Reklam

"YANDAŞLIK, TORPİL DEĞİL, EHLİYET, LİYAKAT, ADALET!"

Emirdağ 1. Olağan Kongresinde konuşan İl Başkanı İbrahim Derviş Suna, “Kamuda - bürokraside atama ve görevlendirmelerde, işe alımlarda “akrabalık, yandaşlık, hemşericilik, torpil” değil, “ehliyet, liyakat, adalet”in geçerli  olduğu bir Türkiye inşaa edeceğiz” dedi.

"YANDAŞLIK, TORPİL DEĞİL, EHLİYET, LİYAKAT, ADALET!"
12 Ekim 2020 - 22:25
Emirdağ 1. Olağan Kongresinde konuşan İl Başkanı İbrahim Derviş Suna, “Kamuda - bürokraside atama ve görevlendirmelerde, işe alımlarda “akrabalık, yandaşlık, hemşericilik, torpil” değil, “ehliyet, liyakat, adalet”in geçerli  olduğu bir Türkiye inşaa edeceğiz” dedi. 

Yeniden Refah Partisi Emirdağ 1. Olağan Kongresi hafta sonu gerçekleştirildi. Tek liste halinde gerçekleşen kongrede İsa Şahbaz Emirdağ İlçe Başkanı seçildi. Pazar günü pandemi kurallarına uyularak açık havada gerçekleştirilen kongreye, MKYK Üyesi, Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı İbrahim Meral, Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı, Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Derviş Suna, Merkez İlçe Başkanı Sami Gökmen, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı. 

Kongre, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve ardından Divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Mustafa Sunay üstlenirken kurulda Sami Gökmen, Hasan Bülbül ve Abdülkadir Kiper yer aldı. 

HEDEFLENEN 4 TEMEL ÖZELLİK

Kongrede ilk olarak söz alan Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Derviş Suna, iktidara gelmeleri halinde yapacakları hizmetleri anlatarak hükümeti eleştirdi. Başkan Suna şunları söyledi: “Yeniden Refah Partisi olarak ne için çalışıyoruz? Nasıl bir Türkiye hedefliyoruz?

Hedeflediğimiz Türkiye’nin 4 temel özelliği var;

1) “Adaletin tam manasıyla hâkim kılındığı”, “ehliyet ve liyakat esasının hakim olduğu” bir Türkiye için çalışıyoruz.

- “Anadolu’nun en ücra köşesindeki kasketli Ahmet’in mahkemede, hakim karşısında İstanbul’daki en büyük holding patronundan, hatta Cumhurbaşkanı’ndan bir farkı olmadığını bileceği bir Türkiye”

- “Kuvveti üstün tutan değil, iktidarı üstün tutan değil, hakkı üstün tutan adalet mekanizması için”

- "Hırsızlık yapan kızım fatıma da olsa, cezasını veririm" diyerek hepimizi uyaran Peygamberimiz (sav)'in hassasiyetini örnek alanların yönettiği bir Türkiye.

- “Rüşvet alan da, veren de mel’undur” anlayışını devletin tüm organlarında - kurumlarında hakim kılındığı bir Türkiye.

- Kamuda - bürokraside atama ve görevlendirmelerde, işe alımlarda “akrabalık – yandaşlık – hemşerilik - torpil” değil, “ehliyet – liyakat - adalet”in geçerli  olduğu bir Türkiye.

“Dayısı olanın, bağlantısı olanın değil, hakkı olanın makama geldiği  bir Türkiye”

Biz,  siyasetçinin ve devlet adamının bir hekim sorumluluğu ve hassasiyetinde olması gerektiğine inanıyoruz.

Hekimler hastasının dinine, diline, partisine, mezhebine, ırkına bakmaz. Hekimin tek amacı hastasının ağrısını dindirmek, onun canını kurtarmaktır.Devlet kurumlarının da işte aynen bu şekilde, hekim hassasiyetiyle hareket eden, ayrım gözetmeden, vatandaşı kategorize etmeden, kutuplaştırmadan,  83 milyonun tamamının maddi ve manevi sıkıntılarına çare olmak için çalışan kurumlar haline gelmesi için.

ANCAK “KALİTELİ NESİLLER” İLE ULAŞILIR

2) Çocuklarımızın kaliteli eğitim aldığı bir Türkiye için çalışıyoruz.

‘Yeniden Büyük Türkiye’ hedefine ancak “kaliteli nesiller” ile ulaşılır.

Bunun için de;

- Bilimsel ve teknik kalitesi yüksek, ahlakî ve manevî kalitesi yüksek nesiller yetiştiren eğitim sistemi ve müfredatın hayata geçirilmesi gereklidir.

- 5’in 4’ten büyük olduğunu bilen, ancak aynı zamanda 4 helalin 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu da bilen nesillerin yetiştirilmesi gereklidir.

- Gençler arasında ‘deizm’in yaygınlaştığı, uyuşturucuya başlama yaşının 12 olduğu, boşanma oranının çığ gibi büyüdüğü Türkiye yerine, gençlerimizin, yeni nesillerin;

- Nefse esaret yerine nefis terbiyesi

- Materyalizm yerine maneviyatçılık

- Dünyacı olmak yerine ahiret öncelikli olmak düsturuyla yetiştirildiği bir Türkiye.

Bunun sağlanması içinde kreşten üniversiteye kadar müfredatı ve eğitim sistemini yeniden düzenleyeceğiz.

GELİR VE SERVET DAĞILIMINDA ADALET

3) Refah seviyesi yüksek, gelir ve servet dağılımında adalet tesis edilmiş bir Türkiye için çalışıyoruz.

