Afyon haber köşe yazarı, emekli öğretmen, şair ve yazar Mürşide Oklu Ayhan'ın yeni bir şiirini daha yayınlıyoruz... Mürşide Ayhan'ın "Afyonkarahisar’ı Kucakladım Şiirlerimle ve Yüreğime Dokunan Şiirle" şiir kitabını yayınladı. Bu kitaptan "Şehrimin Efsaneleri" başlıklı Afyonkarahisar efsaneelrinni anltıldığı şiir sizlerle...

Şehrimin Efsaneleri

Benim memleketimde efsaneler, harman yeliyle eser,
Yaşamının içinden doğar, mucizeler ateşinde kavrulur, pişer.
Unutulmuş bir sözle çağrışınca, binlerce yıldan yollara düşer,
Hiç şaşma! Bazen senin efsanen, benim efsaneme benzer…

Sihirli flütten çıkan nağmeler, estirir kıskançlık fırtınasını,
Sırrı, haykırılır kuyulara, üfürülür sazlıklara, Midas’ın eşek kulaklarını
Dinar Suçıkan’dan duyulur etrafa, değiştirir koskoca kralın adını,
Dalga dalgalanır yayılır, günümüze kadar açar masalsı kapılarını…

Doğanın nimetleri, mazlumun yanında hep, çaresizliğin içinde,
Kral kızının yaraları, derman bulur, güzelleşir Gazlıgöl’de,
Nasıl yapıldı hamamı? Şifalı sular anlatsa gelse de dile.
Hala ayakta durur yapısı, şahitlik edercesine o günlere…

Efsane fışkırır topraklarından, Sandıklı Hüdai’de,
Kötülerin eline düşen, kralın oğlunun hikâyesinde,
Suyun yerden çıkışını, buluruz sağlığı çamurun içinde,
Hayat vardır, doğanın sunduğu nimetlerinde.

Hayal gücünü al yanına dağlara çıkalım, birleştirerek inancımız ile
Halife Hz. Ali binip Düldül’e, Hıdırlık’tan atladı Karahisar kalesine,
Tepelerden dağlara uçarak ezercesine, rastlarız atının ayak izine,
Dört parmağının açtığı deliğe bağlar atını; su içtiği yalağın dibine.

Her yanından kaynıyor pınarları, suları, soğuğu, sıcağı,
Kim darda kalmışsa, yetişiyor evliyası, ereni, yardırıyor kayayı,
Dağlardan indiriyor, değiştiriyor suyun yatağını, anaların Kadınanası,
Bitmez söylenceleri Afyon’un, bitmez sularının mayası…

Göynüyor gönlüm Çobanlar’ın Göynük köyünde,
Sular fışkırıyor vurunca toprağa, Akşemsettin’in asası elinde,
Karakuyu, soğuk suyu, içilir özellikle Ramazan ayında,
Gönüllere göre, Fatih’in hocası, vasiyeti ile yatıyor burada.

Kayıp şehirlerin, kayıp zamanlarında, geçmişten alırken yükünü,
Yiğitler çıkınca er meydanlarına, yaşarken gösterir gücünü,
Battal Gazi halkın içinden çıkan bir kahraman yayıldı ünü,
Atı Aşkar Devzade ile çekince çelik kılıcı, Afyon’u buldu yönü.

Bey Böyrek’i gördünüz mü? Afyon kalesi önünde,
Yakalanınca Tekfur’a Bengiboz atı, yaşattı arbede,
Sevdalanınca Tekfurun kızı, kale teslim anahtarı elinde,
Efsaneler döner dolaşır bulutlarda, bir çeşit olur halkın dilinde…

Fethi kolay değil, sarp ve diktir Afyonkarahisar kalesi,
Mürd-i Yek Sultan, Horoz Dede, Çavuş Dede daha nicesi,
Kahramanlık gösterir, şehit olur, burada verir son nefesi,
Yağmur olur, kar olur, kayadan çıkan su olur içilesi…

Dağın taşın oluşumu, suyun yerden çıkışını, kudretten, kahramanlıklara,
Benzeterek olağanüstü olaylara, ders vermek isterken insanlara,
Güneşin, ayın, yeryüzünün bütün şekilleri ile başka bakar olgulara,
Ne efsaneleri biter, ne yiğitlikleri, sürer gelir, dilden dile dolaşa dolaşa…
Olağanüstü halleriyle, dağlarda, taşlarda, sularda gürler…

Mürşide Oklu Ayhan