Müslüman’ın Karşıtına Dönme Alametleri

 1. Allah, “sefil-yüce” kavramlar diyerek (Tevbe-40), İslam ve küfür arasına kalın bir çizgi çekti. Latince kavramlara (kültür, ideoloji, felsefe, tanrı vs. onlarca) sahip çıkarak; İslami kavramlara yama vurarak (siyasal İslam, demokratik İslam vs.) bu çizgiyi aşmak.
 2. Dünyadaki bütün idare sistemleri ideolojiktir. İdeoloji meydanında amel edip, İslam üzerinden sonuç beklemek. Sorgulamayı iktidar (güç, erk) üzerinden yapmak.
 3. Müstehcen erkek ve kadınlara parayı bastırıp, sözde-güya İslami film çevirmek.
 4. Futbol profesyonel ligden ibarettir. Hakem imkânsız besmele ile oyun başlatamaz. Besmeleyi reddeden ‘oyunları’ benimsemek.
 5. Moda, slogan, bilginin kaynağı, teslis inançları ve değerlere atıfta bulunmadan kendini ifade etmek… 

İslami Düşüncenin Yasaları

 1. Tüm kavramların (Müslim, gayrimüslim) tanım ve tasnifini yapabilmek.
 2. Sloganlar nedir; ayrıntılı izah edebilmek.
 3. Son iki asrın dünyada ve Türkiye’deki teslis inançlarını tespit ve üzerini çizebilmek…
 4. Tuzak bilgi sistemlerini, sosyoloji ve felsefe grubunu, bilgide akılcılığı açık edebilmek…
 5. İslami kavramların yama-takas-vekâlet kabul etmeyeceğini dilbilgisi ile izah edebilmek.
 6. Bir kelimenin, kavram mı, nedir; teşhis, tanım, tasnif, tasfiye ameliyesini, analizini yapabilmek.
 7. Değer tanımlarına (din, inanç, ahlak, kimlik, düşünce) ne ile atıf yapılacağını tayin edebilmek. 
 8. Sorgulamanın (hak-hakikatin); İslam itikadı ve fiiller üzerinden yapılacağını tayin edebilmek.
 9. Besmeleyi reddeden; oyun, eğlence, beğeni, arzular ve izlenen yolların listesini bilebilmek.

Küfür Düşüncenin Temelleri

 1. Kendi tanımını ve inanç tasnifini kendisi yapmak veya mevcut Frenkçe/Latince tanım ve tasnifleri esas almak. Tanımlar: Kültür, ideoloji, felsefe, tanrı, aydın, kadın/insan hakları vs. Tasnifler: Unesco’nun EBK, “eğitim-bilim-kültür” tasnifi/teslisi veya demokrasi-insan hakları-serbest Pazar vs. gibi onlarca Latince tanım ve tasnifler üzerinden düşünmek.  
 2. TAS (Tez-Antitez-Sentez) teslisi üzerinden düşünüp; iktidarını “mikroplar-vitaminler-sosyal güvence” teslisi üzerine, itikadını da “sağcılık-milliyetçilik-muhafazakârlık” teslisi üzerine bina edip, dışarıdan, “hürriyet-adalet-müsavaat”, içeriden “Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük” gibi (devamı kitaplarımızda olan) ve tamamen teslis merkezli düşünmek... 
 3. Dünyadaki her hangi bir sistem veya herhangi bir ideoloji üzerinden kendini ifade etmek veya bunlara (belki de) inanmadığı halde, bunlar üzerinden amel edip, bunların dışında (İslam mı ne ise) bir amacı elde edeceğini zannetmek. ZEVK (Zan-Emel-Vehim-Kuruntu) metaforu…
 4. Bilginin kaynağı olarak felsefeye imanın şartlarından olan akılcılığı (rasyonalizmi) esas alıp, tuzak bilgi sistemleri dediğimiz felsefe, sosyoloji vs. gibi felsefe itikadını kabul etmek.
 5. Allah’ın; ben bu dini pürüzsüz bir Arapça ile indirdim (Zümer-28)), benim kelimelerim yüce, kâfirlerin kelimeleri sefildir (Tevbe-40), benim kelimelerim değiştirilemez (Kehf-27) gibi açık beyanlarına, tanımlarına zıt olarak; tevhidi kavramlara, Siyasal İslam, Ilımlı İslam, İslamofobi, İslamcı gibi (daha onlarca) yama vurmak. İslam’a kültür/ideoloji, Müslüman’a Muhafazakâr, Âlim’e aydın vs. diyerek; Mushaf’ta değil, pratikte İslam’ı külliyen değiştirmeye hizmet etmek. Sonu;  İst, izm, cı,cu, cü, vs. gibi eklerle biten tanımlara itibar etmek.
 6. Kendini sloganlar ile ifade etmek… Slogan: İdeolojilerin makyajı, maskesi, manivelasıdır.
 7. Değer tanımlarına (din, ahlak, kimlik, düşünce, hukuk vs.) inandığı din ile atıf yapmadığı için ajandasında gizli emelleri (takıyyeci) olmak. Mesela, Ahlak: İslami ahlak mı, liberal ahlak mı; nedir o?
 8. Sorgulamayı ( kendini beyanı) sistem, sistemin türü ve iktidar üzerinden yapmak…         
 9. Besmeleyi reddeden; oyun, eğlence, fiil, arzular, yol, yöntem ve gidişatı kabul etmek.

    Bin yıllık karmaşayı bir sayfada çözdük. Her madde izah edildi; gelecek sorular nokta atışı ile izah edilir. Bundan ötesi üzerine alınmak veya alınmamak. Burada gözü ve gönlü kapalı olana yer yok. İmanın ve hayatın sağlaması söz üzerinden yapılır. Çünkü Allah söz gönderdi. Dünyanın kesinlikle tek meselesi var; belirsiz olanın söz üzerinden tayin edilmesidir. İşte bunu yaptık. İnancının sağlamasını yapmayan; hevasını ilah edinmek (Furkan-4), dinini öncülere ihale etmek (Saffat-28), dinini parçalamak (Rum-32), imanına haksızlık bulaştırmak ( Enam-82), Şirke düşmek (Yusuf-106), kelimeleri değiştirmek  ( Maide-13) gibi daha onlarca ayetin tehdidi altındadır.  Bu ayetler İslam’dan uzaklaşmanın arka planıdır.