Türk Eğitim Sen Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın üyeleriyle özel bir buluşma gerçekleştirdi. Bu anlamlı günde, Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Arzu İzgördü'nün de katılımıyla, kadınların toplumdaki önemine ve sosyal adaletin sağlanmasındaki kritik rolüne vurgu yapıldı. İzgördü, kadınların toplumun en etkili ve koruyucu unsurları olduğunu belirterek, onların ilerlemesinin sadece bir kadın sorunu olmadığını, aynı zamanda sosyal adaletin bir gerekliliği olduğunu ifade etti.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir araya gelen komisyon üyeleri, bu özel günün, dünya kadınlarının taleplerini daha güçlü bir şekilde duyurdukları ve çağdışı zihniyetlere karşı omuz omuza mücadele etme fırsatı sunduğunu dile getirdiler. İzgördü'nün vurguladığı gibi, kadınlar ekonomik ve sosyal hayatta yer almakta, iş yaşamında aktif roller üstlenmekte; ancak hala çeşitli sorunlarla ve kronik dertlerle mücadele etmektedirler.

'Kadın emeği ve katkısı olmadan demokratikleşme mümkün olamaz'


Türk Eğitim Sen Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Arzu İzgördü, 8 Mart'ın kadınlara yapılan haksızlığın görünür olması bakımından önemli bir günü olduğunu dile getirerek, 'Bizler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi, ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduğuna inanıyoruz, ve hiçbir ülkenin kadınların emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesinin, kalkınmasının, demokratikleşmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.'

Afyon Basın Gazeteciler Cemiyeti kuruldu Afyon Basın Gazeteciler Cemiyeti kuruldu


'Kadın millettin kurucu rüzgarıdır'


Başkan İzgördü kadının toplum için önemine değinerek, 'Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, kalkınmış bir toplumu inşa etmenin de ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır.'


'Mevlana'nın sözüyle anlattı'


Kadın'ın toplum ve insanlık için önemini dünyaca ünlü mutasavvıf Mevlana'dan verdiği özdeyişle anlatan İzgördü, 'Kadın 'Önce İnsan'dır. İnsan gerçeğinin, erkek ve kadında tecelli eden hakikati, Hz. Mevlana'da çok derin anlamlara bürünür. Mevlana: 'O güzel sevgili, kalpleri cezbeden bir pınarın nurudur. Kadın Hakk'ın nurudur…' diyor.' Dedi. İzgördü kadının hayatta ve toplumdaki yerine değinen İzgördü, 'Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanları kadınlar! Eksik Olmayın!' dedi. İzgördü Kadınların haklarını koruyacaklarına inancının tam olduğunu dile getirerek, 'Elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceği inancıyla, tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyoruz.'

Konuşma sonras bir arada fotoğraf verildi.

#8MartDünyaKadınlarGünü #KadınHakları #SosyalAdalet #EşitlikMücadelesi

Editör: Haber Merkezi