Afyonkarahisar İl Genel Meclisi 2022 Yılı Şubat Ayı Toplantısı 7 ŞubaT 2022 GÜNÜ yapılıyor...

İŞTE GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama,

2. 2022 Yılı yatırım programında bulunmayan HİS.YÜS.YAS ile yağmurlama sulamalar, damla sulamalar ile acilen çözümlenmesi gereken içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarının yapılması, içme suyu sondaj kuyusu açılması, ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerinin ve iş makinesi akaryakıtının, İl Özel İdaresi ambarlarından verilmesi, inşaatın yapımı sırasında kullanılacak malzemelerin nakilleri ile kazı işlerinde iş makinelerinin ve araçlarının kullanılması, ilgili personelin görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

3. İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 187 ada 167 parsel numaralı 3.251,02 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki yapı, müştemilat ve eklentileri ile birlikte satılması konusunun görüşülmesi.

4. Mülkiyetleri İl Özel İdaresine ait, İlimiz Emirdağ İlçesi Adayazı Köyünde 16 adet, Bademli Köyünde 21 adet olmak üzere toplam 37 adet arsa vasfındaki taşınmazın satılması konusunun görüşülmesi.

5. İlimiz Merkez Çıkrık Kasabasında bulunan, mülkiyetleri İl Özel İdaresine ait, taşınmazların, 400,00 m²’ ye kadar olan kısımların bedelsiz olarak, 400,00 m² den fazla kısımların ise rayiç bedellerin ödenmesi koşuluyla hak sahiplerine devredilmesi konusunun görüşülmesi.

6. İlimiz İhsaniye İlçesi Kayıhan Kasabasındaki, DSİ 18. Bölge Müdürlüğünün su kuyusunun (Af 07.5928 belge nolu sondaj kuyusu) debisinin 9 lt/sn olduğu belirtilen, Kayıhan Belediye Başkanlığınca Kasabanın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kiralanan 2 lt/sn dışında kalan 7 lt/sn' lik su miktarının Kayıhan Belediyesine devredilmesi konusunun görüşülmesi.

7. İlimiz Sandıklı İlçesi Hisar Mahallesinde bulunan, İl Özel İdaresine ait, 210 ada 116 parsel numaralı, 2.838,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde üç katlı yurt binası bulunan binanın A Bloğunun, Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne olan tahsisinin kaldırılarak, Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) açmak üzere, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi. 

8. İlimiz Evciler İlçesi 13426 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan, Özel İdare İş Merkezi 2, 3 ve 4. katında yer alan, tahsis edilen bağımsız bölümlerin tahsislerinin iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

9. İl Özel İdaresine ait ekonomik ömrünü tamamlamış araçların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile satışının yapılması konusunun görüşülmesi.

10. İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Karacahmet Köyünde yer alan 457 ve 3925 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Mevlüt ÇOLAKOGLU ve Hiss. ait taşınmazların bulunduğu alandaki imar yolunun kaldırılması konusunun görüşülmesi.

11. İlimiz Emirdağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 154 ada 18 parsel numaralı 1.320,40 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan yurt binasının 3. katının Emirdağ Belediyesine olan tahsisinin iptal edilerek, Vergi Dairesi olarak kullanılmak amacıyla Emirdağ Vergi Dairesi Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

12. İlimiz Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığının, il genelinde sahipsiz hayvanların ıslahı konusunda çalışmaları yapmak veya yaptırmak, Birlik tüzüğünden gerekli düzenlemeleri veya değişiklikleri yapmak ve Belediyeyi temsilen gerekli görüşmelerde bulunmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

13. İl Genel Meclisince belirlenen İlçe Özel İdare Müdürlükleri ile talep eden ticari işletmelerin, katı atık (çöp) toplama taleplerinin, ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 14. 2022 yılı Yatırım Proğramında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü adı altında, İlköğretim Okullarının Bahçelerine Sıcak Asfalt Yapılması için, Bitüm Alınması veya Beton Parke Yapılması kaleminde bulunan ödeneğin aktarılması konusunun görüşülmesi.

15. 2022 yılı Yatırım Proğramında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü adı altında, Battal Gazi Mahallesi Eğitim Kampüsündeki Hafriyatların Kaldırılması Amacıyla Akaryakıt Alımı kaleminde bulunan ödeneğin aktarılması konusunun görüşülmesi.

16. 2022 yılı Yatırım Proğramında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü adı altında, Battal Gazi Mahallesi Eğitim Kampüsündeki hafriyatların Kırılması ve Kaldırılması Amacıyla Ekskavatör Alımı kaleminde bulunan ödeneğin aktarılması konusunun görüşülmesi.

17. İlimiz Evciler İlçesi Merkez 13426 parsel numaralı, 807,21 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Özel İdare İş Merkezinde bulunan ve mülkiyetleri İl Özel İdaresine ait olan, yukarıda belirtilen bağımsız bölümlerin, Evciler Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

18. 2022 yılı için İlimizde başvuru yapılacak olan, I (a) Grup Maden Ocaklarının ruhsatlandırılmasında ve mevcut 1 (a) Grubu Maden Ocakları için temdid talebinde bulunulması halinde, I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat sürelerinin temdiden uzatılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

19. İlimizde Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen (Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi ve SandıklıHüdai Termal Turizm Merkezi) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dahilinde faaliyet gösteren. Turizm Belgeli Tesislerden 2022 yılında alınması gereken Jeotermal su kullanım m³ birim bedelinin, belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

20. İlimiz Başmakçı İlçesi Barbaros Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan, 109 ada 2 parsel numaralı, 990,84 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerine. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası yapmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 2

1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/L ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddeleri gereğince 13 adet kadro değişikliğinin yapılması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

22. İlimiz Sultandağı İlçesine bağlı Akbaba Köyünde yer alan, tapusunda 107 ada, 25 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde ilgi yazıda belirtilen Karayolları Kamulaştırma sınırına esas olmak üzere kamulaştırma sınırında düzeltme amaçlı olarak hazırlanan, imar planı değişikliği ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

23. İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Ayazini Köyünde yer alan, tapusunda 169 ada, 37 parsel ve 170 ada 75 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Afsu Yapı Malzemeleri Otomotiv Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait, taşınmazlar üzerinde "Turizm Tesis Alanı" amaçlı olarak hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

24. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Menteş Köyünde yer alan 109 ada, 59 parsel numarası ile kayıtlı mülkiyeti Ayşe GÜNDÜZ'e ait 3.058,06 m²'lik taşınmazın, imar planı değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

25. İlimiz Merkez Burmalı Mahallesinde bulunan, 361 ada 5 parsel numaralı, taşınmaz üzerinde yer alan Özel İdare İş merkezi 6. Katta bulunan, mülkiyetleri İl Özel İdaresine ait 71 ve 72 bağımsız bölüm numaralı iş yerlerinin satılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

26. İlimiz Dinar İlçesine bağlı Göçerli Köyünün köy konağının bakım ve tadilatı için ve Oğullar Köyüne köy konağı yapımı için ödenek aktarılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

27. İlimiz Şuhut İlçesi Güneytepe Köyünde bulunan fosseptik suyunun, arıtma tesisine bağlanması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

28. İlimiz Sandıklı İlçesine bağlı Oda Köyünde yaşayan vatandaşların kullandığı içme suyu yetersiz geldiğinden dolayı, yeni içme suyu sondajı açılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

29. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,

30. İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi, 31. İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.

Burhanettin ÇOBAN
İl Genel Meclisi Başkanı