Mehmet Siper: Afyonkarahisar’ımızı hep birlikte yöneteceğiz Mehmet Siper: Afyonkarahisar’ımızı hep birlikte yöneteceğiz

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ve yerel yönetim temsilcileri, kırsal kalkınma ve doğal kaynakların yönetimi konularında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Afyonkarahisar'da düzenlenen bu önemli toplantıda, bölgesel projeler ve uygulamalar masaya yatırıldı
. İldeki tarım, orman ve su kaynakları yönetimiyle ilgili stratejik planlar ve yürütülen çalışmalar detaylıca ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve bölge halkının refah seviyesinin artırılması amaçları doğrultusunda kararlar alındı, ortak hareket etme kararlılığı vurgulandı
. İlgili müdürler, konu hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşarak toplantının verimliliğine katkı sağladı. Toplantının sonucunda alınan kararlar ve belirlenen stratejilerle bölgenin tarım ve orman politikalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.