Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Eğitim-İş Afyonkarahisar Şubesi tarafından “Uzaktan Eğitim”le ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre uzaktan eğitimde en büyük sorunun, çok sayıda öğrencinin imkânsızlıklar nedeniyle derslere katılamaması olduğunu belirterek, "Araştırma sonucunda Milli Eğitim Bakanı'nın çizdiği pembe tablonun aksine öğrencilerin tümünün uzaktan eğitimden yararlanamadıkları bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.


 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, “Uzaktan Eğitimde” öğretmen-öğrenci tutumları hakkında Eğitim-İş Afyonkarahisar Şubesi tarafından Afyonkarahisar merkez ve 17 ilçesinde kamu okullarında çalışan öğretmenlerle 12-19 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırma sonuçlarının kentteki uzaktan eğitimde yaşanan sonuçları tüm çıplaklığı ile ortaya çıkardığını söyledi.


UZAKTAN EĞİTİMDE BİR EVDE BİRDEN FAZLA KULLANICI
OLDUĞUNDA SEÇİM YAPMA ZORUNLULUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

Eğitim-İş Afyonkarahisar Şubesi tarafından yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Milletvekili Köksal, “Araştırmada öğrencilerinizin uzaktan eğitime katılım durumu nedir? Sorusuna öğretmenlerin % 1’i eksiksiz katılım derken %37,2’si sınıfın yaklaşık yarısının katıldığını %15,8’i sadece birkaç öğrencinin katıldığını %22,7’si sınıfın yarıdan az kısmının katıldığını %21,9’u birkaç eksik dışında sınıfın tümünün katıldığını %1’de hiç katılım olmadığını belirtmiştir. Derslere katılamayan öğrencilerin size bildirdiği gerekçeleri nelerdir? Sorusuna %78’i öğrencilerinin internet ağına ulaşımdaki sıkıntıları derken %73,9’u evde tek bilişim aracı olmasına rağmen aynı evde birden çok öğrenci/öğretmen olmasından dolayı ders zamanlarının çakışması ile öncelik sorunu yaşanması olarak yanıtlamıştır. Bu durum bize bir hanede birden fazla EBA/canlı ders kullanıcısı olduğunda öncelik/seçim yapma zorunluluğu doğduğunu göstermiştir.” dedi.


ÖĞRENCİLERE MÜFREDATIN TAMAMI VERİLEMİYOR..!
Araştırma sonucunun “Uzaktan Eğitim”de yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdiğini dile getiren Köksal, “Uzaktan eğitimde müfredatın tamamını eksiksiz verebildiğinizi düşünüyor musunuz? Sorusuna öğretmenlerin %50’si hayır derken %33,1 kısmen verebildiklerini %16,9’u ise eksiksiz verebildiklerini ifade etmiştir. Yani araştırmaya katılan öğretmenlerin sadece  %16,9’u müfredatı öğrencilerine eksiksiz olarak ulaştırabilmektedir. Uzaktan eğitimde günlük bilgisayar/tablet vb. başında kalma süresini nasıl buluyorsunuz? Sorusuna %78,1’i fazla bulduğunu uzun süre sabit pozisyonda kalma, radyasyon etkisi vb. etkenler açısında zararlı olduğunu düşündüğünü belirtmiştir.


Uzaktan eğitimde ekran başında çok uzun süre kalma sizde strese sebep oluyor mu? Sorusuna %72,2 evet derken %19,4’ü kısmen demiştir. Buna göre öğretmenlerin %91’i yoğun veya kısmen stres altında kaldıklarını belirtmiştir. Uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretmenlerin en sık yakındıkları sağlık sorunları nelerdir? Sorusuna %72,2’si baş ağrısı %65,7’si göz ağrısı %85,1’i boyun ve sırt ağrısı %59,3’ü bel ağrısı şeklinde cevaplandırmıştır. Bu durum 6-7 saat ekran başında kalan öğretmen ve öğrencilerin yaşadıkları fiziksel sorunları gözler önüne sermektedir.” şeklinde konuştu.


EĞİTİMDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ YERİNİ BULMUYOR,
ÖĞRENCİLER EĞİTİMDEN EŞİT VE ADİL BİR ŞEKİLDE YARARLANAMIYOR

Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin neredeyse tamamının uzaktan eğitimde adalet ve eşitlik ilkelerinin yerini bulmadığını söylediğini kaydeden Köksal, “Uzaktan eğitimde sizce “eğitimde adalet ve eşitlik” ilkeleri yerini buluyor mu? Sorusuna katılımcı öğretmenlerin %98’i hayır demiştir. Öğretmenlerin neredeyse tamamına yakını öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde eğitimden eşit ve adil bir şekilde yararlanamadığını düşünmektedir. Bu durum ilimizdeki eğitimde yaşanan fırsat eşitliğinin sağlanamadığı sonucunu bize göstermektedir. Kamu uzaktan eğitim sürecini desteklemek için hangi konuları önceliğine almalıdır? Sorusuna %88,7’si tüm öğretmen ve öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde ücretsiz internet hizmeti sağlanması eğitim paydaşlarına dijital materyal desteği verilmesi demiştir.Uzaktan eğitim sürecinin öğretmen ve öğrencilerin aile yaşamlarını aksatması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna katılımcı öğretmenlerin %57,7 kesinlikle aksattığını %38,3’ü kısmen aksattığını belirtmiştir. Bu durumda katılımcı öğretmenlerin %96’sı uzaktan eğitim sürecinin aile yaşamlarını tamamen veya kısmen olumsuz etkilediğini belirtmiştir.” diye konuştu.


ÖĞRETMENLER BU ŞARTLAR ALTINDA ÖĞRENCİLERİNE DERS
ANLATABİLMEK İÇİN ELLERİNDEN GELİNİN FAZLASINI YAPIYORLAR

Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerine yararlı olabilmek onlara ders anlatabilmek eğitim-öğretim verebilmek için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarının önemle altını çizen Köksal, “Uzaktan eğitimde öğretmenlerin yüz yüze eğitime göre daha fazla efor enerji sarf edip etmediğine ilişkin soruya katılımcı öğretmenlerin %90,7’si yüz yüze eğitime göre daha fazla efor harcadıklarını belirtmiştir. Yüz yüze eğitime oranla uzaktan eğitimde daha fazla fedakarlık yaptığını belirten öğretmenlerin oranı ise araştırmaya göre %86,6’dır. Bu durum bize öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde yüz yüze eğitime oranla daha çok efor ve fedakarlık içinde olduklarını göstermektedir. İnternete ulaşım, internet ve elektrik faturalarındaki artış, bilişim araçlarını temin etme, ev ve sosyal yaşamdaki zorluklara ve diğer tüm olumsuzluklara rağmen öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerine yararlı olabilmek onlara ders anlatabilmek eğitim-öğretim verebilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaktadırlar. Bu süreçte alt yapının yetersizliği, öğrencilerdeki motivasyon düşüklüğü, EBA’nın yetersiz kalması, ders saatlerinin fazlalığı, öğrencilerin sürece katılımında yaşanan sıkıntılar, bazı öğrencilere hiç ulaşılamaması, zaman çizelgelerinin hem öğretmen ve hem de öğrencileri olumsuz olarak etkilemesi, akşam saatlerinde ders olması öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılardan bazıları olarak araştırma sonuçlarına yansımıştır. Bu araştırma bize Afyonkarahisar’da uzaktan eğitim süreciyle ilgili yaşanan sorunları ve bu süreçte öğretmenlerin içinde bulunduğu durumu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.


ARAŞTIRMA SONUÇLARI DİKKATE ALINMALI
“Öğretmenler sürecin biran önce bitmesini, hayatın normale dönmesini ve eğitimde eşitlik ve adaletin sağlanmasını istemektedirler.” diyen Köksal, “ Afyonkarahisar Valiliği başta olmak üzere İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün de Afyonkarahisar’daki uzaktan eğitim süreci ile ilgili yaşanan sorunları içeren bu araştırma sonuçlarını dikkate alıp sürecin paydaşı olan sendikaların, eğitimcilerin, akademisyenlerin ve öğretmenlerin çözüm önerilerini hayata geçirmelerini bekliyoruz.” dedi.