Olağanüstü günlerden geçerek girdik 2022’ye ... 

Dünya iki yıldır bir eşikten atlıyor sanki. Her şeyin bir eşiği var. Ağrı eşiği, kapı eşiği,  dikkat eşiği, kandırılma eşiği…Bizler etkilenmeye ve etkilemeye,  ayartılmaya, kandırılmaya açığız. Yaradılışımıza uygun olarak; gördüğümüz, dinlediğimiz, okuduğumuz, izlediğimiz, yediğimiz, görüştüğümüz insanlar dahil  her şey bizi biçimlendiriyor (ya da formatlıyor) .   Bu yüzden seçici olmak zorundayız ve seçici olabilme  kudretine/iradeye de bir ölçüde sahibiz. İnsan doğduğu andan itibaren okur, dinler, seçer, tasnife başlar, biriktirir.  İşte budur tek hazinemiz.  Seçme özgürlüğü ve kudreti.  Yani yeniden formatlama gücü. Bu kudreti kendimizden de öte büyük, bütünün faydasına , tarafına kullanmalıyız. Ki bu şahitliğe agah olmakla  ve şahit olduğumuz şeyi  tefekkür etmekle oluyor.   Bu hazineyi kaptırırsak hayatta kalırız lakin  insan olarak kalabilir miyiz? Singularity de  bir eşya, şey, nesne olabiliriz belki. Duyu organlarımız  ve sezgilerimiz duyargalarımızdır. Bu gökkubbede söylenmiş söz kalmamış derim hep.   Ancak bizler “unutan” insanlar olarak hatırlatılma ihtiyacındayız.


Mekanik saat tamircisi, düşünür ve yazar Şule Gürbüz  etraflıca söylemiş :” İnsan yetişmekte olan biri olarak bir zevk oluşturur ama daha önemlisi neyin yanında durması, neyin kıymettar olduğu, daha önemli ve seslendirilmesi gereken dünya  ve ufukla ilgili bir duyuşu olur. Bağ demek; yakın bulmak ve sevmekten ziyade haklı bulmak, güzel bulmaktan ziyade doğru ve gerçek bulmaktır. Ben eğilip kendi kalbini dinleyebilmiş, bunda dinlenir şeyler bulabilmiş ve kendi özünü mümkün mertebe kurabilmiş yazar ve şairleri önemsedim ve binlerce tekrarın içinde başka bir sesi onlarda duydum. Duymayı kıymetli bulduğum sesler bir antikitesi  de olan, bu günün derdinin ve ya gününün etrafında dönüp durmayan kimseler oldu”. 

2022 güncel , aktüel ve görünür olana kafalarımızı gömerek  dertlerimizi, sevinçlerimizi ve hırslarımızı tavaf etmenin  çok çok  ötesinde haklı doğru ve gerçeğin yani hakikatin yılı olsun.


Kadriye Işıklar Pürçek