-

Gözden kaçırmayın

Saadet Partisi'nin Eskişehir'deki çalışmaları hızlandıSaadet Partisi'nin Eskişehir'deki çalışmaları hızlandı

Millî Eğitim Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planını hazırladı.

Bu plan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun gerekliliklerine uygun olarak, kamu idarelerinin geleceğe yönelik hedeflerini belirleme ve performanslarını değerlendirme amacıyla hazırlanan stratejik planlar kapsamında yer alıyor.

 Stratejik plan, Millî Eğitim Bakanlığı'nın misyon ve vizyonunu belirleyerek, amaçlar, hedefler, performans göstergeleri ve stratejilerden oluşan detaylı bir yapı içeriyor.

Planın hazırlık sürecinde 94,747 iç paydaş ve 16,726 dış paydaşın görüşleri alındı. Bu planın uygulanmasıyla, eğitim alanında şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verilebilirlik sağlanarak, kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, stratejik planın önemine vurgu yaparak, eğitim alanında hedeflerine ulaşmak için stratejik planlamanın önemine değindi.

Planın temel hedefleri arasında öğretmenlerin desteklenmesi, öğretim programlarının güncellenmesi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi bulunuyor.

Bakan Tekin, Türkiye'nin geleceğine dair yapılan bu planın, ülkenin büyük vizyonuna katkı sağlayacağını ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacağını ifade etti.