuk oyun alanlarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

33- Belediyemizce gelecekte daha fazla önem verilmesi gerektiğine inandığınız 5 hizmeti yazınız.

Editör: Birinci Editör