Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları başlıyor. Afyonkarahisar İGM, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30'da Mehmet Siper başkanlığında toplanıyor.

İşte toplantının gündem maddeleri:

Afyonkarahisar için yapacak çok işimiz var Afyonkarahisar için yapacak çok işimiz var

1. Açılış ve yoklama,

2. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/b ve 47. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. Maddelerine göre. İl Özel İdaresinin 2023 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülerek karara bağlanması konusunun görüşülmesi..

3. 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. Maddesi gereğince. Merkez ve İlçelerdeki Vakıf Mütevelli Heyetinde görev almak üzere hayırsever vatandaşlardan iki kişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

4. Afyonkarahisar İli Sandıklı Hüdai Termal Turizm Altyapı Hizmet Birliği Meclisinin oluşturulması için İl Genel Meclisi üyeleri arasından 5 asıl ve 3 yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

5. İlimiz Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait. üzerinde Miralay Reşatbey İlkokulu bulunan. 1569 ada 4 parsel numaralı, 3.546.30 m2 yüzölçümlü taşınmazın, eğitim tesis alanı olarak kullanılmak amacıyla. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına tahsis konusunun görüşülmesi.

6. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereğince, Vilayetler Hizmet Birliğini temsilen seçilecek 1 asıl ve 1 yedek üyelerin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

7. Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine mevcut Doğal Mineralli Su (Madensuyu) işletme tesislerinin ihtiyacı olan Mineralli suyun karşılanması amacıyla İdaremize ait İhsaniye İlçesi Yaylabağı Kasabası civarında bulunan 177 Nolu Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatlı saha içerisinde, intibakı İl Özel İdaresine adına yapılmak üzere 1 adet Doğal Mineralli Su kuyusu açmak için izin verilmesi konusunun görüşülmesi. 

8. Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliğinde, İl Özel İdaresini temsil etmek üzere İl Genel Meclis Üyelerinden 3 asıl ve 3 yedek üyenin belirlenmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

9. Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliğinde, İl Özel idaresini temsil etmek üzere İl Genel Meclis Üyelerinden 3 asıl 3 yedek üyenin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

10. İlimiz Çölovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Projesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Sulama Birliğinde, 11 Özel İdaresini temsil etmek üzere, İl Genel Meclis Üyelerinden 1 adet asıl, 1 adet yedek üyenin belirlenmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

11. Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmetleri Birliği Meclisinde Afyonkarahisar İl Özel İdaresini temsil edecek 5 asil, 5 yedek üye isimlerinin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

12. Frigya Kültürel Mirası Koruma ve Kalkınma Birliğinde görev yapmak üzere, İl Genel Meclis Üyelerinden 2 asıl 2 yedek üyenin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

13. Afyonkarahisar İli Şuhut Çevre Hizmetleri Birliğinde. İl Özel İdaresini temsil etmek üzere asıl ve yedek üyenin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

14. İlimiz Sinanpaşa İlçesi Akören Kasabası Bağdat Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 480 ada 37 parsel ile 38 parsel numaralı taşınmazların, "Eğitim Tesis Alanı" olarak kullanılmak amacıyla, tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

15. İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Salihler Köyünde yer alan, tapusunda Taşüstü Mevkii, 459 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Salihler Köyü Tüzel Kişiliği'ne ait olup İbrahim ERGÜN adına kira sözleşmesi bulunan 32.500,00 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı hazırlanan imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

16. İlimiz Bolvadin İlçesine bağlı Kurucaova Köyünde yer alan, tapusunda Üçtepe Mevkii, 113 ada, 212 ve 213 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Kadir BÖREKÇİ'ye ait 3.434,82 m2'lik taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı hazırlanan imar planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

17. İlimiz Çay İlçesi 2024 yatırım programında Tarımsal Hizmetler Makina Teçhizat Mal ve Hizmet Alımı kaleminde bulunan 402.000,00 ₺ ödeneğin Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne araç alımı için tahsis değişikliği yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

18. İlimiz Hocalar İlçesi İl Özel İdaresi 2024 Yılı Beton, Halı Saha, Çok Amaçlı Salon, Çevre Düzenlemesi Muhtelif Bakım Onrım ve Köy Konağı Yapım Programı kaleminde bulunan ödenekten 250.000,00 ₺ ödeneğin Hocalar İlçesi Güre Köyü çok amaçlı salonun tamamlanması için aktarılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

19. İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi.

20. İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,

21. İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış. 

Mehmet SİPER

İl Genel Meclisi Başkanı