İl Genel Meclisi'nin 9 Aralık 2022 tarihinde aldığı 362 sayılı kararla görevleri tanımlanan İmar ve Kentsel İyileştirme...

Gözden kaçırmayın

TasteAtlas'ta Afyon Sucuğu, en iyi 10'daTasteAtlas'ta Afyon Sucuğu, en iyi 10'da

İl Genel Meclisi'nin 9 Aralık 2022 tarihinde aldığı 362 sayılı kararla görevleri tanımlanan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, resmi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Müdürlük, sorumluluk alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel, köylülere hizmet sunma amacıyla çalışmalarını hızla gerçekleştiriyor. Kimi taleplere süratle yanıt vererek, özellikle bir yıllık süreç içinde gelen 9634 adet evrakı işleme koymuşlardır.
Müdürlük, köylerdeki inşaat çalışmalarında yer tespiti ve kontrol yapma, yapı ruhsatı ve kullanma izni verme işlemlerinin yanı sıra kaçak inşaatların tespit edilmesi, çevre düzeni planlarının oluşturulması, elektrik affı kapsamında bazı yapıların elektrik izinlerinin verilmesi gibi işlemleri de gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 1598 ev için kapı numarası düzenlemesi yapılmıştır.
Bunun ötesinde, büyük parsellerin ifrazı ve tevhit gibi süreçlerde de görev alan personel, ilerleyen yıllarda da köy sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmak ve daha konforlu bir hayat sağlamak adına çözümler üretmeye devam edecektir.
Bu dönemde yapılan başlıca çalışmalar şu şekildedir: - 3 Adet Köy Yerleşik Alan Yapımı - 52 Adet İmar Planı Hazırlanması - 224 Adet Yapı Ruhsatı Verilmesi - 155 Adet Yapı Kullanma Ruhsatı Verilmesi - 289 Adet Yapı İzni Verilmesi - 272 Adet Yapı Kullanma İzni Verilmesi - 10 Adet Kaçak Yapı Tespit Çalışması - 153 Adet Çevre Düzeni Planı Hazırlanması - 210 Adet Parsel İfrazı - 112 Adet Parsel Tevhidi - 10 Adet GES Çatı Uygunluk Çalışması - 143 Adet İmar Planlı GES Uygulama Çalışması - 1618 Adet Elektrik İzni Verilmesi - 1598 Adet Kapı Numarası Düzenlenmesi - 74 Adet Tamirat İzni Çıkarılması - 384 Adet İnşaat İzin Kroki Hazırlanması - 242 Adet İnşaat Ruhsat Çapı Hazırlanması - 9 Adet Arsa Üretimi Gerçekleştirilen bu çalışmalar, bölge halkının yaşam standartlarını yükseltme ve kentsel altyapıyı güçlendirmeye yönelik atılan adımları temsil etmektedir.
#İmarKentselİyileştirme #Köyİmarı #YapıRuhsatları #ÇevreDüzeni #Elektrikİzni #KapıNumarasıDüzenlemesi #KentselGelişim #HizmetOdaklıYönetim