Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan destek paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu, ekonomik tedbirleri sıraladı.

           

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin, beklentileri karşılamadığını söyledi.

 

Genel Başkan Uysal, 21 maddelik ekonomik tedbirler ve 100 milyar tutarındaki destek paketi, diğer ülkelerin benzer paketleri ile mukayese edildiğinde yeterli olmayıp, kamuoyunun beklentilerini de karşılamamıştır” dedi.

 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şöyle konuştu:

Kamuoyunda süreci yönetmede olumlu bir duruş sergilediği şeklinde kanı oluşan Sağlık Bakanlığı’nın çark etmeye başladığı, vaka sayısı arttıkça sağlık sistemindeki eksiklerin gün yüzüne çıkmaya başladığını görüyoruz.

 

Vaka sayısı arttıkça tıbbı malzeme, personel, ekipman, yoğun bakım üniteleri, karantina hastaneleri gibi konulardaki hazırlıkların yeterli düzeyde olmadığı duyumları alıyoruz.

 

Ne yazık ki hükümetten kesin ve sağlıklı bir durum değerlendirmesi duyamıyoruz. Meseleyi yok sayarak problemlere çözüm bulamayacaklarını kendilerine hatırlatmak isteriz.

 

Biz inanıyoruz ki; açık yüreklilikle açıklayacakları eksiklikleri büyük ve aziz Türk Milleti elbirliğiyle tamamlamak üzere seferber olacak, süreci daha kolay atlatmamıza destek olacaktır.

“3 Hafta evlerinizden çıkmayın” çağrısına günlük yevmiye ile çalışan, hatta aldığı bahşişlerle hayatını idame ettirmeye çalışan, bu süreçte işyerleri kapalı kalacağı için çalışanlarına çıkış vermeye başlayan, en iyi ihtimalle ücretsiz izin almaya zorlayan küçük ve orta ölçekte işletme sahipleri ve çalışanlarının içi hiç rahatlamadı.

 

Mevcutta varolan işsizler ordusuna yenilerinin eklenmeye başlaması bizleri endişeye sevk etmektedir. 

Hepimiz biliyoruz ki, virüsten korunmaya yönelik alınan önlemler kapsamında uçak seferlerinin durdurulması ve sınırların kapatılması nedeniyle, önce havayolu, turizm, yiyecek/içecek sektörleri ve sırasıyla diğer sektörler olumsuz etkilenmeye başlamıştır.

 

Ekonomide bugüne kadar eşi görülmemiş bu durum, tüm ülkeleri endişeye sevk etmekte ve hükümetleri peş peşe tedbir almaya zorluyor.      

 

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından 18.03.2020 tarihinde açıklanan 21 maddelik ekonomik tedbirler ve 100 milyar tutarındaki destek paketi, diğer ülkelerin benzer paketleri ile mukayese edildiğinde asla yeterli değildir, kamuoyunun beklentilerini de karşılamamıştır.

 

Demokrat Parti olarak; ülke ekonomisinin giderek derinleşen bu süreçten en az derecede etkilenmesi, tüm bireylere ve sektörlere olan etkilerinin azaltılması amacıyla, başta Hükümet olmak üzere tüm kurumlar tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır.

 

 

 

Demokrat Parti Covid19’ün (Korona Virüs) ekonomiye olası etkileri konusunda alınması gereken tedbirler:

 

 • Bu dönemde kamu harcamalarını artırmak bir zorunluluk olup, öncelikle vatandaşların sağlığını korumak ve sağlık sistemini güçlendirmek adına gerekli tüm harcamalar tereddütsüz yapılmalıdır.


 •  


 • Kamu harcamalarının kompozisyonu, krizden etkilenen sektörlerde iş ve istihdam kaybını önleyecek bir anlayışla gözden geçirilmeli ve bu tür harcamalara öncelik verilmelidir.


 •  


 • Krizden birinci derecede etkilenen sektörlerin başında gelen havayolu şirketlerine ve turizm sektörüne nakit teşvik dâhil, her türlü destek sağlanmalıdır.


 •  


 • Kapatma kararından ve halkın kalabalıktan uzak durma tavrından en fazla etkilenen perakende, yiyecek içecek, küçük esnaf gibi kesimlere her türlü yardım ve destek sağlanmalı, istihdam teşvikleri acilen devreye sokulmalı ve İşsizlik Sigortası Fonu bu amaçla kullanılmalı, çalışanların işlerini kaybetmeleri ve eleman çıkartmaları engellenmelidir.


