Afyonkarahisar'ın yerel tarih araştırmacısı - Yazar Ömer Fevzi Atabek'in "Afyonkarahisar'ın Kurutuluşunun 1. Yılı Nasıl Kutlandı" başlıklı makalesi, Taşpınar Dergisinden alınmıştır.

********

29 Ağustos 1923... Çarşamba, halkımız sevgili Karahisarımızın kurtuluş gününü fevkalade tezahüratla tes’id etti. Bütün şehir baştanbaşa bayraklarla donandı. Minarelerden tekbir sesleri ile mukaddes hatıra canlandırıldı.

Türk Ocağı şehit yavrularını (sünnet) ettirdi. Yüksek ve tarihi kalemizden top atıldı. (27 Ağustos 1338) Pazar günü Karahisarımızın istirdadını ve büyük zaferi tes’iden yapılan tezahürat...

Daha sabahtan dükkânlar bayraklarla donatılmış idi. Herkes memnun bu büyük günün hatırasını taşıyordu. Memleket mızıkası Belediye önünde terennüm ediyor. Davullarla bir kısım halk da çarşıda izhar-ı şadmani ediyordu.

Türk Ocağı tarafından (sünnet) ettirilecek çocuklar sabahtan hamama getirilmiş ve yıkanarak elbiseleri giydirilmişti. Önde mızıka olduğu halde halılarla döşenmiş, otomobiller içinde etrafa tebessümler saçarak çocuklar, halkımızın sevinç yaşları içinde çarşıdan geçmişler ve Asker Hastanesine giderek orada sünnet ettirilmişlerdi.

Saat 6.30’da merasime iştirak için mektep alayları içtima mahalline geliyorlardı. Bilhassa Gedik Ahmet Paşa Mektebinin izcileri ve ellerinde yazılı levhalar taşıyan mini mini yavruları şayan-ı dikkatti. Levhalarda; “3 senede Anadolu’yu harabeye çeviren düşmanın belâsını bulduğu günü unutmayınız.”

“Türk celadetinin nuru gark ederek şu memleketi kurtardığı günün yıl dönümünü unutmayınız.”

“Memleketimizi kurtarmak için can veren kan döken şehitlerimizi unutmayınız. “

“Türk aslanlarının asaleti önünde şu memleketi yakmaya eli ermeyen düşmana lanet ediniz”

Cümleleri yazılıydı. Bu cümleler okunurken her kalp bir sene evvelki mazinin canlı bir hatırasını taşıyor gibiydi.Saat 8.00’de mektepler Lise bahçesinden hareketle Belediye Meydanlığına gelmişlerdi. Halk da akın akın meydanlıktaki mektepler dairesinin etrafına toplanıyordu. Saat 8.30’a gelmişti.

Düşmanın (Karahisar’ı) terk ettiği bu zamanda yüksek ve tarihi kalemizden toplarla halasın yıldönümü ve dakikası tebşir edilmeye başlandı. Bu sırada meydanlığa Belediye ve Hükümet heyetleri de geldiler