Reklam

AKÜ, KALİTE VE YAYIN HACMİNDE ÜST SIRALARDA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) açıkladığı “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” raporunda Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Besleme ile Jeotermal alanlarında başarılı bir performans sergiledi.

AKÜ, KALİTE VE YAYIN HACMİNDE ÜST SIRALARDA
25 Kasım 2020 - 09:23
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) açıkladığı “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” raporunda Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Besleme ile Jeotermal alanlarında başarılı bir performans sergiledi.Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının birbirleri ile karşılaştırıldığı çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi, “Hayvan Besleme” ve “Jeotermal” alanlarında başarılı bir performans sergileyerek, bu alanlarda hem kalite hem de yayın hacminde ortalamanın üstünde yer aldı. Üniversiteler arası karşılaştırmada “Hayvan Besleme” ve “Jeotermal” alanlarında Afyon Kocatepe Üniversitesi daha büyük ve köklü üniversiteleri geride bıraktı.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan ve ilki 2016 yılında yayınlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması güncellenerek yayınlandı. Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının birbirleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesinin amaçlandığı çalışma aynı zamanda bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkân tanımaktadır. 2020 yılı yetkinlik analizi çalışması, hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirilmiş olup; kalite göstergeleri yüzde 60, hacim göstergeleri ise yüzde 40 ağırlığa sahiptir. Çalışma kapsamında, yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2014-2018; projelere ilişkin veriler için 2014-2019 dönemi baz alınmış ve 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 üniversite bünyesindeki 131 teknoloji alt alanı değerlendirilmiştir. Göstergelere ilişkin veriler, Türkiye ve dünya için ayrı ayrı Scopus veri tabanı ve SciVal programı vasıtasıyla temin edilmiştir. Proje verileri için TÜBİTAK veri tabanı kullanılmış olup; üniversitelerin gerek ulusal gerekse uluslararası 16 proje verileri hesaplamalara dâhil edilmiştir.Türkiye’de tek örnek “rumen kanüllü mandalar”

Hayvan Besleme alanındaki çalışmaları yürüten ekip adına Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İ. Sadi Çetingül Anabilim Dalı bünyesinde takım anlayışı ile tüm öğretim üyelerinin gayretli ve uyumlu çalışmaları sonucunda bu başarının elde edildiğini dile getirdi.  Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Çetingül, şunları kaydetti:“Anabilim dalımız bünyesinde; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), TÜBİTAK-TEYDEP, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi gibi diğer devlet kurumları ve üniversiteler yanında Ars Arthro Biyoteknoloji A.Ş., Niğtaş A.Ş ve Kozanlar Grup A.Ş. başta olmak üzere özel sektörle de iş birliği projeleri yürütülmektedir. Anabilim dalımız öğretim üyelerinin öncülüğünde ülkemiz devlet kuruluşları arasında ilk olma özelliği gösteren Modern Manda Barınak Tesisi, Zafer Kalkınma Ajansı projesiyle gerçekleştirilmiştir. Ülkemizdeki araştırma merkezlerinde mevcut tek örnek olan “rumen kanüllü mandalar” Üniversitemiz bünyesinde çalışmalara katkı vermektedir. Türkiye’de başka örneği bulunmayan rumen kanüllü mandalarda günümüze kadar birçok proje gerçekleştirilmiş, bilimsel yayınlar ortaya konmuştur. Ayrıca bir proje kapsamında özel bir firmadan temin edilen FT-NIR Analiz Cihazı’nın kalibrasyon eğitimleri için 2 öğretim üyemiz İsviçre’de eğitim almış, sonrasında konu hakkında 9 adet Yüksek Lisans Tezi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bu sayede Sayın Cumhurbaşkanımız’ın vurguladığı ve önem verdiği yerli ve millilik hamlesi kapsamında anabilim dalımızda yerli NIR kalibrasyonu çalışmaları da devam etmektedir. Anabilim dalımız bünyesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kanatlı hayvanlar üzerinde de pek çok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Kanatlı hayvan çalışmalarımız Veteriner Fakültesi bünyesindeki araştırma çiftliğimizde mevcut imkanlarla yürütülmüştür. Bilindiği gibi Afyonkarahisar yumurta tavuk varlığı açısından ülkemizde birinci sırada gelmektedir. Anabilim dalı olarak şehrimizin hayvancılık sektöründe bu öne çıkan özelliğine daha fazla destek verebilmek için manda barınağı projesinde olduğu gibi modern ve özel sektöre öncülük yapacak kanatlı ünitelerinin kurulması halinde; akademik ve sektörel iş birliği çalışmalarımız katlanarak artacaktır.”“Çalışmalarımızın meyvesini aldık”

Jeotermal alanındaki çalışmaları yürüten Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (JUAM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Afyon Kocatepe Üniversitesinin 10 yılı aşkın süredir jeotermal konusunda araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim faaliyetlerini başarıyla yürüttüğünü ifade etti. Hem personel hem de makine-teçhizat altyapısı olarak Türkiye’deki çoğu üniversiteden iyi durumda olduklarını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, tamamı yerbilimcilerden oluşan personelle şu ana kadar gerçekleştirdikleri 50’den fazla AR-GE projesi, bilimsel yayın ve eğitim-öğretim faaliyetlerini başarıyla tamamlayarak bunun meyvesini aldıklarını belirtti.

YORUMLAR

  • 0 Yorum