Afyonkarahisar: İl Genel Meclisinin 2023 Yılı Mart Ayı Toplantısı 6 Mart 2023'te toplanıyor

Gözden kaçırmayın

Erkılınç: Nitelikli yayınları ve istihdam olanaklarını koruyacağızErkılınç: Nitelikli yayınları ve istihdam olanaklarını koruyacağız

 

Afyonkarahisar: İl Genel Meclisinin 2023 Yılı Mart Ayı Toplantısı 6 Mart 2023'te toplanıyor

İşte gündem maddeleri...

1. Açılış ve yoklama. 

2. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesi gereğince hazırlanan, 2022 Yılı Faaliyet Raporu, aynı Kanunun 10. Maddesinin (a) fıkrası gereğince görüşülerek karara bağlanması konusunun görüşülmesi. 

3. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali SÜTSATAR'ın emekli olması ve Müdürlüğe ait görevlerin dağılımı sebebiyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi çerçevesinde; belirletilen ödeneklerin aktarma işleminin yapılması konusunun görüşülmesi. 

4. İl Özel İdaresine ait. İlimiz Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyü 436 Ada 6 Parselde bulunan Güneş Enerji Santrali tesisin yarısının imalatı tamamlanmıştır. Kalan kısmının tamamlanması için ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi. 

5. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Dinar İlçesinde 5 adet. Sandıklı İlçesinde 4 adet. İscehisar İlçesinde 1 adet ve Çay İlçesinde 4 adet olmak üzere toplam 14 adet arsa vasfındakvasfındaki taşınmazların satılması konusunun görüşülmesi. 

6. İlimiz Merkez Çıkrık Kasabasında bulunan, mülkiyetleri İdaremize ait, tapu bilgileri belirtilen taşınmazların, 400,00 m2ye kadar olan kısımlarının bedelsiz olarak. 400.00 m2den fazla kısımlarının ise belirtilen rayiç bedellerin ödenmesi koşuluyla hak sahiplerine devredilmesi, konusunun görüşülmesi. 

7. İlimiz Et ve Et ürünleri, Yem Sanayi. Yumurtacılık ve Şekerleme gibi sektörlerde ülkemizde lider olmasından dolayı tüm analiz ihtiyaçlarının karşılanması için ICP- MS cihazı ile yardımcı cihaz, alet ve ekipmanları alım işlerinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması konusunun görüşülmesi. 

8. İlimiz Merkez İlçesine bağlı Köprülü Köyünde yer«alan, tapusunda Serçeler Mevkii, 101 ada, 2, 4,44, 45. 46, 47 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) amaçlı olarak hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

9. İlimiz Emirdağ İlçesi, Salihler Köyii, 234, 235, 460, 461, 525. 526 ve 527 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) amaçlı hazırlanan, imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

10. İlimiz Şuhut İlçesi Mahmut Köyünde, tapusunda Obruk Mevkii, 144 ada, 114 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait, 79.220,16 m2lik taşınmaz üzerinde "Depolama Alanı" amaçlı olarak hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

11. İlimiz Dinar İlçesi Çiçektepe Köyünde, tapusunda Atatürk Mahallesi, Pirenlik Mevkii, 169 ada, 112 parsel numaralı taşınmaz ile Dinar İlçesine bağlı Kınık Köyünde yer alan, tapusunda, Karatepe Mevkii, 2449,2502,2508,2518 ve 3307 parsel numaralı taşınmazlardan oluşan mülkiyeti Asfalya Enerji ve İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

12. İlimiz Dinar İlçesi Uluköy Köyünde, tapusunda Yeni Mahalle, 2726 parsel numaralı taşınmazın park olan imar durumunun konut alanı ve yaya yolu olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi. 

13. İlimiz Çay İlçesi Akkonak Köyünde 2 adet. Deresinek Köyünde 6 adet, Dinar İlçesi Çiçektepe Köyünde 5 adet, Sultandağı İlçesi Kırca Köyünde 1 adet, Yakasenek Köyünde 2 adet. İhsaniye İlçesi Yeşilyayla Köyünde 1 adet olmak üzere toplam 17 adet arsa vasfındaki taşınmazın satılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

14. İl Özel İdaresine ait, 1982 model Fiat FL10C marka Paletli Yükleyicinin; nakliyesi. transferi ve diğer masrafları Belediye Başkanlığına ait olması şartıyla. Dinar İlçesi Tatarlı Belediye Başkanlığına verilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

15. 2023 Mali Yılı Bütçesi ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerden Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları ödeneğinden. 5 Adet Damperli Kamyon Alımı Ödeneğine 7.500.000.00 ₺. Taşıt Kiralama Ödeneğine 2.500.000.00 ve Akaryakıt Tanker Alımı Ödeneğine de 750.000.00 ödenek aktarılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

16. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan 2023 Yılı Asfalt ve Asfalt Üretim Tesis Laboratuvarında yapılacak olan Deney Ücretlerinin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

17.2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18.maddelerine göre hazırlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesine göre "Tesis Yeri Ön İnceleme" masrafının belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

18. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan İş Makinaları Kira Ücretlerinin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

19. İlimiz Çay İlçesi Orta Mahallede yer alan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, üzerinde Kaymakamlık Lojmanı yer alan, 778 ada 6 parsel numaralı, 777,44 m2, yüzölçümlü, kargir kaymakam evi vasfındaki taşınmazın satılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

20. İlimiz Sandıklı İlçesi Sorkun Köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait. 222 ada 6 parsel numaralı arsa vasfındaki taşınmaza, "Köy Fırını" yapmak amacıyla Sorkun Köyü Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

21.2023 Mali Yılı Bütçesi ile Milli Eğitim Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin, belirtilen kalemlere aktarılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

22. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Sultandağı İlçesi Yakasenek Köyünde 1 adet. Dazkırı İlçesi Yüreğil Köyünde 9 adet. Merkez İlçesi Anıtkaya Köyünde 1 adet olmak üzere toplam 11 adet arsa/bahçe vasfındaki taşınmazların satılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

23. İ1 Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmek üzere. 2023 Yılı Program Harici İşler için, yetki verilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

24. Dinar Çölovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Atıksu Arıtma ve Sulama Birliğinin Birliğin elektrik faturalarının. İl Özel İdaresince ödenip, ödenmeyeceği konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

25. İlimiz Merkez İlçe Eşrefpaşa Mahallesinde bulunan. 10205/10508 hissesi (10.201,00 m2) İdaremize, 303/10508 hissesi (302,88 m2) Afyonkarahisar Belediyesine ait olan, 1710 ada 1 parsel numaralı 10.503,88 m2 yüzölçümlü taşınmazın İdaremiz hissesinin 8 derslikli anaokulu yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü) adına tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi. 

26. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi. 

27. İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi, 

28. İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.