2023 yılında 1623 çevre denetimi yapıldı ve Eskişehir, ülke sıralamasında ilk 10'da yer aldı. Bu denetimler sonucunda, çevre izin ve lisansı olmayan tesislerin atıksu deşarjı yaptığı tespit edilmedi.

Gözden kaçırmayın

Odunpazarı Belediyesince Sahnelenen Hasret adlı oyuna büyük ilgi gösterildiOdunpazarı Belediyesince Sahnelenen Hasret adlı oyuna büyük ilgi gösterildi

2023 yılında Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, çevre denetimleri ve yapı projeleri gibi birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdi. İlk olarak, 2023 yılında 1623 çevre denetimi yapıldı ve Eskişehir, ülke sıralamasında ilk 10'da yer aldı. Bu denetimler sonucunda, çevre izin ve lisansı olmayan tesislerin atıksu deşarjı yaptığı tespit edilmedi.

Ayrıca, Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başladı. İnşaat için 52.184.698,23 TL harcandı. İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında vatandaşlar ve kurumların talepleri sonuçlandırıldı, imar planları incelendi ve raporlar oluşturuldu. 

Afetlere dayanıklı yapılar için piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Depremleri sonrası hasar tespit çalışmalarına katılan personel sayısı 200 oldu. Atıksu arıtma tesislerine yapılan geri ödemeler ise 23.109.327 TL olarak gerçekleşti. 2023 yılında, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 480 hak sahibine toplam 7.672.740,90 TL kira yardımı ödemesi yapıldı.

Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 15 doğal sit alanının koruma statüsü ve sınırları güncellendi. Doğal sit alanlarının yüzölçümü %99 oranında artış gösterdi ve 4715,6 ha'dan 6719,51 ha'ya çıktı. Ayrıca, 11 mağara ve 25 anıt ağaç Eskişehir'de tescillendi. Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Sistemi kuruldu ve 1824 adet Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlendi. 253.045 ton geri kazanılabilir nitelikte atık ekonomiye kazandırıldı ve çevresel tasarruflar sağlandı.

 Milli Emlak Müdürlüğü, taşınmazların satışı ve kiralama işlemlerini gerçekleştirdi.

#Eskişehir #çevre #şehircilik #iklimdeğişikliği #SıfırAtık #imar #doğalsitalanlar #afetdönüşümü #geriöneme #hazinesatışları