Ülkemizde afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık çalışması Afyonkarahisar’da da  başlamıştır.Bu kapsamda; Afyonkarahisar İl Risk Azaltma Planının hazırlanma süreci ve risk azaltma planları ve Japonya örneği hakkında Japonya Uluslararası İlişkiler Sistem Danışmanı Shoji HASEGAWA tarafından İlimiz kamu kurum ve kuruluş yönetici ve temsilcilerine yönelik seminer AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü konferans salonunda seminer gerçekleştirildi.