Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Antalya'ya yapılan su yatırımlarını anlattı. Eroğlu "turizmin başşehri Antalya’yı su ve ormancılık yatırımlarında ihya ettik" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Zengin tarihi ve tabii güzellikleriyle turizmin başşehri olan Antalya sadece ülkemizin değil Dünya’nın da en önemli turizm merkezlerinden biridir. Güzel Antalya her ne kadar turizm yönüyle ön plana çıkıyor olsa da aynı zamanda zengin münbit topraklarıyla ülkemizin zirai üretimine büyük katkı sağlamaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi talebesi iken bir stajımı bu güzel şehirde yapmıştım. Devlet Su İşleri Genel Müdürü olduğum 2003 yılından itibaren ve daha sonra Bakanlıklarım döneminde Antalya’ya olan gönül bağım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ilin su ve ormancılık yatırımlarıyla bizzat ilgilendim. Antalya’nın su kaynaklarının her bir damlasını değerlendirerek; zirai sulama, içmesuyu temin tesisleri, enerji projeleri ve taşkın koruma projeleri inşa ederek büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla Antalya’nın yeşiline yeşil kattık.

Antalya, ülkemizin nüfus bakımından beşinci büyük şehri durumunda olmasının yanında, özellikle turizm mevsiminde ilin nüfusu çok daha fazla artmaktadır. Antalya’nın, ülkemizi Dünya’ya karşı temsil eden bir konumu olması bakımından her türlü alt ve üst yapının eksiksiz olması için son 18 yılda çok çalıştık. Antalya’ya kazandırdığımız su ve ormancılık yatırımlarının toplam maliyeti 6,8 milyar TL’dir. Bu yatırımların 5,3 milyar TL’si yatırımlarına aittir.

20 Baraj ve 3 Gölet İle Antalya’yı İhya Ettik…

Antalya, münbit topraklarıyla ülkemizin en önemli ziraat şehirlerinden biridir. Özellikle yaş sebze ve meyve üretiminde ülkemizin zirai katma değerine büyük katkı sağlayan bir ildir. Son 18 yılda inşa ettiğimiz baraj ve göletler sayesinde sulanan araziler arttı. Böylece Antalya’nın kalkınması arttı, vatandaşlarımızın refah seviyesi yükseldi.

DSİ Genel Müdürlüğüm ve Bakanlıklarım döneminde ili karış karış gezerek, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyen, projeleri yerinde inceleyen ve gereken talimatları veren biri olarak Antalya’nın yatırımlarıyla bizzat ilgilendim. Son 18 yılda Antalya’ya 20 baraj ve 3 gölet inşa ettik. Özellikle 71.420 dekar araziyi sulayan ve Manavgat’ı taşkınlardan koruyan Manavgat Naras Barajı, Alanya Dim Barajı ve Gazipaşa Gökçeler Barajı en önemli barajlarından bazılarıdır.

Hizmete Aldığımız Baraj ve Göletler;
   
Aksu Karaöz Çepeli Barajı
Alanya Dim Barajı
Antalya Hatipler Barajı
Antalya Merkez Doyran Barajı
Antalya Merkez Doyran Boyalı Barajı
Elmalı Özdemir Barajı
Gazipaşa Gökçeler Barajı
Kaş İkizce Barajı
Konyaaltı Geyikbayırı Karadere Barajı
Korkuteli Çığlık Barajı
Korkuteli Çomaklı Hacıbekar Barajı
Korkuteli Kozağacı Çağman Barajı
Korkuteli Mamatlar Barajı
Korkuteli Osmankalfalar Barajı
Korkuteli Yeşilyayla Barajı
Kumluca Adrasan Barajı
Kumluca Toptaş Barajı
Manavgat Naras Barajı
Manavgat Taşağıl Karabekir Barajı
Serik Akbaş Barajı
Gündoğmuş Sümeni Göleti
Korkuteli Karabayır Göleti
Korkuteli Küçükköy Asar Göleti


480.000 Dekar Münbit Araziyi Sulamaya Açtık…

Antalya’nın su kaynaklarını her bir damlasına kadar değerlendirmek ve vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için büyük düşündük. Sulama yapılan alanlarda 3 ila 14 misli ürün artışı sağlamak mümkündür. Bu sebeple son 18 yılda 62 adet sulama tesisini hizmete alarak takriben 480.000 dekar araziyi sulamaya açtık. Sulamaya açtığımız bu alanlarla yıllık 508 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.

Antalya, Karadeniz bölgesinden sonra taşkın riskinin en fazla olduğu illerden biridir. Bu sebeple vatandaşlarımızı, yerleşim yerlerini ve zirai arazileri taşkınlardan koruma için 95 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. Böylece 148 yerleşim yeri ve 180.000 dekar araziyi taşkınlardan koruduk.

Özellikle Aksu Ovasında meydana gelen, sera ve tarım arazilerine zarar veren Aksu Çayı taşkınlarını önlemek için muazzam bir proje geliştirdik. 52 km’si ana kol olmak üzere yan kollarıyla birlikte 70 km’lik ıslah gerçekleştirerek Aksu Çayından gelen taşkını Akdeniz’e ulaştırdık. Böylece 105.000 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunmuştur. Ayrıca proje çerçevesinde 11 adet köprü inşa ettik.

Ayrıca Gazipaşalı kardeşlerimiz benim nüfus kütüğümde Hacı Musa Mahallesi yazdığını bildiklerinden, benden asırlık rüya olan Gökçeler Barajı ile Hacımusa Çayının ıslah edilmesini talep ettiler. Bu ıslah ile yerleşim yerleri ve tarım arazileri taşkınlardan korunmuştur.

