Reklam

İGM'DE GÜNDEM YOĞUN!.. İŞTE GÜNDEM MADDELERİ!..

İl Genel Meclisi 02 Kasım 2020'de Burhanettin Çoban başkanlığında toplanıyor.

İGM'DE GÜNDEM YOĞUN!.. İŞTE GÜNDEM MADDELERİ!..
31 Ekim 2020 - 10:45
İl Genel Meclisi 02 Kasım 2020'de Burhanettin Çoban başkanlığında toplanıyor.Toplantının gündemi yoğun...İŞTE TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama,

2. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan, İl Özel İdaresinin 2021 yılı Performans Planının aynı Kanunun 10. maddesinin (a) fıkrasına göre görüşülmesi.

3. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince, 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

4. Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilen Beton Parke ve Bordür Yapımı ödeneğinden, Köy Okullarına Spor Malzemesi Alım ödeneğinden ve Dinar Okul Bakım Onarım ödeneklerinden, Dinar Kapalı Hah Saha Yapım İşi harcama kalemine aktarılması konusunun görüşülmesi.

5. İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Köyünde yer alan 163 ada, 2 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan park alanının kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı konusunun görüşülmesi.

6. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Ballık Köyünde yer alan 677 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Mustafa Bora BENGÜL'e ait 7.250,00 m2 lik taşınmaz üzerinde mevcut imar planlarında 22,00 metrelik ve 10,00 metrelik yol ile ilgili imar planı değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı konusunun görüşülmesi.

7. İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Efe Köyünde yer alan 319 ada, 14 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Hüseyin YAZICI'ya ait 4.386,07 m2 lik taşınmaz üzerinde bulunan park alanının yan taşınmaza kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı konusunun görüşülmesi.

8. İlimiz Çay İlçesine bağlı Deresinek köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 209 ada 8 parsel numaralı arsa vasfındaki taşınmazın tapusunun mirasçılarına devrinin yapılması konusunun görüşülmesi.1/39. İlimiz Merkez Karaman Mahallesi 361 ada 5 parselde bulunan, mülkiyetleri İl Özel İdaresine ait, Özel İdare İş merkezi 6. Kat 66, 67, 68,69, 70, 71, 72 ve 73 nolu bağımsız bölümler, 5 yıl süre ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilen bölümlerin icra dairesinin kullanım alanına yetersiz olduğu belirtilerek yapılan tahsisin kaldırılması konusunun görüşülmesi.

10. İl Özel İdaresine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 adet Kanal Açma Araç alımı için hibe edilen ödenek kanal açma araçları alımına yetersiz geldiğinden dolayı ilave ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi.

11. İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt Köyüne Köy Fırını yapılması için ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi.

12. İlimiz Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 3287 parsel numaralı 2.000,07 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın, tahsisinin iptal edilerek taşınmazın üzerinde bulunan, petrol istasyonu ve müştemilatı ile birlikte kiraya verilmesi komisyon raporlarının görüşülmesi.

13. Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliğine, İl Özel İdaresi tarafından ödenmesi gereken, İnşaat Katılım Payı ödeneğinin aktarılması komisyon raporlarının görüşülmesi.

14. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/L ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince 10 adet kadro değişikliğinin yapılması komisyon raporunun görüşülmesi.

15. İscehisar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisine deşarj olması nedeniyle, İl Özel İdaresinin kurulacak olan İscehisar Belediyesi Atıksu Arıtma Birliğine üye olarak dahil olup olmayacağı konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

16. İl Özel İdaresinin köy meskun mahalleri dışında güzergah üzerinde bulunan ticari işletmelerin katı atık (çöp) toplama taleplerinin olması durumunda, verilecek hizmete ilişkin ücret tarifesinin belirlenmesi komisyon raporlarının görüşülmesi.

17. İlimiz Çobanlar İlçesinin Hah Saha, Çok Amaçlı Salon, Çevre Düzenlenmesi, Muhtelif Bakım Onarım Ve Köy Yapım Konağı ödeneği ile Tarımsal Hizmetler Ve Makine, Teçhizat, Mal Alımı Hizmet Alımı harcama kaleminden kalan ödeneklerin, Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğinde kullanılmak üzere aktarılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

18. İlimiz Merkez İlçeye bağlı Mecidiye Ortaokulunun Laminant parkeleri ve dolaplarının yenilenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

19. İlimiz Bayat İlçesine bağlı Derbent Köyü göze mevkiinde, DSİ 18. Bölge Müdürlüğünce dere ıslah çalışması bitimine kutu menfez yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

20. İlimiz Merkez İlçeye bağlı Bostanlı Köyünün ishale hattının yenilenmesi için gereğinin yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.2/321. İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kızıldağ Köyü Ortaokulunun tuvaletlerinin bakım ve onaranının yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

22. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,

23. İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi, 24. İl Özel İdaresi Kanununun 12. Maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.Burhanettin ÇOBAN

İl Genel Meclisi Başkanı

YORUMLAR

  • 0 Yorum