31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından hemşehrilerimizin büyük teveccühü ile Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına seçilen Burcu Köksal ve Afyonkarahisar Belediyesi’nin yeni Meclis Üyeleri 13 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da ilk toplantısını gerçekleştirecek.  

Vali Yiğitbaşı’nın 19 Mayıs mesajı Vali Yiğitbaşı’nın 19 Mayıs mesajı

Belediye Başkanımız Burcu Köksal Başkanlığında toplanacak Belediye Meclis Toplantısının gündemi: 

1-    Bir önceki toplantıya ait 2024 Yılı Mart Ayı Meclis tutanak özetinin oylanması.
2-    Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği ile 2 Asil 2 yedek Divan Katipliklerinin 2 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçimi
3-    Daimi Encümen Üyeliklerine gizli oyla 3 üye seçimi.
4-    Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Trafik Komisyonu, Gençlik, Spor, Eğim ve Kültür Komisyonu Üyelikleri seçimi.
5-    Belediyemiz 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. 
6-    Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi.
7-    Belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
8-    Belediyemizin üyesi olduğu Çevre Hizmetleri Birliği Meclisinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 3 asil 3 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
9-    Belediyemizin üyesi olduğu Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliğinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 5 asil, 5 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
10-    Belediyemizin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliğinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 2 asil, 1 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
11-    Belediyemizin üyesi olduğu Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Altyapı Hizmet Birliğinde (Ömer-Gecek) Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye olarak Meclis Üyeleri arasından 4 asil, 4 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
12-    Afyonkarahisar Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde belediyemizi temsil edecek 3 asil, 3 yedek üyenin seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.
13-    Üyesi olduğumuz Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine Belediyemizi temsilen Belediye Başkanının doğal üye ve Meclis Üyelerimiz arasından 2 asil, 1 yedek üye seçilerek belirlenmesi hakkında teklif.      
14-    İlimiz Kocatepe ve Tınaztepe Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından yapılacak gayrimenkul satışları ile ilgili olarak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediyemizi temsilen 2024-2025 yıllarında görev yapmak üzere meclis üyelerinden bir üyenin seçilmesi hakkında teklif.
15-    Belediyemizin kuruluşunda bulunduğu O.S.B, Teknoloji Gelişme Bölgeleri ve belediyemizin pay sahibi olduğu şirketlerin genel kurullarında Belediyemizi temsilen görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında teklif.
16-    Belediye Meclisinin 1 aylık tatil döneminin tespiti ve Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayda alınması hakkında teklif.
17-    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesi gereğince ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti hakkında teklif.
18-    Belediyemiz sınırları içerisinde nikâh akdini gerçekleştiren çiftlerimize o günün anısına verilmek üzere kalem seti ve Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden ve yeni doğum yapan her aileye içinde zıbın takımı, günlük bakım ürünleri (şampuan, bebe losyonu, ıslak mendil, çıngırak, biberon, çanta v.b.)  bulunan hediye seti paketi verilmesi hakkında teklif.
19-    Belediyemiz ile yetkili memur sendikası ile görüşme yapılması, Sosyal Denge Sözleşmesi metni imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında teklif. 
20-    Belediyemiz ile diğer kurum kuruluşlarla, kamu kurumu nitelikli meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, meslek odaları ile yapılacak olan hizmet protokolleri için sözleşme yapmaya ve iptal etmeye Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında teklif. 
21-    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü altında Şehit ve Gazi Yakınları Birimi oluşturulması hakkında teklif.
22-    Belediyemizde münhal bulunan Belediye Başkan Yardımcılığı kadrolarına Ömer YILDIZ ve Erkan UYSAL’ın atandıkları hakkında Meclise bilgi verilmesi talebi hakkında teklif.
23-    Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi