Eğitim Bir Sen Afyonkarahisar 1 nolu Şube, Afyonkarahisar şube divan toplantısında buluştu.

9 Ekim 2023 Cumartesi günü yapılan toplantıya Eğitim Bir Sen Şube Yönetim Kurulu, ilçe yönetim kurulları, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve kadınlar komisyonu katıldı.

Toplantıda hitap eden Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa ARSLAN;

“Yaz tatilinde görev yeri değişen merkez ilçedeki 100’ün üzerinde okul yöneticisi üyemizi ziyaret ederek yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunduk. Alanda sahada olmaya devam edeceğiz. Eğitim çalışanları adına bir gayreti ortaya koyarken sosyal sorumluluk projelerimize ayrıca önem veriyoruz. Ödüllü kitap okuma yarışmamızın ödül töreniyle yine bir farkındalık ortaya koyacağız.

Kadınlar her alanda olduğu gibi sendikal mücadelenin de mihenk noktasıdır. Kadın üyelerimiz için mülkiyeti sendikamıza ait büromuzu en kısa sürede faaliyete geçirerek, bu alanda Afyon’da bir ilki gerçekleştireceğiz. Bu yönüyle Afyon’da sendikal mücadelenin kadın kanadını tahkim ederek çalışmalarımıza bu alanda da hız vereceğiz.” dedi.

Sözlerine gündemi değerlendirerek devam eden ARSLAN;

Eğitimde sorunları çözme iradesi ümidimizi artırıyor

2023-2024 eğitim-öğretim yılının bütün eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşturulduğu, gelecek yıllara güven ve refah içinde erişmemizi sağlayacak eğitim sistemindeki dönüşümün temellerinin atıldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Eğitimde ortaya konulan hedefleri gerçekleştirmek için sağlam adımlar atmasının yanı sıra, köklü sorunlara kalıcı çözümler getirmesi gereken Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu süreçte her anlamda sürdürülebilir politikalar benimsemesi, belirleyeceği politikalar öncesinde eğitimin paydaşlarıyla istişare etmesi, sorunların çözümü için önemli ve gereklidir.

Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci tutarlı ve sürdürülebilir olmalıdır

Kadrolu ya da sözleşmeli ayrımı yapılmaksızın öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanması ile öğretmen açığının kapatılması ve bölgesel farklılıkların giderilmesi hedeflerinin bir arada yürütülmesinin zorluğu açıktır. Ancak bakanlığın, anayasal hak olan mazerete bağlı yer değişiklikleri ve isteğe bağlı yer değişikliği ile yaşa ve tecrübeye dayalı bölgeler arası adil bir öğretmen istihdamını bir arada yürütmesi gerekmektedir. Bakanlık, teşvik edici uygulamalarla norm kadro esaslarının bölge/okul bazlı esnek hâle getirmek suretiyle esnek çözümler geliştirmelidir.

Türkiye Yüzyılı’na yakışır sayıda öğretmen ataması yapılmalıdır

Ülkemizin tarihinde tek seferde yapılan en yüksek atamayla göreve başlayan 45 bin öğretmen atamasını önemli buluyor, yeni göreve başlayan öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği vurgusunun yapıldığı bir zeminde, öğretmen açığını kapatmaya yönelik nitelikli politikalar yürürlüğe konulmalıdır. Bunun için Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir sayıda öğretmen ataması yapılmalıdır.

Olumlu adımların atılmasına, anlamlı ve faydalı projelerin uygulanmasına ve desteklenmesine, çözüm odaklı yaklaşımlara devam edilmelidir."