YAHUDİLER-5

Melhame

Biz oyunda-eğlencede, incir çekirdeğini doldurmayan tartışmalar-çekişmeler içerisinde iken, 'ben yahudi olmayan bir siyonistim' diyen Amerikan başkanı, bölgeye haçlı-siyonist ittifak donanması 'yığarak' kendi inançlarına göre kıyamet savaşının hesabını-hazırlığını yapıyor. Büyük fitnenin-savaşın (armagedon-melhame-i kübra) yaklaştığının bir biz farkında değiliz. Gazze savaşı işaret fişeği... 'Mesihin geleceği yüz yıl' anlamına gelen ve 2000'li yıllar için kullanılan 'milenyum' kelimesi bile tesadüf değil… 11 Eylül bir tezgahtı ve o günden beri çember sürekli daralıyor.

Mevzuyu açık açık ilk dillendiren 1980'lerin başkanı Reagan idi. Olmadı ama, ondan sonra gelen baba Bush bir yolunu bulup bölgeye yerleşti. Kullanışlı oğul İkinci Bush 11 Eylül sonrası işgaller için 'haçlı' (crusade) kelimesini kullandı (https://www.youtube.com/watch?v=gm1KRs58oTA 25. saniye). II. Bush tereyağından kıl çeker gibi iktidara getirilmişti zaten... Akıl hocaları da yine aynı idi; Neo-con...

Armagedon olarak da isimlendirilen ve kıyamete yakın çıkacağı öngörülen o büyük savaş, değişik isimler altında hadis kaynaklarında da geçer. En bilineni 'melhame-i kübra'dır. İslami kaynaklarda, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında değişik versiyonlarıyla anlatılan o büyük kıyamet savaşı 'geleceğe' dair olması nedeniyle kimi çevrelerce 'derinliğine' inilmeden 'gaybı Allah bilir' denilerek reddedilse de onca rivayet boş olmasa gerek...

Gaybı elbet Allah bilir. Bilir de; peygamberlerine bildirmesinin önünde bir engel mi var. Onlar da bize bildirir elbette; Allahın izni ile... Ahir zamanda geleceği bildirilen 'Deccal' ile ilgili Efendimizin şerrinden korunmaya dair duası tevatür düzeyinde okunagelmektedir mesela... Nakilin olduğu yerde 'akıl'a itibar edilirse; İblis'e özenmiş olursunuz. Nitekim Allah'ın açık emrine karşı 'aklını' işleten İblis, işte bilindik o akıbete maruz kalmıştır.

Yahudiler kendi kaynaklarından gelen rivayete göre de hazırlıklarını da yürütüyor. Hristiyan Evangelistler de öyle... Endişe duydukları da yine kendi kaynaklarından öğrendikleri 'kuzeyden gelecek olan ordu…' Kudüs'ü kurtaracak ordunun İstanbul'dan kalkacağı yönünde Sahih-i Müslim'de geçen dolayısıyla sahihliği tartışmalı olmayan hadis-i şerif de bunun delili... (https://www.youtube.com/watch?v=X4vEbwqL0ms&t=28s 12. dakikadan sonra). Melhame-i kübra çok kanlı, hatta en kanlı savaş anlamında... Melhame kelimesinin bir anlamı da 'üst üste yığılmış cesetler...' İnsanlığın bugün elinde bulundurduğu nükleer gücün kullanıldığını düşünün; kaç kişi kalır hayatta...

Bakın inançları onlara neyi haber veriyor; 'Yehuda'da (Telaviv) bildirin ve Yeruşelim'de (Kudüs) işittirin ve deyin; memlekette boru çalın; yüksek sesle bağırın ve deyin ki; toplanın da duvarlı şehirlere girelim. Siyona doğru bayrak kaldırın; kaçıp sığının, durmayın; çünkü ben şimalden (kuzeyden) üzerinize büyük bela ve kırgın (katliam) getireceğim. İşte aslan sık ormanından çıktı. Ve 'milletleri helak eden' (cengaver) yola düştü; şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı' (Tevrat).

Peki konu Tevrat'ta öyle de Kur'an'da nasıl… 'Biz, İsrailoğulları'na Kitab'da (Tevrat'ta) şu hükmü bildirdik: 'Siz o (mukaddes) yerde, mutlaka iki defa fesat (bozgunculuk) çıkaracaksınız ve muhakkak surette, büyük bir kibirle çalım satacak (ve azgınlık yapacak)sınız.' İşte o iki (fesat)tan birincisinin (ceza) vakti gelince, size, çok kuvvetli birtakım kullarımızı gönderdik de evlerin aralarında (bile sizi yakalamak, esir etmek için) araştırdılar. (Bu da) yerine getirilmesi gereken bir vaad idi.'(17/4-5) (….) Arkasından bu diğerinin zamanı gelince, size öyle (kullarımızı göndereceğiz ki), yüzlerinizi kötüleştirsinler ve ilk kez girdikleri gibi tekrar yine Mescid'i (Aksa'ya) girsinler ve ele geçirdikleri mahvu perişan etsinler. 17/7) Ve devamı; (...) 'Eğer (yine isyana) dönerseniz, biz de (sizi cezalandırmaya) döneriz. Biz cehennemi kafirlere (çıkamayacakları) bir zindan yaptık.'

Onlar anlamış hadiseyi ve hazırlık içerisindeler... Neyse ki; son 20 küsur senedir İstanbul merkezli çalışmalar da hız kazandı şükür. 15 Temmuz'da zirve yapan atraksiyonlar da akamete uğradı. Bu yüzden etrafımız sürekli tahkim ediliyor. Ama endişelenmeyin... Çok geçmeden içerideki unsurlar da tamamen bertaraf edilecek göreceksiniz. Bu ruha da hazırlıklı olun... (devamı var).