Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2024 Yılı Haziran Ayı Toplantıları, İl Genel Meclisi Salonunda 3 Haziran 2024 günü başlıyor.

Toplantıların gündem maddeşeri şöyle:

1.      Açılış ve yoklama,

2.      İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2024 yılı Asfalt satış fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

3.      İlimiz Hocalar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilen Halit ÇETİN istifa ettiğinden dolayı, yerine yeni üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

4.      İl Özel İdaresi yol ağında bulunan, köylerde asfalt yollardan sulama borusu geçiş izninin ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

5.      İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan, İş Makinaları kira ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

6.      2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. maddelerine göre hazırlanan, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesine göre  2024 yılı "Tesis Yeri Ön İnceleme" masrafının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

7.      İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinin (b) bendi gereğince; İl Genel Meclisinin İlçeden seçilen üyeleri arasından seçeceği bir temsilcinin İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev alması konusunun görüşülmesi.

8.      İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Aydın Köyünde yer alan, tapusunda 104 ada, 1 parsel, 112 ada, 4 parsel, 123 ada, 4, 123 ada, 5 parsel, 124 ada, 1 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazların tamamı ile 101 ada, 89 taşınmazın 217.608,31 m²'lik kısmı ve 105 ada, 151 parsel numaralı taşınmazın 130.750,37 m²'lik kısmından ibaret olan, mülkiyeti Maliye Hâzinesi ve Kamu Orta Malı olan toplam 365.584,16 m²'lik taşınmazlar üzerinde 3367 sayılı Kanun kapsamında "Köy Gelişme Planı" amaçlı olarak hazırlanan. İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.

9.      İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Akarca Köyünde 71, 72, 73, 88, 89, 768, 769, 778, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 795, 800, 801, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 846, 847, 848, 850, 852, 854, 855, 856, 873, 874, 875 ve 876 parsel numaralı taşınmazların tamamı ile 328 parsel numaralı taşınmazın 31.916,48 m²'lik kısmından oluşan toplam 266.912,48 m²'lik alan için  hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.

10.  İlimiz Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe/Fatih Köyünde yer alan, tapusunda Beşdere Mevkii, 171 ada, 237 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Sınırlı Sorumlu Karaadil Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifı'ne ait 17.200,00 m²'lik taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.

11.  İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Türkmenakören Köyünde yer alan, tapusunda Arkaç Mevkii, 40, 41 ve 42 parsel numaraları ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan ve İl Genel Meclisimizin 09.10.2020 tarih ve 268 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarında sınır düzeltilmesi amacıyla hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.

Afyonkarahisar, Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivaline hazırlanıyor Afyonkarahisar, Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivaline hazırlanıyor

12.  İl Özel İdaresi görev ve yetki alanı içinde yürütülen işlere ait, 2024 yılı inceleme ve etüt bedellerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

13.  2024 Mali Yılı Bütçesi ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan Sulama Tesis Yapım İşi Harcama Kalemindeki ödeneğin yetersiz gelmesinden dolayı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Kaleminden 700.000,00 ₺ ödeneğin aktarılması konusunun görüşülmesi..

14.  İlimiz Çay İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilen Recep ARIKAN’ın istifa ettiğinden dolayı, yerine yeni üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

15.  Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San. Tic. A.Ş. nin ilgi yazısında; 40.368.107,45 ₺ olan şirket sermayesinin yüksek enflasyon sebebiyle erimiş olan sermayeyi korumak, şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi adına ve şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla 200.000.000,00 ₺'ye çıkarılmasına ve İl Özel İdaresi rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı konusunun görüşülmesi.

16.  İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacaahmet Köyünde yer alan, tapusunda Kızılhöyük Mevkii, 2108 parsel numarası ile kayıtlı, taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan ve İl Genel Meclisimizin 08.09.2023 tarih ve 313 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarında sınır düzeltilmesi amacıyla hazırlanan, Uygulama İmar Planı Değişikliği ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

17.  İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İdaremize ait olan ve üzerinde Miralay Reşatbey İlkokulu yer alan, 1569 ada 4 parsel numaralı, 3.546,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın, eğitim tesis alanı olarak kullanılmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

18.  İlimiz Kızılören İlçesi 2024 Yılı Beton, Halı Saha, Çok Amaçlı Salon, Çevre Düzenlemesi Muhtelif Bakım Onarım ve Köy Konağı Yapım Programında bulunan 207.000,00 ₺ ödeneğin Birlik Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılıp, Kızılören Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

19.  İlimiz Dinar İlçesinde Küçük Baş Hayvanların otlatıldığı alanlarda bulunan HİS göletlerinin bakımının yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

20.  İlimiz Emirdağ İlçesi Güneysaray Köyü Kanalizasyon kolektör hattının yenilenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

21.  İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi.

22.  İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,

23.   İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.

Editör: Birinci Editör