Basın Odası programında, Hazreti Mevlana'nın Afyonkarahisar'da bulunup bulunmadığı tartışıldı. Gazeteci İsmail Akar’ın stüdyoda hazır bulunduğu programa Gazeteciler Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim telekonferans yoluyla katılarak değerlendirmede bulundular.

Gazeteci Ahmet Tunca, “Hz. Mevlana Afyonkarahisar’a da gelmiş ve çocuklarını burada sünnet ettirmiştir. Böylece Mevlevilik ilimizde de yaygınlaşmıştır. Özellikle ilimizin Mevlevilikte ayrı bir yeri ve önemi vardır. Soyundan gelen Sultan Divani ve ailesinin türbeleri ilimizde bulunmaktadır” dedi.


Gün FM’de yayınlanan Basın Odası programında içinde bulunduğumuz Mevlana Haftası nedeniyle Mevlana’nın öğretileri konuşuldu.

Gazeteci İsmail Akar’ın stüdyoda hazır bulunduğu programa Gazeteciler Ahmet Tunca, Polat Yılmaz ve Ertuğrul Sevim telekonferans yoluyla katılarak değerlendirmede bulundular.

Mevlana’nın dünya tarihine de adını yazdırmış en önemli düşünürlerden biri olduğunu kaydeden Gazeteci İsmail Akar, “Aşk, sevgi ve dürüstlük gibi değerlerle insanları Allah’a yaklaştırmaya çalışan Hazreti Mevlana, tasavvuf ehli ve önemli bir düşünürdür. Mevlana’nın 7 öğüdü insanlığın içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için yolumuzu aydınlatmaktadır. Bunlar, cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, şefkat ve merhamette güneş gibi ol, başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, hoşgörülülükte deniz gibi ol ve ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol şeklindedir. Bu öğretilere içinde bulunduğumuz şu pandemi günlerinde her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Ne olursan ol gel demiştir”

Mevlana’nın düsturları günümüzde uygulansa içinde bulunduğumuz sıkıntıların yaşanmayacağına işarete den Gazeteci Ahmet Tunca, “Maalesef bu değerlerden uzaklaştık. Hz. Mevlana 1200’lü yıllarda babasıyla birlikte Belh şehrinden önce Karaman’a ardından Konya’ya gelmiştir. Babası Konya’da Müderrislik yaparken vefat edince yerine oğlu Mevlana geçmiştir. Mevlana öğretileriyle dünya tarafından kabul görmüş bir İslam büyüğüdür. Mevlana’nın dili sevgi dilidir. Düsturları evrenseldir. ‘Ne olursan ol gel’ demiştir. Ayrıca Hz. Mevlana Afyonkarahisar’a da gelmiş ve çocuklarını burada sünnet ettirmiştir. Böylece Mevlevilik ilimizde de yaygınlaşmıştır. Özellikle ilimizin Mevlevilikte ayrı bir yeri ve önemi vardır. Soyundan gelen Sultan Divani ve ailesinin türbeleri ilimizde bulunmaktadır” diye değerlendirmede bulundu.

“Mevlana’nın öğretileri hep güncel kalmıştır”

“Anadolu’yu bize vatan kılanların başında Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş gibi din büyükleri gelmektedir” diyen Gazeteci Polat Yılmaz, “Bu kişiler insanları ortak değerler etrafında toplamış ve yol göstermişlerdir. Mevlana’nın öğretileri hep güncel kalmıştır. Bu öğretiler daima geçerliliğini korur. Hz. Mevlana ölümü düğün gecesi olarak görmüştür. Mevlana ve Mevleviler bu topraklarda çok büyük vazifeler üstlenmişlerdir. Atatürk tekke ve zaviyeleri kapatırken Mevlevilere dokunmamıştır. Mevleviler vatanına ve milletine bağlı insanlardır” diye konuştu.

“Dünyanın en hoşgörülü topraklarında yaşıyoruz”

Günümüzde Mevalana’nın düsturlarına her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğunu belirten Gazeteci Ertuğrul Sevim, “Dünyada en çok fuhuş yapan, hırsızlık yapan ve alkol alan, kısacası zararlı uğraşların en fazla olduğu ülkeler sıralamasında İslam ülkelerini görmüyoruz. Genelde üst sıralarda Batı toplumları yer alıyor. Buna rağmen batı tarafından şiddetin kökeni olarak İslam gösteriliyor. Halbuki böyle bir şey yok. Biz Mevlana gibi bir alime sahibiz. Batı bu algıyı dünyaya kabul ettirmeyi başlardı. Bizler Mevlana hoşgörüsünü yaşayan bir medeniyetiz. Mevlana gibi değerleri yeterli seviyede tanıtamadık. Bunu başarmalıyız. Bence dünyanın en hoşgörülü topraklarında yaşıyoruz” şeklinde görüşlerini ifadelendirdi.

Basın Odası programında ayrıca pandemi günlerinde artan adli olayların nedenleri ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması konuları da değerlendirildi.