AFYONKARAHİSAR İHH'DAN AZERBAYCAN'A TAM DESTEK

İHH Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet Ertürk'ün basın açıklaması...

AFYONKARAHİSAR İHH'DAN AZERBAYCAN'A TAM DESTEK
06 Ekim 2020 - 22:21
İHH Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet Ertürk'ün basın açıklaması...

Azerbaycan’a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladı. Ermenistan, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Bizler,İHH olarak her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkânlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız.


Yıllardır Ermenistan’ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkâr tutumunu sürdüren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır.Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kökeni bir asır öncesine dayanıyor. Sovyetler Birliği döneminde Stalin, Azerbaycan sınırları içinde bulunan Dağlık Karabağ’da bir Ermeni özerk bölgesi oluşturma kararı verdi ve farklı bölgelerden çok sayıda Ermeni’yi buraya yerleştirdi. Sovyet Rusya’sının birçok yerde uyguladığı bu politika, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1980’li yıllardan sonra pek çok soruna ve çatışmaya yol açtı. Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ toprakları Ermenistan güçleri tarafından hukuksuz bir şekilde işgal edildi.Sovyetlerin dağılması akabinde bağımsızlıklarını kazanan iki devlet arasında Dağlık Karabağ sorunu sıcak çatışmaya dönüştü. Ermenistan uyuşmaz tavrı ve anlaşmadan uzak talepleriyle bir sonuca ve çözüme ulaşılmasını bugüne kadar engelledi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ise sorunun çözümüne her zaman yapıcı yaklaştı, fakat zarar gören taraf hep onlar oldu.1991 yılından bu yana bölgede yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve her görüşme sürecinde Azerbaycan’a ait topraklara saldırmaya ve hukuksuz işgaline devam eden Ermenistan, 26 Şubat 1992’de Hocalı’da yakın tarihin en kanlı soykırımlardan birini gerçekleştirdi. Başlarında sonradan Ermenistan Devlet Başkanı seçilecek olan Serj Sarkisyan’ın bulunduğu Ermeni ordusu, çoluk çocuk demeden en az 613 kişiyi katletti. O dönem yaptığı bir açıklamada, “Azerbaycan sivilleri vuramayacağımızı düşünüyordu. Onlara bunun böyle olmadığını gösterdik!” diyen Sarkisyan, sivilleri hedef aldıklarını açıkça itiraf etti. Ermenistan bugün de bu tavrını sürdürüyor ve sivillere yönelik çok sayıda füzeli saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırılar karşısında uluslararası toplumdan ise yine hiçbir ses çıkmıyor.Birleşmiş Milletler, 1993 yılı sonuna kadar Ermenistan’ın işgallerini kınayan 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları aldı, ancak Ermenistan bu kararların hiçbirine uymadı. 12 Temmuz 2020 tarihinde ise Ermenistan bu defa Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırdı. Saldırılarda biri general, üçü üst düzey rütbeli asker olmak üzere toplam 11 kişi şehit oldu. Azerbaycan bu saldırılar sonrasında topraklarını savunmak için Ermenistan’ın işgalci güçlerine karşı operasyon başlattı. Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan’ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz.Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. 

Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz.Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almaya çağırıyoruz.Sonuç Olarak;Ermenistan'ın işgalci rejimi ve insanlıktan nasibini almamış ordusu, Azerbaycan’ın iç bölgelerine Terter, Goranboy, Naftalan, Kazax, Berde vs. saldırıyor. Burada yaşayan sivil halka çocuk, kadın, yaşlı demeden vahşice bomba atıyor. Bu saldırılarda 16 kişi rahmetli oldu 55 civarında da yaralı var. Ermenistan'ın bu yaptığı Cenevre anlaşmasına ve uluslararsı hiçbir anlaşmaya uymamaktadır. Savaşı işgal ettiği toprakların dışına taşıyarak yine büyük bir insanlık suçu işlemektedir. Ermenistan'ın işlediği faşist terör saldırılarına dur denilmelidir. Ermenistan, yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği bu topraklardan hemen ve derhal çıkmalıdır. Tüm dünya Azerbaycan'ı bu haklı davasında desteklemelidir. Çünkü Karabağ Azerbaycan'dır... 

