Dünya Ruh Sağlığı Günü, ruh sağlığının ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla, 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler beden sağlığı ile uğraşırken, gelişmişlik seviyesi arttıkça ruh sağlığına yönelik vurgu da artmaktadır. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışmasına göre Ülkemiz nüfusunun % 18’ i yaşam boyu bir ruhsal hastalık yaşamaktadır.2011-2023 Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı ile toplumun ruh sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine vurgu yapılarak illerde Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) oluşturulmuştur. TRSM’ leri kendisine bağlanmış coğrafi bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların ve ailelerin bilgilendirildiği, hastanın ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği; rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan ve gerektiğinde mobilize ekiple hastanın yaşadığı yerde takibini yapan birimlerdir. Merkezin ekibi ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire iş uğraşı terapisti ya da usta öğretici, tıbbi sekreter, idari ve teknik personelden oluşmaktadır. İlimizde eski Göğüs Hastanesi binasında hizmet veren TRSM , aile hekimlerimiz ile işbirliği içinde çalışarak ruh sağlığı yönünden yardıma ihtiyacı olanlara sağlık hizmeti sunmaktadır.  Ruh sağlığın geliştirilmesinde çok önemli bir yer tutan psikolojik ilk yardım 1940’lardan beri kullanılan bir terim olmasına rağmen geniş kitlelerce bilinmesi son 15 yılda gerçekleşmiştir; travma olarak kabul edilebilecek herhangi bir olayın ardından ya da sonrasında bu olayı yaşayan ya da bu olaydan etkilenen çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik bir destek hizmetidir ve amacı da travma ile karşı karşıya kalan kişinin çaresizlik, umutsuzluk ve kargaşa yerine sükunet, umut, güven hissetmeni, iletişimini koparmaması ve öz yeterliliğini sürdürmekten vazgeçmemesini sağlayarak; kendilerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınıp, kendilerine iyi gelecek davranışları yapmaları konusunda yardımcı olmaktır. Dolayısı ile psikolojik ilk yardım tıbbi bir tedavi değil sosyal destektir ve herkesin bu konuda bilgi sahibi olarak üzerine düşeni yapması gerekmektedir.Dünya Ruh Sağlığı Günü her yıl farklı temalarla çeşitli faaliyetler yapılmakta olup, bu yılın teması “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Buradaki amaç; gençlerin dayanıklılığını arttırmak ve önlenebilir ruhsal hastalıkları önlemektir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hem bedensel hem ruhsal olarak tam bir iyilik halinde olması için Sağlık Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımıza giren görevleri hakkıyla yapmaya devam ediyoruz.Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesi ile bedensel ve ruhsal problemi olan herkesin toplumdaki diğer insanların sosyal desteğine ihtiyacı olduğunu; günün birinde herkesin bu tür bir problem ile karşı kaşıya gelebilme ihtimalinin olduğunu hatırlatarak, bu tür problemi olan kişilere destek olmanın da insanlık görevi olduğunun bilincine varılmasını temenni ediyoruz. Her türlü sağlık probleminizde danışmanlık ve bilgi için kurum ve kuruluşlarımıza bekliyoruz. 

                                                         

                                                                                     Uzm.Dr. Serhat KORKMAZ

                                                                                        İl Sağlık Müdürü