Antalya’nın İçmesuyu Mes’elesini Kökünden Çözecek Projeyi Başlattık

Antalya, takriben 2.550.000 nüfusu ile ülkemizin en büyük beşinci ili olması, her geçen gün daha da büyümesi ve özellikle turizm mevsiminde ilin nüfusunun çok artması sebebiyle şehrin yeni içmesuyu kaynaklarına ihtiyacı olmuştur. İktidara geldiğimizde Antalya’nın içmesuyu ihtiyacı Durailer, Termasos, Gürkavak, Yemişpınarı ve Boğaçay kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak şehrin uzun vadede içmesuyu ihtiyacını kökünden çözecek bir projeye ihtiyaç vardı. Hazırlamış olduğumuz İçmesuyu Eylem Planı ve şehrin içmesuyu arz-talep grafiklerine göre Antalya’nın 2050 yılı içmesuyu ihtiyacını karşılayacak Karacaören 2 Barajı İçmesuyu Projesini geliştirdik.

Bizzat takip ettiğim ve temel atma merasimine katıldığım proje ile Karacaören 2 Barajından alınacak su, 43 km uzunluğunda, içerisinden otomobil geçebilen dev isale hattıyla arıtma tesisine iletilecektir. Böylece 2,6 milyon kişiye yıllık 166,4 milyon m3 içmesuyu temin edilecektir. Ayrıca iki kademeli olan ve 1. Kademesinde günlük 350.000 m3 suyu arıtacak arıtma tesisi de iş kapsamında tamamlanacaktır. Takriben 960 milyon TL maliyetindeki bu tesisler tamamlandığında Antalya’nın 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı teminat altına alınacaktır.

Antalya’nın en büyük ilçelerinden olan ve turizm alanında merkez konumunda bulunan Alanya’nın içmesuyu ihtiyacını inşa ettiğimiz Dim Barajı ile karşıladık. Dim Barajından aldığımız suyu 13,4 km uzunluğundaki isale hattı ile günlük 90.000 m3 kapasiteli içmesuyu arıtma tesisine ilettik. Böylece takriben 485.000 kişiye yıllık 47,3 milyon m3 içmesuyu temin edilmiştir.

Gazipaşa ilçemizin içmesuyu ihtiyacını karşılamak için Gökçeler Barajını inşa ettik.
11 km isale hattı ve günlük 35.000 m3 kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi ile Gazipaşa ilçe merkezinin içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır.

Antalya’nın için içmesuyu bakımından bir sıkıntı görülmemektedir. Ancak Büyükşehir Belediyesinin kayıp kaçakların azaltılması, eksik şebekelerin yenilenmesi ve iyi bir su yönetimi yapması büyük ehemmiyet arz etmektedir.

Suyun yönetimi kolay değildir. Suyu şehre getirmek büyük emek ve yatırım ister. Suyun yönetimi hiçbir şekilde hata kabul etmez. Bilgi, tecrübe, aşk ve heyecan gerektirir. Bugüne kadar Allah’a şükür Antalya’mızı susuz bırakmadık.

Antalya’ya 262 Milyon Fidan Diktik…

Antalya’nın ormanlık alanı 11.460.620 dekar olup, yüzölçümünün %56’sı ormandır. Antalya ili ormanlarının %58’i normal, %42’si bozuk ormanlardan oluşmaktadır. Antalya’da son 18 yılda

262 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Okul bahçeleri ve üniversite kampüsleri, ibadethane ve mezarlıklar, sağlık ocağı ve hastane bahçeleri gibi sosyal ağaçlandırma projeleri kapsamına 187.000 adet fidan diktik. 131 km karayolu ve köy yolu kenarına 58.000 adet fidan diktik.

Antalya’da arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 21 bal ormanı kurduk. Tesis ettiğimiz 136 mesire yeri ve 7 şehir ormanı ile vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları alanlar oluşturduk. Hükümet olarak daima orman köylülerimizin yanında olduk. Orman köylerinde yaşayan 2.422 aileye 72,5 milyon TL kredi ve hibe desteği sağladık. 5000 Köye 5000 Orman Projesi kapsamında Antalya’da 129 mahallede gelir getirici orman kurarak 170.135 adet gelir getirici fidan diktik. Böylece vatandaşlarımıza ek gelir sağladık. Antalya’ya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezini kazandırdık. Ayrıca burada orman yangınlarıyla mücadele için pek çok ülkeden gelen teknik personele eğitim çalışması yapılmaktadır.

Antalya’da Korunan Alanlara Gözümüz Gibi Baktık…

            Antalya’mızın tabii güzelliklerini vatandaşlarımızın istifadesine sunmak ve turizme kazandırmak maksadıyla çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlar vasıtasıyla;

Beydağları Sahil Milli Parkı,
Güllük Dağı Termessos Milli Parkı,
Köprülü Kanyon Milli Parkı,
Altınbeşik Mağarası Milli Parkı,
Saklıkent Milli Parkı ve
4 adet tabiat parkı ile

Antalya’nın eşsiz tabii zenginliklerini tabiat turizmine kazandırdık. Antalya ili Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planını hazırladık.

Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması için 52 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurduk. Denizcilik faaliyetlerine destek maksadıyla 6 adet Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (D-OMGİ) kurduk. Uçuculuk faaliyetleri için 2 adet Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (H-OMGİ) kurduk. Ayrıca 1 adet meteoroloji radarı ve 2 adet yıldırım tespit ve takip sistemi kurduk.

Biz Hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Antalya’ya muazzam yatırımlar yaptık. Antalyalı kardeşlerim yatırımların en güzeline layıktır.

Su Gibi Aziz Olunuz…