- En zengin %20’lik kesimin milli gelirin %50’den fazlasını aldığı,

- Dolar milyarderlerinin sayısı 11’den 50’ye çıkarken, sosyal yardım alanların oranının %8’den %30’a fırladığı,

- İktidara yakın olanlara her türlü iş sağlanırken, diğer taraftan 1,3 milyon üniversite diplomalı işsizin olduğu,

- Emekliye bir senede %4 + %4 maaş zammı yapılırken, elektriğe bir senede %50, doğalgaza bir ayda %15 + %15 zam yapılan,

- Her sene faiz ödemesine 30 milyar $ verilirken, diğer taraftan Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) imkânımız yok denilen,

- Amerikan şirketi Cargill’e vergi muafiyeti tanınırken, diğer taraftan çiftçinin borcunun faizini silmeye kaynak bulunmayan,

- Asgari ücret ve emekli maaşının açlık sınırının altında olduğu bir Türkiye yerine;

Paylaşımda adaletin sağlandığı, 83 milyonun refah seviyesinin, alım gücünün artırıldığı, herkese alnının teriyle rızkını temin edeceği iş imkânının sağlandığı bir Türkiye.

ÖNCE AHLÂK VE MANEVİYAT DÜSTURU

4) Toplumun temel taşı olan, geleceğimizin teminatı olan aile müssesesinin korunduğu bir Türkiye için çalışıyoruz.

Bunu sağlamak için dört adım atacağız;

1. Eğitim Sistemi’nin Islah Edilmesi

- ‘Önce Ahlâk ve Maneviyat’ düsturunun kreşten üniversiteye kadar her aşamada zihinlere nakşedilmesi.

- Aile ve Sosyal Politikalar Alanındaki Yasaların Islah Edilmesi

- Batı’nın, Avrupa Birliği’nin dayattığı değil, inancımıza, kültürümüze, tarihimize uygun kanunların çıkartılması.

2. Medyanın sorunlarına eğilinmesi

3. Refah seviyesinin artırılması

4. Geçim derdinin ortadan kaldırılması

 Bugün ülkemizde boşanmaların en önemli sebeplerinden biri maddi sıkıntılardır.

Tüm Türkiye genelinde gerçekleştireceğimiz gayretli çalışmalarla, Cenab-ı Allah’ın izni ve yardımıyla Yeniden Refah Partimizi iktidara getirip, ülkemizi bu çok önemli 4 alanda olması gerektiği yere taşıyacağız.

Ülkemizi ‘Yaşanabilir Türkiye’ ve ‘Yeniden Büyük Türkiye’ haline getireceğiz.

Burada Bereket burada üretim burada Refah var

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kongremiz hayırlı, uğurlu olsun. Emirdağ İlçe Başkanımız İsa şahbaz ve yönetimini kutluyorum.”

REFAH İÇİNDE YAŞAYACAK BİR ÜLKE YARATACAĞIZYeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı, 23 Kasım 2018 tarihinde kurdukları Yeniden Refah Partisi’ni evliyaların manevi huzurunda Besmele çekerek kurduklarını söyledi.

Mandacı, Milli Görüş davasına yönelik hatırlatmalarda bulunarak Merhum Necmettin Erbakan’ın hizmetlerini ve bazı anılarını anlattı.Osman Mandacı, “Partimiz köklü bir partidir. İktidara geldiği her dönemde milletine bolluk, bereket getirmiştir. Milli Görüşçüler burada, iktidara yürüyen kadrolar burada. Bizler inşallah ülkemizi, milletimizi hayırlısıyla refaha erdiği günlere kavuşturacağız. Dünyanın en verimli topraklarında yaşayan bu millet halinden neden şikâyetçi? Bugün 18 seneden bu yana iktidarda bulunan kadrolar, Türkiye’de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için son derece itinalı çalışmıştır. Fakat bunlar yeterli değil. Bizim derdimiz sadece bu değil, biz milletimizin refah içinde yaşayacak bir ülke yaratacağız” dedi.

BİZLER SIRLI DAVANIN SIRLI MÜCAHİTLERİYİZ

Son olarak söz alan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi İbrahim Meral ise, “Bizler sırlı davanın sırlı mücahitleriyiz. Elhamdülillah biz Milli Görüş Hareketi olarak sırlı bir davayız. Bu sırrı liderimiz Dr. Fatih Erbakan ve liderimizin babası merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’da görmek mümkündür. Dünya da hayır için çalışan kadroların başında elbette ki Milli Görüş vardır. Milli Görüşün başında da Yeniden Refah Partisi gelmektedir” diye konuştu.

Meral, “Dünya gündemi pandemi, ekonomi ve terör gündemleriyle çalkalanırken milli görüşe olan ihtiyaç her geçen daha da büyümektedir, bunun farkındayız. Çünkü biz biliyoruz ki milli görüşün temel ilke ve prensipleri inancımızdan kaynaklanan hem ekonomisi, hem siyaseti, hem de toplum ahlakıyla ilgili bizim inancımızın ete kemiğe büründürülmüş, günümüze yansıtılmış halidir, milli görüş ve adil düzen” ifadelerine yer verdi.

ŞAHBAZ TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmaların ardından seçime gidildi. Tek liste halinde gidilen seçimde Emirdağ İlçe Başkanı İsa Şahbaz oldu. Şahbaz, elinden gelen hizmeti vereceğini belirterek, kendisine güvenen, destek olan herkese teşekkür etti. 

Öte yandan partililer kongre öncesi ilçe esnafını ziyaret ederek, bol kazançlar diledi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum