Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2023 Yılı Kasım Ayı  1 Kasım 2023 günü toplanacak.

Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar'a Aile Ve Sosyal Hizmetler Müdürü AtandıAfyonkarahisar'a Aile Ve Sosyal Hizmetler Müdürü Atandı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2023 Yılı Kasım Ayı  1 Kasım 2023 günü toplanacak.

Toplantının gündemi şöyle:

Açılış ve yoklama,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan, İl Özel İdaresinin 2024 yılı Performans Planının aynı Kanunun 10. maddesinin (a) fıkrasına göre görüşülmesi.

 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince, 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

İlimiz Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyünde yer alan 144 ada, 61 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın oyun alanı olan mevcut imar durumunun konut alanı olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.

limiz Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyünde yer alan 3172 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın yolda kalması nedeniyle plan değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi.

İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Kızık Köyünde yer alan, tapusunda Dağınık Sırtı Mevkii, 1597 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Gerilim Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ait, 66.900,00 m²'lik taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

İlimiz Çobanlar İlçesi Yeni Mahallesinde bulunan, mülkiyet İl Özel İdaresine ait olan ve üzerinde Büşra Özen Anaokulu yer alan, 105 ada 17 parsel numaralı, 2.264,37 m² yüzölçümlü taşınmazın, eğitim tesis alanı (Büşra Özen Anaokulu) olarak kullanılmak amacıyla, tahsis edilmesi konusundaki raporların görüşülmesi.

İlimiz Çobanlar İlçesi Yavuz Selim Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve üzerinde Atatürk İlkokulu ile Yavuz Selim Ortaokulu yer alan, 742 ada 211 parsel numaralı, 6.716,85 m² yüzölçümlü taşınmazın, 4.750,00 m²' sinin eğitim tesis alanı (Atatürk İlkokulu) ile 1.966,85 m²' sinin eğitim tesis alanı (Yavuz Selim Ortaokulu) olarak kullanılmak amacıyla tahsis edilmesi konusundaki raporların görüşülmesi.

İlimiz Çobanlar İlçesi Bucak Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve üzerinde Fatih İlkokulu yer alan, 665 ada 359 parsel numaralı, 3.305,70 m² yüzölçümlü taşınmazın, eğitim tesis alanı (Fatih İlkokulu) olarak kullanılmak amacıyla tahsis edilmesi konusundaki raporların görüşülmesi.

İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Beyören Köyünde yer alan, tapusunda Köyiçi Mevkii, 684 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Mutlu EKİCİ'ye ait 2.184,00 m²'lik taşınmaz üzerinde "Depolama Alanı" amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

İlimiz Dinar İlçesine bağlı Çiçektepe Köyünde yer alan, tapusunda Fatih Mahallesi, Beşdere Mevkii, 101 ada, 20, 35, 36, 37, 38, 40, 44 ve 54 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketine ait, toplam 56.300,00 m²'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

İlimiz Dinar İlçesine bağlı Kadılar Köyünde yer alan, tapusunda Köyiçi Mevkii, 1687 ve 1806 parselin park olan imar durumunun konut alanı olarak değiştirilmesi ve taşınmazlar üzerinde yer alan 7.00 metrelik yaya yollarının kaldırılması ve kaldırılan park alanının mevcut imar durumu Belediye Hizmet Alanı olan 1694 ve 1695 parsel numaralı taşınmazların park alanı ve konut alanı olarak değiştirilmesi amaçlı hazırlanan, imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

İlimiz Çay ve Bolvadin İlçeleri ile Dişli ve Özburun Beldelerine içme kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili olarak imzalanan protokol gereği, Çay Barajı ve Bolvadin İçme suyu temini projesi kapsamındaki köyler için, İl Özel İdaresi payına düşen hissenin geri ödemesi için, ödenek aktarılması konusundaki raporların görüşülmesi.

İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Sorkun Köyünün isale hattının tamir edilmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

İlimiz Hocalar İlçesi ile Çalca Köyü arasındaki yol bozulmuş olup, kazalara sebebiyet verdiğinden dolayı kumlanması ve iyileştirilmesi için gereğinin yapılması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

İlimiz Merkez Karşıyaka İlköğretim Okulunun, bahçesine parke veya beton yapılması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Suvermez Köyünün terfi hattının yenilenmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

İlimiz Hocalar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, birlik işlerinde kullanılmak üzere, ödenek aktarılması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,

İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,

İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.