1. Tanım ve tasnif ne ise din onun üzerinden oluşur.
 2. Türkiye’nin intiharı: Kimlik siyaseti yapmayacağız.
 3. Kimliği olmayan müflis tüccardır.
 4. Kimliği olmayanın kurşunu kendine döner. 
 5. Köleler efendilerinin dilini kullanır.
 6. Kavramlar bilinmeyince yamyamlık popüler oldu. 
 7. Batının kavramını kullanan batının kılıcını çalar
 8. Mürtedlik ithal kavramlarla başlar.
 9. İthal kavramlar sebep, mürtedlik sonuçtur.
 10. İslami kavramlar yama kabul etmez.
 11. Kaderin fitilini kavramlar ateşler.
 12. Sloganlar silahlardan önce patlar.
 13. Sloganlar ideolojilerin makyajıdır.
 14. Dünya beş’in taklitçisidir. (Taklitler asıllarını yaşatır.)
 15. Kültür, tek dünya devletinin dinidir.
 16. Kültür, besmeleyi reddeden fiillerin ortak adıdır.
 17. Kültür, çok dinli olmanın adıdır.
 18. Kültür, beşinci kol faaliyetidir. (Kavramları bilen yok!)
 19. Kültür, cinsiyetsiz ideolojilerin kimliğidir.
 20. Kültür, batıl dinlerin çimentosudur.
 21. Kültür, küfrün yeni adıdır. (Bütün sözlerim ispatlıdır.)
 22. Bir dil kavramlarından ibarettir.
 23. Kavramları bilmeyenlerin köleliği bakidir.
 24. Kavramlar sözlükle değil; İslami gözlükle anlaşılır.
 25. Kimliği olmayanın paralı askerleri vardır.
 26. Belirsiz olanı söz üzerinden tayin edememek cahilliktir.
 27. Tanımlayan hükmeder; tanımlanan itaat eder. 
 28. Gerçek aldatma kavramlar üzerinden yapılır.
 29. Kavramları bilmeyenler merdivenaltı cemaatidir.
 30. Kavramları bilmeyenler vatansız dünya vatandaşıdır. 
 31. Sorma kişinin aslını kavramından bellidir.
 32. İslami kavramlar bağlayıcı değilse Kuran niçin indi?
 33. Aynı kavramları kullananlar aynı ‘batağadüşerler.
 34. Söz konusu kavramsa gerisi teferruattır.
 35. Kavramları bilmek, düşünebilmenin ön şartıdır.
 36. Kavramlar düşüncenin kablosudur.
 37. Belirsiz olanı söz üzerinden tayin edebilmek bilgeliktir.
 38. Belirsiz bir şey yoktur; bilmediğin kavram vardır.
 39. Düşünemeyenlerin düşüşü dikey olur.
 40. Düşünmek vekâlet kabul etmez.
 41. Bir şeye ne ile atıf yaparsan matufun temeli odur.
 42. İthal kavram, iktidar dilencisi yapar.
 43. Cümle kurmak devlet kurmaktan daha zordur.
 44. Allaha tanrı diyenlerin tanrıçaları da vardır.
 45. Bilgelerin kalemi seri üretim yapmaz.
 46. Bilgeler kavramlar üzerinden cahiller kişiler üzerinden konuşur.
 47. Demokrasiler ideolojilerin saklama kabı ve çatı adıdır.
 48. Demokrasiler bütün korsan örgütlerin maskesidir.
 49. Kültürel değerleri olanın, İslami değerleri yoktur.
 50. İslam ittifakı yok; konjonktüre iman var. 

100 Söz Yazarı: Ramazan Demir