The occupying regime of Armenia and inhumane servicemen attacked the Republic of Azerbaijan on the border with Armenia, as well as in the territories close to the border in Tartar, Goranboy, Naftalan, Gazakh, Barda and others. They use firearms against civilians, especially the elderly, infants and women. As a result of this atrocity, 16 civilians were killed and 55 were injured. This is a direct violation of the Geneva Conventions and does not comply with any rules of war. This is direct savagery, fascism. Armenia must immediately stop this treacherous step and withdraw unconditionally from the occupied Nagorno-Karabakh and surrounding regions of Azerbaijan. The world must not be silent about the Armenian occupation and Armenian terror!Le régime d'occupation arménien et des militaires inhumains ont attaqué la République d'Azerbaïdjan à la frontière avec l'Arménie, ainsi que dans les territoires proches de la frontière à Tartar, Goranboy, Naftalan, Gazakh, Barda et autres. utilisent des armes à feu contre les civils, en particulier les personnes âgées, les nourrissons et les femmes de leurs districts. À la suite de cette atrocité, 16 civils ont été tués et 55 ont été blessés. Il s’agit d’une violation directe des Conventions de Genève et n’est conforme à aucune règle de guerre. C'est de la sauvagerie directe, du fascisme. L’Arménie doit immédiatement mettre un terme à cette démarche perfide et se retirer sans condition du Haut-Karabakh occupé et des régions environnantes de l’Azerbaïdjan. Le monde ne doit pas garder le silence sur l'occupation arménienne et la terreur arménienne!Das Besatzungsregime Armeniens und unmenschliche Soldaten griffen die Republik Aserbaidschan an der Grenze zu Armenien sowie in den grenznahen Gebieten Tartar, Goranboy, Naftalan, Gazakh, Barda und anderen an. Verwenden Sie Schusswaffen gegen Zivilisten, insbesondere ältere Menschen, Säuglinge und Frauen in ihren Distrikten. Infolge dieser Gräueltaten wurden 16 Zivilisten getötet und 55 verletzt. Dies ist ein direkter Verstoß gegen die Genfer Konventionen und entspricht keinen Kriegsregeln. Das ist direkte Wildheit, Faschismus. Armenien muss diesen verräterischen Schritt sofort stoppen und sich bedingungslos aus dem besetzten Berg-Karabach und den umliegenden Regionen Aserbaidschans zurückziehen. Die Welt darf nicht über die armenische Besatzung und den armenischen Terror schweigen!Оккупационный режим Армении и бесчеловечные военнослужащие напали на Азербайджанскую Республику на границе с Арменией, а также на приграничных территориях в Тертаре, Геранбое, Нафталане, Газахе, Барде и других. Они применяют огнестрельное оружие против гражданских лиц, особенно пожилых людей, младенцев и женщин. В результате этого зверства 16 мирных жителей погибли и 55 получили ранения. Это прямое нарушение Женевских конвенций и не соответствует никаким правилам войны. Это прямая дикость, фашизм. Армения должна немедленно прекратить этот вероломный шаг и безоговорочно уйти из оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана. Мир не должен молчать об армянской оккупации и армянском терроре!ﻫﺎﺟﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﻷﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻼﺇﻥﺳﺎﻧﻴﻮﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻝﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﺎﺭ ﻭﻏﻮﺭﺍﻧﺒﻮﻱ ﻭﻧﻔﺘﺎﻻﻥ ﻭﻏﺎﺯﺍﺥ ﻭﺑﺎﺭﺩﺍ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻛﺒﺎﺭ

ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺿﻊ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ . ﻭﺃﺳﻔﺮ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 16 ﻣﺪﻧﻴﺎً ﻭﺝﺭﺡ 55 ﺁﺧﺮﻳﻦ . ﻫﺬﺍ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻻﺗﻔﺎﻕﻳﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺮﺏ . ﻫﺬﻩ ﻭﺣﺸﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ، ﻓﺎﺷﻴﺔ . ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﻧﺎﻏﻮﺭﻧﻲ ﻛﺎﺭﺍﺑﺎﺥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺄﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ . ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻱﺻﻤﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﺭﻣﻨﻲ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻷﺭﻣﻨﻲ

YORUMLAR

  • 0 Yorum