Reklam

YÖK'TEN KÜRESEL SALGIN İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ DÜZENLEMELER

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Covid-19 sürecinde YÖK'ün kaydettiği ilerlemeyi kaybetmemesi adına yeni önlemler alındığını aktardı.

YÖK'TEN KÜRESEL SALGIN İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ DÜZENLEMELER
30 Mayıs 2020 - 11:45
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Covid-19 sürecinde YÖK'ün kaydettiği ilerlemeyi kaybetmemesi adına yeni önlemler alındığını aktardı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta
Saraç, Türk Yükseköğretim sistemini daha güçlü bir şekilde yarınlara
hazırlayabilmek adına hazırlanan yeni düzenlemeleri açıkladı. Saraç, resmi
sosyal medya hesabı üzerinden yeni düzenlemeleri, “Yükseköğretimimizi Covid-19
salgını sonrasındaki küresel değişime, yeni ve zorlu sürece hazırlamak ve
özellikle uluslarasılaşmada son yıllarda katettiğimiz büyük mesafeyi
kaybetmemek amacıyla bir dizi kararlar aldık” ifadeleriyle duyurdu.Yurtdışında eğitim gören Türk öğrenciler için yapılan
düzenlemeler kapsamında YÖK, yurt dışında okuyan, fakat Covid-19 küresel
salgını dolayısıyla okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki
salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrencilerin
için bir dizi önemli kararlar aldı.YÖK, yurtdışında okuyan öğrencilerin salgın sonrasında
öğrenimlerini Türkiye'de sürdürmek istediklerini bildirmeleri üzerine, bu
öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları nedeniyle küresel salgın
dönemindeki sağlık endişelerini dikkate alarak yeni düzenlemeler yaptı.Covid-19 Küresel Salgını dolayısıyla sadece 2020-2021
Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olacak,
öğrenci merkezli düzenlemelerin ana hatları ise şu şekilde:“Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları artırıldı,
kısıtlar kaldırıldı. Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan
‘Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık'
programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş
kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay
geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı. İlk
binde yer alan üniversitelerde eğitim görenlere ek fırsat verildi.Üniversite sıralamalarında ilk binde olan
üniversitelerde okuyan öğrencilere ayrıca yeni bir imkan daha tanındı. Başarı
sıralaması şartı bulunan ‘Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik,
Mühendislik ve Mimarlık' programları için olan yurt dışı yatay geçiş kontenjan
kısıtlaması, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları
tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk binde
yer alan üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için, geçerli olmayacak.Dolayısıyla ilk binde yer alan üniversitelerde okuyan
Türk öğrencilere ülkemizde eğitim ve öğretim görebilmeleri için yeni bir fırsat
penceresi açılmış oluyor. Bu düzenleme yurtdışına giden ve üstün nitelikli
üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerin tekrar Türkiye'deki
üniversitelerimize kazandırılmasının yolunu da açacak.”Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi
birine yatay geçiş imkanı da bu kapsamda açıklanan yenilikler arasında.
2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak kaydıyla, ÖSYS/YKS Puanına veya
muadil belgelere sahip olmak koşulunu sağlamaları halinde dileyen öğrenciler,
Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu
yapabilecek. Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin programa
intibaklarını gerçekleştirecek.Yatay geçişler her sınıfa yapılabilecekKüresel Salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim
yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf
da dâhil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Bu şekilde
yurt dışında okuyan tüm öğrenciler, okudukları sınıf ne olursa olsun belli
şartlar dâhilinde Türk yükseköğretim sistemine dâhil olabilecek. Bilindiği
üzere mer'i mevzuata göre ilk ve son sınıflara yatay geçiş yapılamamaktadır.Dolayısıyla bu düzenlemede küresel salgın dönemine
mahsus olmak üzere geniş bir imkan sunulacakYÖK Başkanlığı tarafından, Covid-19 Küresel salgını
dikkate alınarak sadece “2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemine mahsus
olmak" üzere Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş hususları ise şu
şekilde aktarıldı:“Ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiş kontenjanları
artırıldı, İlk bindeki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için yeni
imkanlar sunuldu, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkânı sağlandı,
şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için de açıköğretim programlarına geçiş
yapabilmelerinin yolu açıldı.”Türkiye'deki üniversitelerin, yurt dışındaki
üniversiteler ile yürüttükleri ortak programlardaki Türk öğrenciler için yeni
düzenlemeler de açıklandı. Bu kapsamda seçenekler program özelinde ve öğrenci
merkezli değerlendirilerek karar alınacak. Covid-19 salgını nedeniyle
yükseköğretim kurumlarının yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak
yürütmekte olduğu önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden,
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yurt dışındaki üniversitede eğitim alması
gerekenler için de YÖK kolaylaştırıcı bazı kararlar aldı.Salgın nedeniyle üniversitelerdeki yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları ortak programlarda okuyan öğrencilerden
yurtdışına gitmek istemeyen öğrenciler için alınan karar uyarınca yükseköğretim
kurumları bu öğrenciler ile ilgili olarak, “Yurt dışındaki yükseköğretim
kurumundan dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim ile ders alabilmesi, iki
yükseköğretim kurumunun da uygun görmesi halinde öğrencilerin Türkiye'de
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilmesi, Türkiye'deki
yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin yurtdışındaki üniversite
tarafından sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin
değiştirilebilmesi, öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak
kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçebilmesi,
seçeneklerinden birisini, program özelinde ve öğrenci merkezli değerlendirerek
karara bağlayabilecek” ifadelerine yer verildi.Yurtdışından gelecek uluslararası öğrencilerin
sayısını artırmak için yeni düzenlemeler yapıldı. Türkiye'nin yabancı
öğrenciler için cazibe merkezi olmaya devam etmesi de sağlanacak hususlar
arasında. Son yıllarda YÖK'ün başlatmış olduğu ‘Hedef Odaklı Uluslarasılaşma
Projesi' kapsamında beş yıl önce 48 bin olan yabancı, uluslararası öğrenci
sayısı olağanüstü bir artış ile 180 bine ulaşmıştı.YÖK, bu başarının salgın sonrasında da kaybolmaması ve
Türkiye'nin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olma durumunun devam etmesi
için bu yıla mahsus olmak üzere yeni düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu doğrultuda
YÖK Başkanlığı, “Geç mezuniyet durumlarına yönelik yeni haklar tanındı.Salgın dolayısıyla pek çok ülkede lise mezuniyet
sınavlarının sonbahara ertelenmesi, geç mezuniyet ile salgın nedeniyle alınan
tedbirler dolayısıyla ülkemizde eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci
adaylarına ‘2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere' bazı yeni
imkânlar tanındı. Adaylar ön kayıt yaptırabilecek, ayrıca başvuru ve kayıt
süreci 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılarak geç kayıt yapılabilecek. Eğitim
ve öğretime başladıktan sonra kayıt yaptıranlara hızlandırılmış telafi eğitimi
verilebilecek.Geç kayıt yaptıran öğrenciler güz döneminde kayıt
dondurarak eğitime bahar döneminde başlayabilecek. Eğitim ve öğretim dönemi
başladığında kayıt yaptırmış, ancak ülkemizde veya kendi ülkelerinde alınan
tedbirler nedeniyle gelemeyen öğrencilere, bu tedbirler kalkıncaya kadar
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde dersleri dijital imkânlarla
uzaktan öğretimle verilebilecek. Uluslararası öğrencilerin klinik alanlar
dışındaki lisansüstü programlara, YÖK'ten bir günde alınabilen ‘Okul Tanıma
Belgesi' ile kayıt yaptırılabilmesine de imkân tanındı” açıklamasında
bulunuldu.Bu düzenlemeler ile küresel salgın sürecinde
üniversitelerin yurtdışından öğrenci kaydetmeleri teşvik edilecek ve
yükseköğretim bölgesi için çekim merkezi olması durumunun devam etmesi
hedefleniyor.Yükseköğretim sanal fuarları gerçekleştirilecekYükseköğretim Kurulu küresel salgın müddetince
kısıtlanan hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk
yükseköğretiminin yurtdışında dijital ortamlarda da tanıtılabilmesini sağlamak
için harekete geçti. Bu kapsamda ise, ‘Yükseköğretim Sanal Fuarları'nın
yapılması için hazırlıklara başlandı.Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarının
uluslararası platformlarda yabancı uyruklu öğrencilere tanıtımı amacıyla
dijital ortamlarda gerçekleştirilecek olan Sanal fuarlar için üniversiteler
diğer ilgili kamu kurumları ile de iş birliği içinde olacak.Bu kapsamda üniversiteler, bünyelerindeki fakülteleri,
programları ve öğrencilere sundukları bütün imkanları tanıtarak, eş zamanlı
olarak yabancı uyruklu öğrencilerin kendi yetkilileri ile doğrudan iletişim
halinde olmalarına imkân sağlayacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum