İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2013 yılından itibaren derneklere sağlanan desteklerle ilgili olarak Afyonkarahisar'da 8 derneğe toplam 1 milyon 702 bin 994 TL destek verdi.

Gözden kaçırmayın

TasteAtlas'ta Afyon Sucuğu, en iyi 10'daTasteAtlas'ta Afyon Sucuğu, en iyi 10'da

Bu desteklerin amacı, derneklerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek, kamuyla olan ilişkilerini artırmak ve karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlamaktır. İçişleri Bakanlığı, derneklerin projelerine destek vererek bu hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Afyonkarahisar'da 2013-2022 yılları arasında 32 derneğe toplamda 2 milyon 277 bin 365 TL proje desteği verildi.

Afyonkarahisar Valiliği, derneklere sağlanan bu desteklerin artırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında Afyonkarahisar İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, derneklere çeşitli eğitimler vermiştir. Bu eğitimler sonucunda 2023 yılında toplam 8 derneğe 1 milyon 702 bin 994 TL proje desteği, İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. #İçişleriBakanlığı #SivilToplum #Destek #Dernek #ProjeDesteği #Afyonkarahisar