Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, TBMM Başkanlığı'na verdiği 3 ayrı soru önergesinde sözleşmeli, taşeron ve geçici işçi olarak çalışan personeller arasında yapılan ayrımları gündeme getirerek bu personellerin kadroya neden alınmadıklarını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplaması istemiyle 3 ayrı soru önergesi verdi.

AYNI GÖREVİ YAPAN PERSONELLER ARASINDAKİ AYRIM KALDIRILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sözleşmeli personel olarak çalışanlar için kadro çalışması olup olmadığını soran Milletvekili Köksal, "657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanların tümü için kadro çalışmanız var mıdır? 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesinde “Sözleşmeli sağlık personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 Sayılı Kanunun 4. maddesinin A bendi kapsamındaki kadrolara atanır” denilmektedir. Ancak bu hüküm niçin tüm sözleşmeli çalışanlara uygulanmamaktadır? 657 sayılı kanunun 4/B maddesine tabi personel ile 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi personel arasında 4/B’li personel aleyhine farklar oluşmaktadır. 4/B görevde yükselme, tayin, yıllık izinlerin bir sonraki yıla devri, yurtdışı eğitimi, harcırah, kademe, derece ilerlemesi yeşil pasaport gibi haklarda ciddi farklar vardır. Sözleşmeli çalışan (4/B) her yıl sözleşme imzalamaktadır. Kadrolu memur (4/A) kurumlar arası geçiş yapabilmekte, sözleşmeli (4/B’li) memur sağlık özrü, eş mazereti, can güvenliği gibi mazeretleri olsa bile kurumlararası geçiş yapamamaktadır. Aynı görevi yapan aynı eğitimleri almış personeller arasındaki adaletsizlikler iş yerinde çalışma huzuru ve çalışma azmi konusunda olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Bu konuda bu ayrımcılığın ve sıkıntıların sona ermesi için süresiz sözleşmeli personeller (4/B) için bir kadro çalışmanız var mıdır?" dedi.

KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK Mİ?
Milletvekili Burcu Köksal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in cevaplaması istemiyle verdiği bir diğer soru önergesinde ise kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceğini sorarak, "Kamuda taşeron uygulaması devam ediyor. Kiralık araç şoförleri, yemekhane çalışanları, HBYS çalışanları, radyoloji görüntüleme çalışanları, laboratuvar çalışanları, sterilizasyon çalışanları, diş protez ihalesi çalışanları, fizik tedavi seans usulü çalışanları, diyaliz seans usulü ihale çalışanları, karayolları anahtar teslim ve müşavirlik türü ihale çalışanları gibi çalışanlar kadro alamayıp mağdur olmuştur. %70 ibaresi şartının kaldırılarak bu çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve kadroya alınması için bakanlığınızca bir çalışma var mıdır? Belediye İktisadi Teşekkülleri ve İl Özel İdaresinin kendi şirketlerinde istihdam edilen işçiler ilave tediye ödemesinden yararlanamamaktadırlar. Tediyeden ve iş güvenliğinden yoksun çalışan ve mağduriyet yaşayan bu işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi için bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır? Geçici işçiler (Orman DSİ, Milli Eğitim, Doğa Koruma ve Milli Parklar, TİGEM çalışanları vb.) ile sosyal tesislerde doğrudan temin usulü ile (DSİ, Karayolları, Polis evi, Öğretmenevi gibi) çalışan işçilerin kadroya alınması için bir çalışmanız var mıdır? Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT) çalışan işçilerin 2 yıl çalışma şartına tabi tutulmaksızın PTT’de çalışan taşeron işçilerde dahil olmak üzere tamamının kadroya alınması için bir çalışmanız var mıdır? 696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçiler tayin hakkının belirsizliğinin ortadan kalkması ve özellikle aile bütünlüğünün sağlanması için 4/D’li çalışanlara tayin hakkı verilmesi için bir çalışmanız var mıdır?" ifadelerini kullandı.

ÖZELLEŞTİRİLEN ŞEKER FABRİKALARINDA İŞTEN ÇIKARILAN
TAŞERON İŞÇİLERİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEK Mİ?

Köksal, önergesinde Bakan Bilgin'e özelleştirilen "Şeker Fabrikaları"nda taşeron işçi olarak çalışan işçilerin söz verilmesine rağmen işten çıkarıldıklarını hatırlatarak, "696 Sayılı KHK ile daimi işçi kadrolarına geçirilen personellere uygulanan 375 Sayılı KHK’nin geçici 23. maddesinin 5. bendinin iptal edilerek diğer kamu personelleri gibi istihdamına ilişkin bir çalışmanız var mıdır? Yıllarca kurumlarınızda Joker eleman (raporlu yerine çalışma) pozisyonunda çalışanlar 4 Aralık tarihinde çalışmadığı ve şirketlerin sözleşmeleri askıda bırakmamasından kaynaklı kadrodan yararlanmamıştır. Aynı şekilde 4 Aralık öncesi veya 5 Aralık tarihi itibariyle işe girmiş çalışmaya devam eden çalışanlar 4 Aralık’ta çalışıyor olmadığı için kadrodan yararlanamamıştır. 4 Aralık şartının tamamen kaldırılarak mağduriyetlerin giderilmesi veya bu çalışanların kadro alamaması yüzünden en azından bundan sonraki personel alımlarında başvuru yapmaları halinde öncelik verilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Türkiye genelinde özelleşen Şeker fabrikalarında taşeron işçi olarak çalışanlara özelleşme gerçekleşmeden işçi çıkarımı olmayacağı herkesin işine devam edeceği şeklinde sözler verilmiştir. Ancak buna rağmen özelleşen şeker fabrikalarında 400 civarında işçi çıkarılmış ve halende çıkarılmaya devam etmektedir. Bu işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi işlerine iade edilmesi veya tüm hakları verilmek koşuluyla kamuya yeni personel alımlarında başvurularının öncelikli olarak değerlendirmeye alınmasına ilişkin bir çalışmanız var mıdır?" sorularını yöneltti.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATINDA BOŞ OLAN KADROLARA NEDEN ALIM YAPILMIYOR?
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde ise Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında boş olan kadrolara neden alım yapılmadığını sorarak, "Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında 9591 sürekli işçi kadrosunun boş olduğu doğru mudur? Doğru ise orman yangınlarının sıkça yaşandığı ve ormanların değerinin her geçen gün daha çok anlaşıldığı ülkemizde niçin bu kadrolara alım yapılmamaktadır? Boş kadrolara öncelikli olarak 5620 sayılı geçici orman işçileri alınması gerekmiyor mu? Bu konuda bir çalışmanız var mı?" şeklinde konuştu.