Maden danışmanı ve Maden Mühendisi Nurettin Duman'dan maden firmalarına işletme faaliyet raporu uyarısı.

Duman "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne süresi içinde verilmeyen İşletme Faaliyet Raporları için 62.300 TL idari para cezası uygulanmaktadır" dedi vemaden işletmelerini uyardı.

Maden danışmanı ve Maden Mühendisi Nurettin Duman, şunları söyledi:

"İşletme izni almış olan maden sahalarında; sahada üretim faaliyeti olsun veya olmasın bir önceki yıla ait işletme faaliyet raporlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar MAPEG’e e-maden üzerinden verilmesi gerekmektedir. Süresi içinde verilmeyen İşletme Faaliyet Raporları için 62.300 TL idari para cezası uygulanmaktadır. İşletme Faaliyet  Raporu ekinde verilen imalat haritalarının MAPEG standartlarında olması gerekmektedir. İşletme Faaliyet Raporlarında  beyan edilen üretim, satış, stok  miktarlarının doğru olması gerekmektedir, bu miktarlardaki her bir yanlışlık ayrıca idari para cezası yaptırımına sebep olmaktadır.

İşletme Faaliyet Raporlarında oluşan devlet hakkı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ilgili hesaplara öedenecektir. Süresi içinde ödenmeyen devlet hakları için ödeme tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır. Devlet hakkı ilgili yılın işletme ruhsat bedelinden az olamaz; Hesaplanan devlet hakları ilgili yılın işletme ruhsat bedelinden az çıkması halinde işletme ruhsat bedeline tamamlanarak beyan edilecek ve ödenecektir. Süresi içinde ödenmeyen devlet hakları için gecikme faizi haricinde başka bir yaptırım yoktur. 2020 yılı işletme faaliyet raporlarında ek devlet hakkı hesaplanmayacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara maden firmalarının dikkat etmesi gerekmektedir."