Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023 Yılı 1. dönem çağrısı destek hakkı kazananların listesi yayınlandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) TÜBİTAK-BİDEB lisans ve ön lisans öğrenci projelerinden 2209-A kapsamında 11 proje, 2209-B kapsamında 2 proje olmak üzere toplamda 13 proje ile desteklenmeye hak kazandı.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında; Fen Edebiyat Fakültesinden 2 proje, Mühendislik Fakültesinden 1 proje, Teknoloji Fakültesinden 4 proje, Veteriner Fakültesinden 2 proje, İscehisar Meslek Yüksekokulundan (MYO) 2 proje desteklenmeye hak kazanırken, 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında ise İscehisar MYO’dan 2 proje olmak üzere toplamda 13 proje desteklenecek.

“Araştırma geliştirmeyi desteklemek AKÜ’nün öncelikleri arasında”

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş yaptığı açıklamada üstün gayret gösteren öğrencilerini, danışmanlık yapan öğretim elemanlarını, çalışma ortamı oluşturan tüm personeli kutlayarak teşekkür etti. Karakaş, “Üniversitemiz öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim-öğretim anlayışını benimseyen, etkin bir akademik danışmanlık sisteminin mevcut bulunduğu bir yükseköğretim kurumu. Üniversitemizde aynı zamanda araştırma-geliştirme faaliyetlerinin her zaman desteklenmesi de önceliklerimiz arasında yer almaktadır.” dedi.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı hakkında

2209-A Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır. Bu çağrı duyurusunda üniversite öğrencilerinin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” çerçevesinde araştırma projelerini hazırlamaları teşvik edilecektir. Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde de sürekli üzerinde durulan bir konu haline gelen SKA genel olarak; yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim/ tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsamaktadır.

2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı hakkında

2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya ve araştırma ekosistemine katılmalarına teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilere üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte AR-GE/tasarım merkezi, teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilecektir.