Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2023 Yılı Ekim Ayı Toplantısı, 2 Ekim'de yapılacak.

Gözden kaçırmayın

Şuhut Kaymakamı, Basın İlan Kurumu'na Keşkek İkram ettiŞuhut Kaymakamı, Basın İlan Kurumu'na Keşkek İkram etti

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2023 Yılı Ekim Ayı Toplantısı, 2 Ekim'de yapılacak.

 

İl Genel Meclisinin 2023 Yılı Ekim Ayı Toplantısına Ait Gündem

TOPLANTI YERİ : İl Genel Meclisi Salonu.

TOPLANTI GÜNÜ : 02 Ekim 2023

TOPLANTI SAATİ : 10.30

G Ü N D E M

1. Açılış ve yoklama,

2. İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Akkeçili Köyünde yer alan 111 ada. 3 ve 4 parseller, 112 ada, 1 parsel, 113 ada, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 ve 8 parsellerde tarım ve hayvancılık tesis alanı olan imar durumunun konut alanı olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi..

3. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Akin Köyünde yer alan, tapusunda Karaçayır Mevkii. 313. 314 ve 316 parsel numaraları ile kayıtlı, mülkiyeti Pegas Turizm Otel İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait. toplam 109.200.00 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.

4. İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı İğdeli Köyünde yer alan, tapusunda Asar Mevkii. 109 ada. 26. 27, 28, 30 ve 57 parsel numaralı, mülkiyeti Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait. toplam 74.051,51 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.

5. İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyünde yer alan, tapusunda 3988 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup TEİAŞ lehine kullanım hakkı bulunan, 23.281,98 m2'lik taşınmaz üzerinde 21D000012-03 proje nolu 154 kw İhsaniye TM alanı için "Trafo Alanı" amaçlı olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.

6. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyünde yer alan, tapusunda Dağınık Sırtı Mevkii, 1597 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Gerilim Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ait, 66.900,00 m2'lik taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.

7. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zafer Sağlık Külliyesi yerleşkesinde yapılacak olan sera için İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinde AFSÜ Tıbbi ve Itri Bitkiler Serası ödeme kaleminde bulunan 300.000.00 ₺ ödeneğin AFSÜ Strateji Daire Başkanlığı'nın Vakıfbank nezdindeki bütçe tertipli koduna aktarılması konusunun görüşülmesi. 1/4

8. İlimizde yürütülen, yapımı ve gerçekleştirilmesi önem arz eden projelerimiz ile İl özel İdaresinin zorunlu ihtiyaçlarına ait harcama kalemlerinde, 2023 Mali Yılı Gider Bütçesi ile ayrılan ödeneklerin yetersiz geldiğinden ödenek ihtiyacı bulunan gider kalemleri ile gelir kalemleri karşılık gösterilmek suretiyle, ek ödenek düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.

9. İlimiz Çay ve Bolvadin İlçeleri ile Dişli ve Özburun Beldelerine içme kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili olarak imzalanan protokol gereği, Çay Barajı ve Bolvadin İçme suyu temini projesi kapsamındaki köyler için, İl Özel İdaresi payına düşen hissenin geri ödemesi için, ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi.

10. İlimiz Çobanlar İlçesi Yeni Mahallesinde bulunan, mülkiyet İl Özel İdaresine ait olan ve üzerinde Büşra Özen Anaokulu yer alan. 105 ada 17 parsel numaralı, 2.264.37 m2 yüzölçümlü taşınmazın, eğitim tesis alanı olarak kullanılmak amacıyla, tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

11. İlimiz Çobanlar İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve üzerinde Atatürk İlkokulu ile Yavuz Selim Ortaokulu yer alan, 742 ada 211 parsel numaralı. 6.716.85 m2 yüzölçümlü taşınmazın. 4.750,00 m2' sinin eğitim tesis alanı (Atatürk İlkokulu) ile 1.966.85 m2' sinin eğitim tesis alanı (Yavuz Selim Ortaokulu) olarak kullanılmak amacıyla tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

12. İlimiz Çobanlar İlçesi Bucak Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve üzerinde Fatih İlkokulu yer alan. 665 ada 359 parsel numaralı, 3.305.70 m2 yüzölçümlü taşınmazın, eğitim tesis alanı (Fatih İlkokulu) olarak kullanılmak amacıyla tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

13. İlimiz Merkez Karaman Mahallesinde bulunan, 21322/116537 hissesi (213,22 m2) İl Özel İdaresine ait olan. 4944 ada 12 parsel numaralı 1.165.37 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazda bulunan, 213.22 m2 yüzölçümlü İl Özel İdaresi hissesinin "İl Halk Kütüphanesi" yapmak amacıyla tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

14. İlimiz Sinanpaşa İlçesine bağlı Balmahmut Köyünde yer alan, tapusunda Bartlayık Mevkii. 1316. 1317, 1970 ve 1971 parsel numarası ile kayıtlı. . mülkiyeti AKH Enerji ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait, toplam 60.512.80 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Eneıji Santrali)" ve "Tarım ve Hayvancılık Alanı" amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

15. İlimiz Başmakçı İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 17265 parsel numaralı. 9.356.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, eğitim tesis alanı olarak kullanılmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına (İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü) tahsisi edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

16. Dinar İlçesi Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Sulama Birlik Meclisinin olağan toplantısında, tesisin faaliyete geçmesi nedeniyle. 2023 yılı sonuna kadar birlik tarafından yapılacak harcamalar için ödeneğin, birlik bütçesinin yetersiz gelmesi nedeniyle üyeler arasında pay edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

17. İlimizin Kültür ve Turizm değerlerinin bilinirliğinin arttırılması ve tanıtılması yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek olan. Turizm Tanıtım Fuarlarında tanıtım hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili giderlerin karşılanması için. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. İl Özel İdaresi. Belediye Başkanlığı. Sandıklı Belediye Başkanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odası arasında protokol yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 2/4

18. îlimiz Bolvadin İlçesi. Erkmen Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi ait. 1860 ada 2 parsel numaralı, 5.355.39 m2 yüzölçümlü taşınmazın, yaklaşık 933.00 m2’lik kısmının üzerinde yer alan 350,00 m2 taban alanlı bodrum+zemin+3 katlı pansiyon binasının tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

19. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan. 2023 yılı İş Makinaları Kira ücretlerinin güncellenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

20. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/L ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 14 adet kadro değişikliğinin yapılması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

21. İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt Köyünde yer alan, tapusunda Çakmak Mahallesi Gökpınar Mevkii, 473 ada. 8 ve 9 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Eda Otelcilik İnşaat Turizm Madencilik İthalat İhracat Limited Şirketi'ne ait. toplam 9.105.30 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Depolama Alanı" amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

22. İlimiz İscehisar İlçesine bağlı Alanyurt/Selimiye Köyünde yer alan, tapusunda Mandıra Mevkii, 168 ada, 54 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti İbrahim UĞUR'a ait. toplam 68.914.99 m2'lik taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

23. İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Hasandede Köyünde yer alan, tapusunda Topraklık Mevkii. 101 ada. 21 ve 23 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'ne ait. toplam 32.989.88 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Eneıji Santrali)" ve "Tarım ve Hayvancılık Alanı" amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

24. İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Tabaklar Köyünde yer alan, tapusunda Belen Mevkii, 147 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Fehmi SAGLAM'a ait ve 148 Parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Burhan SAGLAM'a ait. toplam 39.375,00 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Konut Alanı" amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

25. İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Başören Köyünde yer alan, tapusunda 139 ada. 37, 38. 39. 57, 415 ve 417 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Ova Enerji Anonim Şirketi'ne ait taşınmazılar ile Maliye Hazinesi'ne ait 139 ada. 7 parsel ve mera vasıflı olan 139 ada 423 parsel numaralı taşınmazlardan oluşan toplam 89.473,44 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

26. tl Özel İdaresi tarafından yürütülen işlere ait, 2023 yılı inceleme ve etüt bedellerinin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

27. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce 2023 yılı uygulanacak vidanjör fiyat tarifesi güncellenerek. uygulanması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

28. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2023 yılı yatırım programında bulunup. İçmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarına ait yapımı gerçekleştirilemeyecek işlerin. 2023 yılı yatırım programımızdan çıkartılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 3/4

29. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,

30. İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,

31. İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.