Türkiye'de Kabe ölçülerinde yapılmış 3 tane camii - mescit var...

Kabe ölçülerinde camiler...  Bu camilerden Türkiye’de sadece üç tane var... İstanbul'da, Tokat'ta ve Afyonkarahisar'da...

Ülkemizde Kabe ölçüsünde yapılan üç cami var. Bunlardan biri İstanbul Fatih’te buulnan İsmail Ağa Cami. Bir diğeri ise diğeri Tokat’ta. Kabe-i Mescid adında. Üçüncüsü ise Afyonkarahisar'da Çavuşbaş'ta kabe Mescit Camii...

Aktüel Ürün Nedir? Aktüel Ürün Nedir?

İsmail Ağa Camii

İstanbul'da 1717-1725 yıllarında inşa edilen Fatih ilçesi Çarşamba semtinde yer alan İsmail Ağa Camii, Kabe ölçülerinde... Osmanlı'nın 56’ncı Şeyhülislamı Ebu İshak İsmail Efendi tarafından yaptırılan İsmail Ağa Camii’nin ölçüleri en, boy ve yükseklik olarak Kabe'nin ebatları ile birebir örtüşüyor. 

Tokat Kabe-i Mescid Cami

Kabei Muazzama ölçülerinde yapılmış bir diğer mescid ise Tokat  merkezde bulunan Kabe-i Mescid cami,

1600’lü yıllara ait. Cami, geçmişte içerisinde çıkan bir yangından dolayı yıkıma uğramış ve günümüze kadar gelmeyi başarmış. Halk arasında dolaşan bazı rivayetlerde ise caminin temelinde Mekke’den getirilen toprağın bulunduğu...

Kabe Mescid Afyon

Afyonkarahisar Kabe Mescid Camii

Kabe ölçülerinde yapılan bir diğer mescit ise Afyonkarahisar'da bulunuyor. Çavuşbaş'ta Çavuşoğlu Mahallesinde, Kâbe Mescit sokağında, kare planlı olarak yapılmıştır. Kabe ölçüsünde yapıldığı için “Kâbe Mescidi” diye anılıyor.

Kabe Mescid Camii

Sokak yüzeyinden oldukça yüksek olarak yapılan mescidin giriş kapısının üzerinde üç satırlık kitâbesi vardır. Bu kitâbeye göre mescit; h. 800/ m. 1397 yılında Elegeçmez Hacı Yusuf oğlu Hacı Mehmet tarafından yaptırılmıştır.

Kabe Mescid Afyon-1

Editör: Birinci Editör