Başkan Burcu Köksal, Belediyenin mali durumunu anlattı Başkan Burcu Köksal, Belediyenin mali durumunu anlattı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin 2024 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı İl Genel Meclisi Salonunda 01 Temmuz 2024 günü yapılacak.

İŞTE GÜNDEM MADDELERİ:

 

1.      Açılış ve yoklama,

2.      İlimiz Hocalar ilçesine bağlı Çepni Köyünde yer alan, tapusunda Çalbeli Mevkii, 147 ada, 2 parsel ile 202 ada, 41 parsel numarası ile kayıtlı, taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan imar Planı ve eklerinin onaylanması konusunun görüşülmesi.

3.      İlimiz İhsaniye İlçesine bağlı Bozhüyük Köyünde yer alan 181 ada, 22 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan imar yolunun komşu parseli de kapsayacak şekilde kaydırılması için imar planının değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.

4.      İlimiz Şuhut İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilen İsmail ÇELİK istifa ettiğinden dolayı, yerine yeni üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

5.      2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı’na sunulacak “ Kazanan Kadınlar İçin Güçlü Kooperatifler” başlıklı projeye eş finansman sağlayan iştirakçi olarak dahil olunması konusunun görüşülmesi.

6.      2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı’na sunulacak “ E-Bakım Platformu, Evde Bakımın Sosyal Uyumu” başlıklı projeye eş finansman sağlayan iştirakçi olarak dahil olunması konusunun görüşülmesi.

7.      5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/L ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddeleri gereğince 10 adet kadro değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi.

8.      İlimiz Şuhut İlçesine bağlı Aydın Köyünde yer alan, tapusunda  mülkiyeti Maliye Hâzinesi ve Kamu Orta Malı olan toplam 365.584,16 m²'lik taşınmazlar üzerinde 3367 sayılı Kanun kapsamında "Köy Gelişme Planı" amaçlı olarak hazırlanan. İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

9.      İlimiz Emirdağ İlçesine bağlı Türkmenakören Köyünde yer alan, tapusunda Arkaç Mevkii, 40, 41 ve 42 parsel (yeni parsel numaraları: 1976, 1977 ve 1978 olan) numaraları ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı olarak hazırlanan ve İl Genel Meclisimizin 09.10.2020 tarih ve 268 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarında sınır düzeltilmesi amacıyla hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

10.  İlimiz Çay İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilen Recep ARIKAN istifa ettiğinden dolayı, yerine yeni üyenin seçilmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

11.  İlimiz Dazkırı İlçesine bağlı Akarca Köyünde 71, 72, 73, 88, 89, 768, 769, 778, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 795, 800, 801, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 846, 847, 848, 850, 852, 854, 855, 856, 873, 874, 875 ve 876 parsel numaralı taşınmazların tamamı ile 328 parsel numaralı taşınmazın 31.916,48 m²'lik kısmından oluşan toplam 266.912,48 m²'lik alan için  hazırlanan İmar Planı ve eklerinin onaylanması konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

12.  İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2024 yılı Asfalt satış fiyatlarının belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

13.  İlimiz Hocalar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilen Halit ÇETİN istifa ettiğinden dolayı, yerine yeni üyenin seçilmesi konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

14.  İl Özel İdaresi yol ağında bulunan, köylerde asfalt yollardan sulama borusu geçiş izninin ve ücretinin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

15.  İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan, İş Makinaları kira ücretlerinin belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

16.  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. maddelerine göre hazırlanan, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesine göre  2024 yılı "Tesis Yeri Ön İnceleme" masrafının belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

17.  İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinin (b) bendi gereğince; İl Genel Meclisinin İlçeden seçilen üyeleri arasından seçeceği bir temsilcinin İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev alması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

18.  2024 Mali Yılı Bütçesi ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan Sulama Tesis Yapım İşi Harcama Kalemindeki ödeneğin yetersiz gelmesinden dolayı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Kaleminden ödenek aktarılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

19.  Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nak. San. Tic. A.Ş. nin ilgi yazısında; 40.368.107,45 ₺ olan şirket sermayesinin 200.000.000,00 ₺'ye çıkarılması ve İl Özel İdaresi rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

20.  İl Özel İdaresi adına kayıtlı Sinanpaşa İlçesi Akören kasabası sınırlan içerisinde bulunan 472 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatının, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne devir edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

21.  İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi.

22.  İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi,

23.   İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.

Editör: Birinci Editör