 •  


 • Krizden yoğun olarak etkilenecek sektörlere her türlü ücretli izinler yaygınlaştırılmalı ve yıllık ücretli izin hakkından mahsup edilmemelidir.


 •  


 • İşsiz kalan vatandaşlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan maaş ödemesi yapılmalı, böylece gündelik hayata katılmaları ve ihtiyaçlarını karşılanmaları sağlanmalıdır.


 •  


 • Bu dönemde hiç kimsenin elektriği, suyu ve doğal gazını kesilmemeli, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri belirli sürelerle ertelenmedir. Bu nedenle finansman ihtiyacı doğan Belediyelere ve dağıtım şirketlerine gerekli destek sağlanmalıdır.  


 •  


 • Görev ve sorumlulukları artan Belediyelerin önemli gelir kaynaklarından birisi olan İller Bankası’ndan elde ettikleri gelirlere, önümüzdeki dönemde hiçbir kesinti yapılmaması Belediyelere ek bir kaynak sağlayacaktır.


 •  


 • Tüm işletmeler, sanayiciler yaşadıkları sıkıntıları aşmak için kredi kullanmak zorunda olup, KOBİ’nin ve esnafın kredi kullanımında engelle karşılaşmamaları için süratle sicil affı çıkartılmalıdır.


 •  


 • Kamu Özel Sektör İşbirliği modeliyle yapılarak garanti verilen projelere yapılacak ödemelerin bir yıl süreyle ertelenmesi halinde, kamu ciddi bir gelir kaynağına kavuşmuş olacaktır.


 •  


 • Ödeme sisteminde ve likiditeye erişimde herhangi bir tıkanma oluşmaması için TCMB ile bankalar arasında ve bankaların kendi aralarında likiditeye erişim kanalları açık tutulmalı, krizden yoğun olarak etkilenen sektör ve firmalara yönelik özel kredi destek programları acilen geliştirilmelidir.


 •  


 • Bankaların, geçici ödeme sıkıntısı yaşayan firmalardan kredilerini geri çağırmaları önlenmeli, temerrüde düşme riski olan kredilerin vadesi uzatılmalıdır. 


 •  


 • Kredi kartı kullanımında ve tüketici kredilerinde kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. 


 •  


 • Bankalar tarafından uygulanan kredi faiz oranları, TCMB politika faizinde yapılan indirime paralel olarak güncellenmelidir.


 •  


 • TCMB döviz likidite yönetimini en etkin bir şekilde yapmalıdır. 


 •  


 • Eximbank kredilerinde vade uzatılmalı veya yapılandırılmalıdır. Gümrüğü kapalı ülkelere ihracat yapıp, malı alıcısına ulaşamayanlara ilave Eximbank limitleri açılmalıdır.


 •  


 • Temel gıda ve tarım ürünlerindeki tedarik zincirini zayıflatacak kısıtlayıcı uygulamalardan kaçınılmalıdır.


 •  


 • Turizmcilerin taleplerine uygun olarak, bir yıl süreyle ertelenmiş olan “Turizm Tanıtma Fon ve “Konaklama Vergisi” kaldırılmalıdır.


 •  


 • İŞKUR tarafından KOBİ’lerin personel istihdamına sağlayacağı destek ve teşvikler artırılmalıdır.


 •  


 • Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan ücretli öğretmenler yaklaşık 190 bin kişi okullar tatil olduğu için derslere giremiyorlar, derslere giremedikleri için de ücret alamıyorlar. Bunların ücretlerinin ödenmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır.


 •  


 • Öğle yemeklerini okulda yiyen yoksul ailelerin çocuklarına evlerinde yemek servisi yapılmalı, bu mümkün olamıyorsa yemek bedelleri ailelerine ödenmelidir.


 •  


 • Virüsle mücadelede personel yetersizliği çekilen alanlarda gönüllüler ile destek sağlanarak, zafiyet yaşanmasının önüne geçecek tedbirler alınmalıdır.


 •  Demokrat Parti olarak, tüm dünyada yaşanan bu eşi görülmedik krizden en az zarar ile kurtulmak için, Hükümet ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm kesimleri zamanında gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Vatandaşlardan ise sorumluluk bilinci içinde hareket etmelerini, alınan ve alınacak tüm tedbirlere harfiyen uymalarını talep ediyor ve bekliyoruz.