Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili flaş bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” hükmünde değişiklik yapıldığı bildirildi. Değişiklikle kura ile personel alımı yapılacağı sözlü sınav yapılmayacağı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünden sonra 81 ilde personel alım ilanı yayımlandığı takdirde adaylar kura sonucunda sözlü sınav yapılmadan işe başlamaya hak kazanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de personel alımı ilgili önemli karar yayımlandı.SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVSIZ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” hükmü uyarınca yapılacak sözlü sınav ile personel alımı ilgili kararla değişiklik yapıldı.

GEÇİCİ MADDE EKLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Kamu Kurum ve Kınuluşlarma Işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir." denildi.

KURA SONRASINDA SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK

Ayrıca yayımlanan karar şöyle:

2020 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve konma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi nıtulmıdtsızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncclikliler de chlhil olmak üzere talep şartlarına uygun tanı başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığında yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartlan taşımayardann yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır."

81 İLDE SÖZLÜ SINAVSIZ KURA SONUCU İLE PERSONEL ALINACAK

Yayımlanan karar sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için personel alım ilanı yayımlandığı takdirde kura ile alım yapılacak ve sözlü sınav yapılmayacağı aktarıldı.