ORKÖY ÇALIŞMALARI TAM GAZ. Mülga İl Çevre ve Orman Müdür V. Mehmet Tahan, ORKÖY PROJELERİ ile Orman Köylülerimizi Destekleme Çalışmaları hakkında açıklama yaptı. 20011 yılı adrese dayalı nüfus sayımı itibariyle Afyonkarahisar ilinde 178 Adet orman köyü bulunmakta olup, bu orman köylerinde yaşayan yaklaşık 63.874.- kişi bulunmaktadır. Orman köylüsü, orman içi ve bitişiğindeki yerleşim yerlerinde yaşamakta olup ülkemiz milli gelirinden en az pay alan grubu ( Orman köylüsünün ortalama geliri 350–400 Dolar / yıl ) oluşturmaktadır. Ekonomik olarak yetersiz olmanın yanında sosyal ve kültürel yönden de eğitim ve öğretimle birlikte kalkınmaya ihtiyaç duymaktadır. Orman köylerinin tarım alanları yeterli olmamakla beraber aynı zamanda araziler parçalanmış, engebeli ve genellikle verimsiz durumdadır. Orman köylerinde yaşayan kişiler ekonomik, ve sosyal yönden ülke genelinden düşük düzeyde kalmaktadır.   Orman Köylerinde yaşayan insanların tarımsal faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri alanları çok sınırlı olması nedeniyle uygulayabilecekleri ekonomik gelir getirici faaliyetleri de kısıtlıdır. Bu köylerde farklı konularda farklı ölçek ve kapasitelerde her biri kendine özgü proje belirleme ve uygulama zorunluluğu doğmaktadır. Bu sebepten dolayı, ORKÖY tarafından daha önce hazırlanan ilçe kalkınma planları ve orman köylülerine kendi istek ve eğilimleri de dikkate alınarak hazırlanan tip projelere dayanarak Gün ısı ile su ısıtma, el sanatları,  hayvancılık ( Besi sığırcılığı – Süt sığırcılığı, Besi koyunculuğu – Süt koyunculuğu ), tesis edindirme,  fenni arıcılık gibi ferdi kredileri ile orman köylerinde orman köylülerince kurulan Tarımsal Amaçlı Kalkınma Kooperatiflerine de süt işleme tesisi, soğuk hava deposu, kültür mantarcılığı, orman ürünleri entegre tesisi gibi gelir getirici, istihdam sağlayıcı köylüye ve yöreye önderlik edebilecek projeler uygulanmaktadır.   ORKÖY FAALİYETLERİMİZ AGM – ORKÖY Şube Müdürlüğü’müzün hizmet alanını oluşturan orman köylerimizde ana amacımız olan:  Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini sağlamak üzere ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşmak için orman köylerinde yaşayan halkın ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmalarına katkıda bulunarak orman köylüsünü üretici durumuna getirmek ve ormanlar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltmaya çalışmak vb. amaçlarla Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun ‘’ Ormanları Hayali Kahramanlar Değil, Duyarlı İnsanlar Korur ‘’ sözünde kasdettiği ana hedef kitle olan orman köylülerimiz için belirlenen ORKÖY Çalışmalarımız devam ediyor.