Reklam

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Milli Emlak Müdürlüğü hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Milli Emlak Müdürlüğü hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
22 Ekim 2019 - 15:01

Bilindiği üzere; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2/B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemleri İl Merkezinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünce İlimize bağlı İlçelerde ise Milli Emlak Şefliklerince yürütülmektedir.

10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 9' eklenerek; 2/B taşınmazlarının ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, 16/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda hak sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve 7181 sayılı Kanundan yararlanabilmeleri için taşınmazın bulunduğu yer Milli Emlak Müdürlüğüne veya Milli Emlak Şefliklerine müracaat ederek;

1- Süresi içerisinde satın alma başvurusu yapmayanlar:

Bu Kanundan yararlanabilmek için 6292 sayılı Kanunda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden 7181 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurduğu güne kadar geçen süre için hesaplanacak satış bedelinin yüzde ellisini kendisine yapılacak tebligattan itibaren üç ay içerisinde ödemesi,

2- Kendisine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler:

Bu Kanundan yararlanabilmek için 6292 sayılı Kanun kapsamında kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden 7181 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için hesaplanacak satış bedelinin yüzde ellisini 16 Aralık 2019 tarihine kadar ödemeleri,

3- 6292 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen taksitli satış sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını ödemeyenler:

Bu Kanundan yararlanabilmek için vadesi geçmiş ve ödenmemiş taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanarak tamamının, vadesi gelmemiş taksit tutarlarının ise yüzde ellisinin 16 Aralık 2019 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

(Milli Emlak Müdürlüğü)

YORUMLAR

  • 0 Yorum