-

Gözden kaçırmayın

Trafik denetimleri sonucu binlerce araç sorgulandı #trafikdenetimiTrafik denetimleri sonucu binlerce araç sorgulandı #trafikdenetimi

Eskişehir'de sağlık sektörünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için değerlendirme toplantıları düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen bu toplantılar, yerel sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. 19 Ocak 2024 tarihinde yapılan "Sağlık Göstergeleri Işığında Eskişehir" başlıklı toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici de katıldı. Toplantıda, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören sağlık göstergeleri temel alınarak Eskişehir'in sağlık durumu değerlendirildi. Bu tür etkinlikler, şehrin sağlık profilinin gözden geçirilmesi ve gelecekteki hedeflerin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. İl Sağlık Müdürlüğü, bu toplantılarla birlikte halka daha etkin ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı ve Eskişehir'in sağlık sistemini ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirmeyi hedefliyor.
#Eskişehir #sağlıksektörü #toplantı #sağlıkprofil #hedefbelirleme #kalitelihizmet #ulusalstandartlar #ulusarasıstandartlar