Gelen dilekçeler arasında, çalışmak zorunda kalanlar için ek yıllık izin, toplu taşımaların dezenfekte edilmesi, gıdada KDV alınmaması gibi pek çok konuda talepler bulunuyor.

Hükûmet koronavirüsle mücadelede tedbirlerini arttırırken; vatandaşlar da bu kapsamda taleplerini iletmek için TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurdu. Komisyona yapılan başvurulardan bazıları özetle şöyle oldu:

∂ Ceza İnfaz Kurumlarında muhtemel bir virüs tespit edilmesi önlenemez kayıplara sebep olacaktır. Uluslararası Sözleşmeler dikkate alınarak Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan eşim Y.Y'nin, Adli Kontrol Hükümlerinin bir veya birkaçı uygulanmak suretiyle tahliyesini talep ederim.

∂ Virüs sebebi ile yüksek risk altında olan kişilere yönelik verilen idari izin kadar, diğer çalışanların da yıllık izinlerine makul miktarda izin eklensin.

∂ Cezaevlerinde temizlik, beslenme ve sağlık imkânlarının kısıtlı olması başta babam H.A. olmak üzere diğer mahkûmlar açısından hayati tehlike oluşturmaktadır. Yalnızca mahkûmlar açısından değil, tüm çalışanlar açısından da cezaevi şartları çok büyük risk oluşturmaktadır. Hâl böyle iken mahkûmların en azından ev hapsi ile tahliye edilmesi bütün vatandaşlar açısından risk seviyesini aza indirecektir.

∂ Her ayın ilk günü ve son günü şehirler arası otobüsler, trenler, vapurlar ve benzeri toplu taşımalar, yine şehir içi halk otobüsleri ve minibüsler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarca dezenfekte edilmesini talep ediyorum. Böylece yolcular, daha sağlıklı olacaktır.

∂ Covid-19 pandemisinden dolayı ilgili kalemlerde (gıda-temizlik-ilaç) üç ay süreyle KDV'nin (ilgili vergilerin) geçici olarak kaldırılması, işletmelerin vergi borçları dâhil olmak üzere kamuya olan borçlarının üç ay ertelenmesi ve bu pandeminin en çok 60 yaş üstü kişileri etkilemesinden dolayı SGK'dan emekli maaşı alan vatandaşlara üç ay boyunca her ay 500 TL Olağanüstü Sağlık ve İhtiyaç Ödeneği yapılması hususunu bilgilerinize arz ederiz.

∂ Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümüne 2018 yılında YÖK tarafından yerleştirildim. Geçen sene hazırlık sınıfını başarı ile tamamladım. Okulumuzda risk taşıyan çok sayıda İranlı, Iraklı ve diğer Asya ülkelerinden gelen öğrenciler mevcuttur. Hayati tehlikemiz bulunmaktadır. Bundan dolayı ülkemizdeki üniversitelere geçişimizin bir an önce yapılmasını saygılarımla arz ederim.