İslam dairesine kelime-i şehadet ile girilir. Kelime-i şehadet ise ‘ilah’ kavramı üzerine bina edilmiştir. İslam binasına girebilmek için önce ilah kavramına nüfuz etmek, kavramak gerekir. İlah kavramını kavramadan namaz kılmak şuna benzer: Allah’a bir uçak (kulluk) borcunuz var; ama bunu bir uçurtma (namaz) üzerinden ödemeye kalkıyorsunuz. İlah kavramını kavramayan kıldığı namazdan habersizdir. (Maun suresi) Neden amel üzerinde duruyoruz? Çünkü Allah, “inandık demekle bırakılmayacaksınız” diyor. “Nasıl olur, ben inanıyordum” denebilir. İmanına haksızlık bulaştırmak, dinini karmakarışık etmek, hevasını ilah edinmek, dinini ihale etmek, şirk koşmak; bu beş ayete benzer daha nice ayetler var; İslam’ın bizzat Müslümanlar tarafından ifsat edildiğine dair.  
  
 Hak İlah inancı, İslam gömleğinin ilk düğmesidir. Bu düğme yanlış iliklenince diğer düğmeler fayda vermez. İlah: Yasak koyan, serbestlik tanıyan…  Kişi bir amelini yaparken, ya da terk ederken; hak ya da batıl bir ilah edinmekle karşı karşıyadır. Önce ilah kavramı üzerinden itikat gerekir. İtikat kirli ise onu amel paklayamaz. Kişinin fiillerinde, yasak koyma ve serbestlik tanıma merci Allah ise o kişinin ilahı Allah’tır; yok eğer medya mezhebi ise o kişi batıl bir ilah edinmiştir.
   
 Allah; kendisinin İslam dediği kavramı takas edip, kültür veya ideoloji demeyi, Müslüman dediği kavrama Muhafazakâr demeyi, tarihin çöplüğünden tanrı kelimesini alıp Allah’a tanrı demeyi ve böyle onlarca müfsit lafzı Allah yasaklamıştır. Bu yasağa uymayanlar, Allah’ın yasak koyma ve serbestlik tanıma yetkisini yani O’nun ilahlığını ihlal ve iptal etmişlerdir. Allah’a sadakati olan, önce O’nun YTV, yama, takas, vekâlet kabul etmeyen kelimelerine sadakat gösterir. Allah yasak diyor; kişi de tersini yapıyorsa orada itikat/iman üzerinden bozulma vardır; artık amel üzerinden kurtuluş olamaz.
 
   Erkek ve kadının, yetişkinlik çağında ve tenha bir ortamda bulunmalarını, nikâhsız bir beraberlik sürdürmelerini Allah yasaklamıştır. Bu yasak, “Flört: Aşkın test sürüşü” üzerinden deliniyor. Allah’ın yasak koyma yetkisi tanınmıyor. Test; ticarete, mesela araba satışına konudur. Cinsellik de ticarete konu oldu. Allah’ın ilahlığı (yasağı) askıya alındı; iptal edildi.
  
  Allah bütün canlıların “hak ve değerlerini”  tayin eden tek hak ilahtır. İki asır önce icat edilen insan hakları ve evrensel değerler denilen “hak ve değer” tanımlarını, İslam’a zıt olarak, gayri Müslimler yazdı. Allah kendi tayin ettiği hak ve değer dışındaki bütün hak ve değerleri yasaklamıştır. Allah, bu sebepten dolayı Allah’tır. O’nun yasağına uymayanlar, O’nun ilah olma, yasak koyma vasfına da uymamış olurlar.
  
  İnsan bedeninin nasıl temizlenip, nasıl örtüleceğini bilmek, İslam’ın en kolay bilgi dalıdır. Kadınların makyaj yapması İslam’ın yasakladığı bir fiildir. Allah, “temizlenin, gayrisi yasak” diyor;  kadınlar her gün sil-sür yapıyor. Erkekler de bu yasağa çanak tutuyorlar.
 
   Müzik, besmeleyi reddeden bir sanat dalıdır. Stadyumlar; modern zamanların ulu camileridir. Anadolu’da televizyona ‘aptal kutusu’ diyorlar. Moda, mürtedliğin kıyafet üzerinden inşa edilmesidir. Medya, bu çağın falcısıdır. Şeyh, “Şeyh Sigorta” şirketinin sahibidir. Tüketim toplumunun mabedi marketlerdir. Dünya bir finans karakoludur; insanlar bu karakolda falakaya yatırılırlar…  Hem Allah’ın yasakladığı nice fiilleri işleyeceksin; sonra kelime-i şahadet getireceksin öyle mi? Teknolojik medeniyet dininin piyasa mezhebi üzerinden amel edeceksin; İslam üzerinden sonuç bekleyeceksin öyle mi? İlah kavramı üzerinden anlaşılmayan bir İslam, namaz, oruç, hac üzerinden izah edilemez. Kazanma ve harcama kalemlerinde yasak koyan ve serbestlik tanıyanın kim ise; senin ilah’ın odur. Bu ya tektir (Allah’tır), ya çoktur; ortalaması yoktur.