İmaretin Bahçesinde, yeşil ağaçların gölgesinde, Sonsuz bakışlı sessizlik haykırıyor, ilahi tebessümle.

İmaretin Bahçesinde, yeşil ağaçların gölgesinde,

Sonsuz bakışlı sessizlik haykırıyor, ilahi tebessümle.

Ortasında şadırvan, akustik harikası hayret verici

Billur akışlı suları ahenkli, zamanla bütünleştirici,

Beş vakit yıkıyor geçmişi, huzur verici ezan sesiyle,

Uğurluyor sala ile musalla taşından, son menzile

Gökleri gösteriyor, burmalı minarenin en tatlı laciverti,

Sırlı tuğlalarla süslenmiş, kadifemsi, şehrin emaneti.

Fatih zamanından kalma, yansıtıyor izleri,

Gedik Ahmet Paşa Veziriazamın eseri,

Muazzam mimari, Ayaz Ağa’nın emeği,

Koca bir külliye, medrese, sıbyan mektebi,

Hamamı, camisi, kubbeleri, imaretlerin en güzeli…

Her sabah saba makamıyla uyanır içli içli, heybetli.

Karanlığı aydınlatan kandiller, nurlu ışık saçar,

Yansıtır tepelerden Kale’ye doğru, Hıdırlık’dan açar.

Dolar taşar bayram sabahları, türbelerle, camiler,

İmaret Cami’sinde de bir tebessüm rüzgârı eser.

Mürşide OKLU AYHAN