İnsanın yüzü benliğinin yansımasıdır adeta. Bir insanın yüzünde hayat hikayesi gizlidir bir bakıma. Tıpkı isimlerimiz gibi. Kulağımıza okunan ezanla benliğimizin ilk kez algıladığı ismimiz bir çeşit telkindir aslında. Benliğimize kilitlenir. “Birine kırk kez deli dersen olur” denir ya. İnsan etkilenmeye açık, sürekli gül denirse güle, haylaz denirse bir haylaza dönüşmesi mümkün... Nasıl çağırıldığımız kaderimiz olur adeta. Bu kadar önemlidir. Örneğin Prof.Dr. Üstün Dökmen bebeklik döneminde ağır bir hastalık geçirince ailesi ” çocuğa dedesinin ismi  ağır geldi diyerek adını değiştirip sanırım Abdurrahman olan ismini Üstün olarak değiştirmişlerdir.  Allah’ın kudret ve gücü  yeten sıfatından gelen kendi ismimin de güçlü bir tınısı olduğunu düşünürüm. Velhasıl isim bir anlamda kaderdir.

"Düzlükte, gelip geçse de yol, Afyonkarahisar'dan

Ey yolcu, görünmez Afyonkarahisar, istasyondan

Şayet vaktin olursa tırman Kale'ye

Bak Afyonkarahisar'a gökyüzünde bir balkondan"

Diyor Ozan Arif Nihat Asya

Afyon’un kökenini aldığı Afium yaptığım minik araştırmaya göre: “Latince'de  opium denilen haşhaş bitkisinin M.Ö. 2.yüzyıldan itibaren bu topraklarda ekildiğini, üzerinde haşhaş kabartması bulunan Synnada (Şuhut) kentine ait sikkeden anlamaktayız. Latince öz su anlamına gelen opium zamanla yazılış ve söylenişte değişikliğe uğrayarak ofium, afiom, afion ve sonunda afyon olmuştur” (https://groups.google.com/g/aytam/c/Nf6hv9DxxegHasan Özpunar). Yani Afyon, Latince özsu anlamına geliyor.  Maddi (Osmanlı devletinin hazinesine ve manevi (30 Eylül yani bugün doğan Hazreti Mevlâna’nın yedinci göbek torunu Sultan Divâni’ye) hazinelerle buluşmuş servet şehir Afyon.

İstiklalin ve İstikbalin yüzyılı*, Cumhuriyetimizin 100 yılındayız, Zafer anıtını, Zafer Müzesini bağrında yaşatan, İstiklal Zaferinin kapısı Kocatepeli bir şehrin ismi Latince özsu olacağına   neden Zafer olmasın?  İsmi Zafer olsun.

 

*Turkish Aerospace Dergi Mayıs-Haziran 2023

 

Dr. Kadriye IŞIKLAR PÜRÇEK