-

Gözden kaçırmayın

İl Müftüsü İmamoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ile İş Birliği Geliştiriyor.İl Müftüsü İmamoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ile İş Birliği Geliştiriyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir bakım evinde çalışan personel için bir afet bilinci eğitim programı düzenlendi. Bu geniş kapsamlı eğitim, deprem anında nasıl doğru davranılacağını, olası bir afette kullanılacak toplanma alanlarının nasıl belirleneceğini ve gerçekleştirilen pratik bir tahliye tatbikatını içeriyordu.

Bu eğitim sayesinde bakım evi çalışanlarının acil durumlara hazırlıklı olması ve olası bir doğal afet durumunda sakinleri hızla ve güvenli bir şekilde tahliye etme yeteneklerini geliştirmeleri hedeflendi.

Program kapsamında sağlanan teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı tatbikatlarla katılımcıların eğitimlerini pekiştirmeleri amaçlandı. 


Emirdağ ilçesindeki bir bakım evinde çalışan personele yönelik geniş kapsamlı bir afet bilinci eğitim programı düzenlendi. Bu program, deprem anında doğru davranış modellerini öğretmek, olası bir afet durumunda kullanılacak toplanma alanlarını belirlemek ve pratik bir tahliye tatbikatı gerçekleştirmek olmak üzere üç ana bölümden oluşuyordu.

 Eğitim programı, bakım evi çalışanlarının acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak ve olası bir doğal afette sakinleri hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edebilmelerini amaçlıyordu.

Eğitimin yanı sıra katılımcılara uygulamalı tatbikatlarla eğitimlerini daha da pekiştirmeleri imkanı sunuldu. 


Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir bakım evinde çalışan personele yönelik geniş kapsamlı bir afet bilinci eğitimi düzenlendi.

Bu eğitim, deprem sırasında doğru davranış modellerini öğretmek, olası bir afet durumunda kullanılabilecek toplanma alanlarını belirlemek ve pratik bir tahliye tatbikatı gerçekleştirmek olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktaydı.

Eğitim, bakım evi çalışanlarının acil durumlara hazırlıklı olmasını ve olası bir doğal afet durumunda sakinleri hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye etme yeteneklerini geliştirmelerini hedeflemekteydi.

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı tatbikatlarla da katılımcıların eğitimlerini pekiştirmeleri amaçlandı. 


Emirdağ ilçesinde bir bakım evinde görevli personele yönelik olarak kapsamlı bir afet bilinci eğitim programı düzenlendi.

 Eğitim, deprem anında doğru davranış modellerini öğretmek, olası bir afet durumunda toplanma alanlarını belirlemek ve pratik bir tahliye tatbikatı gerçekleştirmek olmak üzere üç ana bölümden oluşuyordu.

Bakım evi çalışanlarına yönelik düzenlenen bu eğitimin amaçları arasında acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak ve olası bir doğal afet durumunda sakinleri hızla ve güvenli bir şekilde tahliye etme becerilerini geliştirmek vardı.

Program kapsamında katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik tatbikatlar da sunuldu. 


#Afyonkarahisar #Emirdağ #afetbilinci #bakımevi #eğitimprogramı #doğalafet #tescillihaber